Interviews

Rondom het 100-jarig bestaan van Woonpunt hebben we 6 van onze huurder geïnterviewd over hun wooncarrière en hun buurt. Lees over hoe hun persoonlijke levens verweven zijn met de woningen waar zij vroeger en nu hun thuis vinden.