Zelf klussen 3

Wil jij van je huis een thuis maken? Wij geven onze huurders de ruimte om te klussen en dingen aan te passen in hun woning. Alleen daar waar risico’s ontstaan vragen wij de huurder om vooraf toestemming te vragen. Samen bekijken we de dan de situatie. Niet alle woningen en situaties zijn namelijk hetzelfde. 

Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij je vooraf toestemming moet vragen. Het is daarom belangrijk om te weten wat hierover is afgesproken. 

Bekijk uitzonderingen

Voorwaarden

Een huurder mag de woning aanpassen aan de eigen smaak, binnen de volgende kaders en randvoorwaarden:

Veilig betekent onder andere dat aanpassingen aan elektra, installaties, leidingwerk en constructies altijd door een erkend specialist zijn uitgevoerd. De huurder kan daar bewijs van overleggen.

​​​​

 

De huurder checkt zelf of een gemeentelijke vergunning nodig is voor de beoogde aanpassing of voorziening. Ook controleert de huurder zelf of de voorziening voldoet aan wettelijke normen en eisen. 

De isolerende schil wordt bijvoorbeeld niet beschadigd, een goede ventilatie blijft gegarandeerd en in de kozijnen wordt geboord. 

Aanpassingen die het moeilijker maken om de woning te verhuren aan de beoogde doelgroep zijn niet wenselijk. Zo is het samenvoegen van slaapkamers onwenselijk in een woning bedoeld voor gezinnen. Of een ligbad onwenselijk in een woning voor senioren. 

De huurder die iets verandert of toevoegt aan de woning, is er zelf voor verantwoordelijk dat de woningaanpassing geen overlast veroorzaakt. Bij het leggen van harde vloeren (parket, laminaat, etc.) moeten bijvoorbeeld geluidsisolerende maatregelen zijn genomen. In een etagewoning zijn tegelvloeren niet toegestaan vanwege geluidsoverlast (behalve in badkamer en toilet). Bij het plaatsen van erfafscheiding, overkappingen, aanbouwen, etc. overlegt de huurder zelf met de buren
 

Als Woonpunt onderhoud moet plegen aan de woning, dan is het de verantwoordelijkheid van de huurder om ervoor te zorgen dat de aannemer overal bij kan. Als de zelf aangebrachte voorziening tijdelijk moet worden gedemonteerd, zorgt de huurder daar zelf voor. Woonpunt denkt graag mee. 
 

Verhuizen

Ga je verhuizen? Bij vertrek mag de aanpassing blijven zitten, zolang aan bovenstaande voorwaarden is voldaan en de aanpassing schoon is en in goede staat. Samen bekijken we welke veranderingen teruggedraaid moeten worden. Dit is ook afhankelijk van in hoeverre de nieuwe huurder geholpen is met de aanpassing.