Woonwens

Een woonwens is een aanvraag voor een voorziening waarmee je je woning, woongebouw of buurt aangenamer kunt maken om in te wonen. Het gaat hierbij om specifieke zaken die nodig zijn om de leefbaarheid te verbeteren. Een woonwens kan bijvoorbeeld gaan over het vergroenen van de buurt of het realiseren van een speeltuin voor kinderen in de buurt. Het kan ook betrekking hebben op het verbeteren van de woonsituatie voor mensen met fysieke beperkingen of ouderen, zodat ze zelfstandig kunnen blijven wonen.

Soorten woonwensen 

Binnen de woonwensen onderscheiden we verschillende soorten aanvragen. Een woonwens is bedoeld voor een aanpassing in een woning. Het aanvragen van een wijkwens heeft betrekking op de wijk. Wil je bijvoorbeeld samen met buurtbewoners de tuinen onderhouden en heb je een bladblazer nodig? Of wil je samen met medebewoners de gemeenschappelijke hal van het complex verfraaien? Doe dan een beroep op het woonwensenfonds. We beoordelen de aanvraag onder meer op de inzet van bewoners. Voor wat, hoort wat.

Hoe werkt het? 

Heel simpel. Vul het wensenformulier in en stuurt het naar Woonpunt. Binnen 10 werkdagen laten wij weten of je wens in vervulling kan gaan. 

Doe een wens