Privacy Verklaring

U kunt hier de privacyverklaring downloaden die geldt voor de verwerking van persoonsgegevens van (voormalige) huurders, medehuurders, bewoners, woningzoekenden, kopers, Leden van de Vereniging Van Eigenaren (VVE) en leveranciers.

In deze privacyverklaring leggen wij u uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en hoe wij deze beschermen. Zorg daarom dat u dit document goed doorleest. Zo zorgen we samen voor een veilige verwerking van uw gegevens.
 

Woonpunt is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat u weet welke informatie wij over u verzamelen, voor welke doelen we deze informatie gebruiken en hoe lang we deze informatie bewaren. Ook vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij met uw gegevens omgaan en hoe wij deze beschermen.


Here you can download our Privacy Statement that applies to the processing of data of (former) tenants, co-tenants, residents, residence seekers, buyers, members of the association of property owners and suppliers.


In this Privacy Statement we explain how we handle your personal data. You can also read about your rights. Make sure you read this document carefully. In this way we can together ensure your data is processed securely.

Woonpunt is responsible for processing your personal data. We believe you should always know what information we collect, why we use it and how long we retain your information. In addition, we feel it is of importance that you know how we use your information and how we protect it.