1426_onderhoud CV vervangen.jpg

Afrekening stook- en servicekosten

In de maandelijkse huur is een voorschot opgenomen voor stook- en servicekosten. Dit voorschot bestaat uit kosten voor energie- of waterverbruik en uit servicekosten, bijvoorbeeld voor het schoonhouden van algemene ruimten en groenonderhoud. Eén keer per jaar ontvangt u een eindafrekening. Dat gebeurt vóór 1 juli.

Woont u in een woning met gemeenschappelijke warmtevoorziening? Dan betaalt u de stookkosten aan Woonpunt of Ista Nederland. Ista verzorgt in opdracht van Woonpunt de metingen van het energieverbruik en de afrekening van de kosten. Daarvoor hebben ze warmtemeters geplaatst op de radiatoren in uw woning. Soms geldt hiervoor de Warmtewet.