Onderhoud Vervangen CV 2.jpg

Afrekening stook- en servicekosten

In de maandelijkse huur is een voorschot opgenomen voor stook- en servicekosten. Dit voorschot bestaat uit kosten voor energie- en/of waterverbruik en uit servicekosten, bijvoorbeeld voor het schoonhouden van algemene ruimten en groenonderhoud. Jaarlijks ontvangt u een eindafrekening. Dat gebeurt vóór 1 juli.

Woont u in een woning met gemeenschappelijke warmtevoorziening? Dan betaalt u de stookkosten aan Woonpunt of Ista Nederland. Ista meet in opdracht van Woonpunt het energieverbruik en rekent de kosten af.


Ik wil: