gasmeter.jpg

Voorschot en afrekening stookkosten

 

U betaalt elke maand bij de huur een vast bedrag aan stookkosten. Deze kosten betaalt u maandelijks vooruit. Aan het einde van het jaar verrekent Woonpunt uw daadwerkelijke energieverbruik met het door u betaalde voorschotbedrag. Zijn de daadwerkelijke kosten lager, dan ontvangt u deze kosten (deels) terug. Zijn de jaarlijkse kosten hoger dan het voorschotbedrag? Dan moet u bijbetalen, eventueel wordt ook het nieuwe voorschotbedrag bijgesteld.

Wat zijn stookkosten?

Heeft u een eigen cv-ketel, gas- en elektriciteitsmeter in uw woning, dan rekent u alle kosten direct af met het energiebedrijf van uw keuze. U betaalt aan Woonpunt dan geen stookkosten.

Heeft u geen eigen cv-ketel of gasmeter in de meterkast? Dan neemt u warmte af via een collectieve ketel. Dit is een verwarming voor iedereen in het complex of gebouw waarin u woont. Om ervoor te zorgen dat iedereen zijn eigen verbruik betaalt, zijn in veel gevallen de radiatoren in uw woning voorzien van energiemeters. Ista Nederland neemt de meterstanden op en rekent de stookkosten met u af. Heeft u geen energiemeters van Ista, dan ontvangt u een afrekening van Woonpunt.
 


Huur opzeggen of verhuizen

Zegt u de huur op of gaat u verhuizen naar een nieuwe woning? Ook dan moeten de voorschotten en daadwerkelijke verbruik over de maanden dat u bij ons heeft gehuurd, verrekend worden. Dit gebeurt niet meteen na de huuropzegging, maar ook slechts 1 keer per jaar.

Het kan dus zijn dat u uw huur opzegt in februari, en dat u het jaar daarop pas voor 1 juli de afrekening ontvangt. Het is dan vervelend wanneer u blijkt te moeten bijbetalen, houdt er daarom vooraf al rekening mee.

 

Veel gestelde vragen over stookkosten:

 • Een radiatormeter registreert nauwkeurig de warmteafgifte per radiator. Het meetsysteem is een zogeheten verhoudingssysteem. De meterstanden geven aan hoeveel warmte de bewoners hebben verbruikt ten opzichte van elkaar en van het totaal. Zo kunnen de totale energiekosten van het hele wooncomplex eerlijk door alle bewoners betaald worden.

  Vaststellen van de verwarmingskosten
  Alle afgelezen meterstanden (eenheden) van alle woningen in een wooncomplex worden bij elkaar opgeteld. Van de totale brandstofkosten wordt over het algemeen het grootste deel verrekend als variabele kosten. Het aandeel in deze kosten hangt dus samen met het individuele verbruik van de bewoners. Het resterende deel van de totale brandstofkosten noemen we de vaste kosten; deze worden meestal verdeeld naar vloeroppervlak. De variabele kosten worden gedeeld door het totaal aantal geregistreerde verbruikseenheden van het hele wooncomplex. Zo ontstaat een prijs per eenheid. Deze prijs wordt vermenigvuldigd met het totaal aantal eenheden per woning. Hierdoor ontstaat het verbruiksafhankelijke aandeel in de verwarmingskosten per bewoner.

  Warmteafgifte als verwarming niet aanstaat
  Radiatormeters kunnen, onder bepaalde omstandigheden, ook warmteafgifte registreren als de verwarming niet aanstaat. Dit verschijnsel kan optreden bij:

  • Zonnewarmte
   De radiator wordt door zonnewarmte opgewarmd en neemt een temperatuur aan die hoger is dan of gelijk is aan de omgevingstemperatuur. Indien in deze situatie bijvoorbeeld een raam wordt geopend, dan koelt de omgevingslucht sneller af dan de radiator.
  • Overdrachtswarmte
   In de verticale retourleiding stijgt warm leidingwater op, waardoor de radiator verwarmt. De radiatorleiding geeft warmte door aan de uitgeschakelde radiator waardoor deze opwarmt.

  In deze situaties zal de radiatortemperatuur hoger zijn dan de omgevingstemperatuur. Dit komt met name voor bij kleine radiatoren.

  De gevolgen
  Een elektronische radiatormeter herkent het verschil in radiator- en omgevingstemperatuur en zal, volgens de voor deze meter geldende norm, gaan tellen. Het gaat hier om enkele eenheden, omdat de radiator in beide situaties slechts kleine hoeveelheden warmte afgeeft. De radiatormeter herkent echter niet de oorzaak van het temperatuurverschil. Ook met dit feit is rekening gehouden in de norm.

  De verwarmingsrekening blijft correct want:

  Dit verschijnsel doet zich in het hele gebouw voor, waardoor de onderlinge verbruiksverhoudingen gelijk blijven. In het hele wooncomplex wordt hierdoor een aantal eenheden méér geregistreerd. Omdat hier geen extra brandstofverbruik tegenover staat, zal de prijs per eenheid dalen. De consequentie per bewoner in de afrekening zal daardoor nihil zijn.


  Kijk voor meer informatie op de website van Ista.

 • Woonpunt houdt de kosten voor huurders zo laag mogelijk. We rekenen de feitelijke stookkosten en het vastrecht door aan huurders. Verder betaalt de huurder minimale administratiekosten.

 • Woonpunt rekent die niet door in de stookkosten. De huurder betaalt via de servicekosten al voor de elektriciteit voor liften, verlichting en ventilatoren in het complex. Daar zit ook de elektra voor de warmte-installatie in.

 • Nee. Woonpunt rekent geen overhead door in de stookkosten.

 • Nee. Woonpunt brengt geen kosten in rekening voor afschrijving van de installaties.

 • Nee. Woonpunt brengt geen kosten in rekening voor onderhoud van de installaties.

 • In complexen waar een collectieve verwarmingsinstallatie hangt, heeft Woonpunt GigaJoule-meters laten plaatsen. In de appartementen zelf hebben we radiatormeters laten plaatsen. Hierdoor kunnen we nauwkeuriger dan vroeger berekenen wat het daadwerkelijke verbruik per complex en per woning is, zodat huurders ook daadwerkelijk betalen voor de energie die ze verbruiken.

 • Bij de meeste woningen wordt het verbruik gemeten door middel van metertjes op de radiatoren. Deze radiatormeters zorgen ervoor dat iedere huurder betaalt wat hij/zij aan warmte verbruikt. Daarnaast wordt een deel van de totale verwarmingskosten van het gebouw evenredig over de woningen verdeeld. Dit is onder meer voor het warmteverlies van de leidingen.

 • U kunt het contact opnemen met Ista. Zij kunnen dit voor u controleren en eventueel corrigeren.

 • Woonpunt streeft ernaar om uw eigen verbruik zo goed mogelijk te bepalen. Dit gebeurt meestal door middel van metertjes op de radiatoren. Deze meten wat u gebruikt. Uw eigen verbruik wordt, buiten de vaste kosten, rechtstreeks met u verrekend.

 • Ista heeft op haar eigen website de belangrijkste vragen en antwoorden staan. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u die aan hen stellen via het reactieformulier op hun website.