Ons kantoor is op vrijdag geopend van 8.30 tot 13.00 uur. Telefonisch blijven wij, zoals u gewend bent, bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. 

gasmeter.jpg

Voorschot en afrekening stookkosten

 

U betaalt elke maand bij de huur een vast bedrag aan stookkosten. Deze kosten betaalt u maandelijks vooruit. Aan het einde van het jaar verrekent Woonpunt uw daadwerkelijke energieverbruik met het door u betaalde voorschotbedrag. Zijn de daadwerkelijke kosten lager, dan ontvangt u deze kosten (deels) terug. Zijn de jaarlijkse kosten hoger dan het voorschotbedrag? Dan moet u bijbetalen, eventueel wordt ook het nieuwe voorschotbedrag bijgesteld.

Wat zijn stookkosten?

Heeft u een eigen cv-ketel, gas- en elektriciteitsmeter in uw woning, dan rekent u alle kosten direct af met het energiebedrijf van uw keuze. U betaalt aan Woonpunt dan geen stookkosten.

Heeft u geen eigen cv-ketel of gasmeter in de meterkast? Dan neemt u warmte af via een collectieve ketel. Dit is een verwarming voor iedereen in het complex of gebouw waarin u woont. Om ervoor te zorgen dat iedereen zijn eigen verbruik betaalt, zijn in veel gevallen de radiatoren in uw woning voorzien van energiemeters. Ista Nederland neemt de meterstanden op en rekent de stookkosten met u af. Heeft u geen energiemeters van Ista, dan ontvangt u een afrekening van Woonpunt.
 


Huur opzeggen of verhuizen

Zegt u de huur op of gaat u verhuizen naar een nieuwe woning? Ook dan moeten de voorschotten en daadwerkelijke verbruik over de maanden dat u bij ons heeft gehuurd, verrekend worden. Dit gebeurt niet meteen na de huuropzegging, maar ook slechts 1 keer per jaar.

Het kan dus zijn dat u uw huur opzegt in februari, en dat u het jaar daarop pas voor 1 juli de afrekening ontvangt. Het is dan vervelend wanneer u blijkt te moeten bijbetalen, houdt er daarom vooraf al rekening mee.

 

Verhoging voorschot stookkosten gas

Met ingang van 1 januari 2023 hebben wij het voorschot dat u betaalt voor gas verhoogd. Dat doen we om te voorkomen dat u verrast wordt met hoge stookkosten. Huurders voor wie dit geldt, ontvangen hierover een brief van Woonpunt. 

De afgelopen maanden hebben we geconstateerd dat onze huurders zich bewust zijn geworden van de stijgende kosten en minder zijn gaan verbruiken. Daarom heeft Woonpunt gekozen de voorschotten niet met 100% te verhogen, maar met 50%.

Stookkosten kunnen hoger uitvallen
Om ervoor te zorgen dat uw maandelijkse lasten niet te hard stijgen, kiezen wij voor een beperkte verhoging van uw voorschot. Uw werkelijke stookkosten kunnen hoger uitvallen, afhankelijk van uw verbruik. Wilt u uw voorschot liever meer verhogen? Stuur ons dan een bericht per post of mail naar info@woonpunt.nl met het door u gewenste voorschotbedrag. U ontvangt hiervan een bevestiging.

Wilt u weten hoeveel stookkosten u heeft verbruikt? Bekijk de instructie video. 


 

Veel gestelde vragen over stookkosten:

 • Zelf kunt u met een paar kleine aanpassingen ook besparen op uw energieverbruik. Bekijk bijvoorbeeld de bespaartips verwarming op de website van Milieu Centraal. https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/bespaartips-verwarming/

 • Woonpunt is volop bezig met het verduurzamen en isoleren van woningen. Helaas gaat dat niet in één keer voor al onze woningen. Op dit moment versnellen we het isoleren van spouwen bij honderden gezinswoningen met een laag energielabel.

 • Neem dan meteen contact op met het incassoteam van Woonpunt, via 088 - 050 60 70. Wij zoeken samen naar een oplossing.

 • We verwachten dat dit niet nodig is. Het nieuwe voorschot is deels gebaseerd op de gemiddelde prijsstijging van de stookkosten, bij een gelijkblijvend verbruik en een zachte winter. Als dit anders uitpakt, kan uw werkelijke verbruik alsnog hoger uitvallen.

 • Wilt u uw voorschot liever meer verhogen? Stuur ons dan een bericht per post of mail naar info@woonpunt.nl en vermeld het voorschotbedrag dat u wenst te betalen.

 • De gasprijzen zijn de afgelopen tijd flink gestegen. Iedereen gaat dit merken, we hebben hier geen invloed op. We willen voorkomen dat u aan het einde van jaar verrast wordt met een hoge energierekening. Daarom verhogen we het voorschot voor de stookkosten. Om ervoor te zorgen dat uw maandelijkse lasten niet te hard stijgen, kiezen wij voor een beperkte verhoging van uw voorschot. Uw werkelijke stookkosten kunnen hoger uitvallen, afhankelijk van de verwachte stijging van de energiekosten en hoe streng de winter van 2022 wordt.

 • Een radiatormeter registreert nauwkeurig de warmteafgifte per radiator. Het meetsysteem is een zogeheten verhoudingssysteem. De meterstanden geven aan hoeveel warmte de bewoners hebben verbruikt ten opzichte van elkaar en van het totaal. Zo kunnen de totale energiekosten van het hele wooncomplex eerlijk door alle bewoners betaald worden.

  Vaststellen van de verwarmingskosten
  Alle afgelezen meterstanden (eenheden) van alle woningen in een wooncomplex worden bij elkaar opgeteld. Van de totale brandstofkosten wordt over het algemeen het grootste deel verrekend als variabele kosten. Het aandeel in deze kosten hangt dus samen met het individuele verbruik van de bewoners. Het resterende deel van de totale brandstofkosten noemen we de vaste kosten; deze worden meestal verdeeld naar vloeroppervlak. De variabele kosten worden gedeeld door het totaal aantal geregistreerde verbruikseenheden van het hele wooncomplex. Zo ontstaat een prijs per eenheid. Deze prijs wordt vermenigvuldigd met het totaal aantal eenheden per woning. Hierdoor ontstaat het verbruiksafhankelijke aandeel in de verwarmingskosten per bewoner.

  Warmteafgifte als verwarming niet aanstaat
  Radiatormeters kunnen, onder bepaalde omstandigheden, ook warmteafgifte registreren als de verwarming niet aanstaat. Dit verschijnsel kan optreden bij:

  • Zonnewarmte
   De radiator wordt door zonnewarmte opgewarmd en neemt een temperatuur aan die hoger is dan of gelijk is aan de omgevingstemperatuur. Indien in deze situatie bijvoorbeeld een raam wordt geopend, dan koelt de omgevingslucht sneller af dan de radiator.
  • Overdrachtswarmte
   In de verticale retourleiding stijgt warm leidingwater op, waardoor de radiator verwarmt. De radiatorleiding geeft warmte door aan de uitgeschakelde radiator waardoor deze opwarmt.

  In deze situaties zal de radiatortemperatuur hoger zijn dan de omgevingstemperatuur. Dit komt met name voor bij kleine radiatoren.

  De gevolgen
  Een elektronische radiatormeter herkent het verschil in radiator- en omgevingstemperatuur en zal, volgens de voor deze meter geldende norm, gaan tellen. Het gaat hier om enkele eenheden, omdat de radiator in beide situaties slechts kleine hoeveelheden warmte afgeeft. De radiatormeter herkent echter niet de oorzaak van het temperatuurverschil. Ook met dit feit is rekening gehouden in de norm.

  De verwarmingsrekening blijft correct want:

  Dit verschijnsel doet zich in het hele gebouw voor, waardoor de onderlinge verbruiksverhoudingen gelijk blijven. In het hele wooncomplex wordt hierdoor een aantal eenheden méér geregistreerd. Omdat hier geen extra brandstofverbruik tegenover staat, zal de prijs per eenheid dalen. De consequentie per bewoner in de afrekening zal daardoor nihil zijn.


  Kijk voor meer informatie op de website van Ista.

 • Woonpunt houdt de kosten voor huurders zo laag mogelijk. We rekenen de feitelijke stookkosten en het vastrecht door aan huurders. Verder betaalt de huurder minimale administratiekosten.

 • Woonpunt rekent die niet door in de stookkosten. De huurder betaalt via de servicekosten al voor de elektriciteit voor liften, verlichting en ventilatoren in het complex. Daar zit ook de elektra voor de warmte-installatie in.

 • Nee. Woonpunt rekent geen overhead door in de stookkosten.

 • Nee. Woonpunt brengt geen kosten in rekening voor afschrijving van de installaties.

 • Nee. Woonpunt brengt geen kosten in rekening voor onderhoud van de installaties.

 • In complexen waar een collectieve verwarmingsinstallatie hangt, heeft Woonpunt GigaJoule-meters laten plaatsen. In de appartementen zelf hebben we radiatormeters laten plaatsen. Hierdoor kunnen we nauwkeuriger dan vroeger berekenen wat het daadwerkelijke verbruik per complex en per woning is, zodat huurders ook daadwerkelijk betalen voor de energie die ze verbruiken.

 • Bij de meeste woningen wordt het verbruik gemeten door middel van metertjes op de radiatoren. Deze radiatormeters zorgen ervoor dat iedere huurder betaalt wat hij/zij aan warmte verbruikt. Daarnaast wordt een deel van de totale verwarmingskosten van het gebouw evenredig over de woningen verdeeld. Dit is onder meer voor het warmteverlies van de leidingen.

 • Woonpunt streeft ernaar deze afrekening voor 1 juli van het nieuwe jaar bij de huurders te hebben. Deze datum van 1 juli geldt voor huurwoningen. Voor bedrijfspanden en dergelijke kunnen andere termijnen gelden.

 • U kunt het contact opnemen met Ista. Zij kunnen dit voor u controleren en eventueel corrigeren.

 • Als er naast Woonpunt meer eigenaren zijn in een gebouw, wordt er een Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht. Alle eigenaren delen in de gemeenschappelijke kosten van het gebouw. Jaarlijks stelt de VvE de hoogte van deze kosten vast op basis van de ontvangen facturen. Woonpunt berekent haar aandeel in de kosten weer door aan de huurders. Het bedrag wordt eerlijk verdeeld, zodat elke huurder evenveel bijdraagt. Verder betaalt u nog stookkosten voor het verbruik in uw eigen woning. Deze zijn berekend op basis van de meters op uw radiator.

 • Dit is alleen mogelijk voor de stookkosten. Ontvangt u afrekeningen van Woonpunt, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@woonpunt.nl of door te bellen naar 088 - 050 60 70. Ontvangt u afrekeningen van Ista, dan kunt u dit met Ista regelen.

  Het is niet mogelijk om het voorschotbedrag te wijzigen dat u betaalt voor servicekosten. Dit bedrag wordt berekend op basis van de werkelijke kosten in voorgaande jaren.

 • Woonpunt streeft ernaar om uw eigen verbruik zo goed mogelijk te bepalen. Dit gebeurt meestal door middel van metertjes op de radiatoren. Deze meten wat u gebruikt. Uw eigen verbruik wordt, buiten de vaste kosten, rechtstreeks met u verrekend.

 • Ista heeft op haar eigen website de belangrijkste vragen en antwoorden staan. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u die aan hen stellen via het reactieformulier op hun website.