Ons kantoor is op vrijdag geopend van 8.30 tot 13.00 uur. Telefonisch blijven wij, zoals u gewend bent, bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. 

WP-Verschuurstraat-20230215-017.jpg

Huurverlaging 2023

Huurders met een laag inkomen kunnen in 2023 een huurverlaging krijgen. Dat hebben wij met de overheid afgesproken. Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt af van uw huur, uw inkomen en wanneer u bij ons huurt. Lees op deze pagina hoe het werkt.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U woont in een sociale huurwoning.

 • U huurt op 1 maart 2023 van Woonpunt. 

 • Uw inkomen is tot 120% van het sociaal minimum (zie tabel hieronder).

 • Uw kale huurprijs is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand.

 

Wat is een laag inkomen?

Dat ligt aan het aantal personen in uw huishouden.  De inkomensgrenzen voor huurverlaging zijn:

 Samenstelling huishouden  Jaarinkomen tot
1 persoon € 23.250
1 persoon met AOW € 24.600
2 of meer personen € 30.270
2 of meer personen (minstens 1 met AOW) € 32.730

Let op: heeft u inwonende kinderen die jonger zijn dan 27 jaar? Hun inkomen telt niet mee.

 

Voldoet u aan de voorwaarden?

Dan krijgt u de huurverlaging vanzelf. U hoeft daar niets voor te doen. Wij horen van de Belastingdienst of u recht heeft op huurverlaging. Daarvoor kijkt de Belastingdienst naar het (gezamenlijk) inkomen dat u had in 2021. Zij vertelt niet hoeveel u precies in 2021 heeft verdiend. Begin mei 2023 krijgt u bericht van ons. Wij verlagen uw kale huurprijs (zonder de servicekosten) vanaf 1 juli naar € 575,03.

 

Voldoet u aan de voorwaarden maar ontvangt u in mei geen bericht van ons?

 • Dan is uw kale huur (zonder servicekosten) na de huurverhoging op 1 juli 2023 lager of gelijk aan € 575,03 per maand.
 • Of uw (gezamenlijk) inkomen was in 2021 te hoog. De Belastingdienst kijkt naar het inkomen dat u had in 2021. Is uw inkomen vanaf dit jaar gedaald? Misschien komt u dan toch in aanmerking voor de huurverlaging. In dat geval kunt u de huurverlaging zelf aanvragen.

 

Wilt u een huurverlaging aanvragen?

Denkt u aan de voorwaarden te voldoen, maar heeft u geen bericht van ons ontvangen? Ga naar het formulier huurverlaging aanvragen. 

Let op! Bij de aanvraag moet u een aantal documenten meesturen:

 • Een verklaring van de gemeente van wie er allemaal op uw adres woont, uw huishoudsamenstelling. Een zogenaamd uittreksel Basisregistratie personen (BRP) waaruit blijkt hoeveel personen op het adres staan ingeschreven op het moment dat de huurverlaging wordt aangevraagd. Dit kunt u aanvragen bij uw gemeente. Geef duidelijk aan dat vermelding van medebewoners of gezinssamenstelling nodig is. Enkel een verklaring van de gemeente dat u op het adres bent ingeschreven, is niet voldoende.
 • Bewijzen van uw inkomen over de afgelopen zes maanden van alle meerderjarige bewoners, behalve inwonende kinderen onder de 27 jaar.
   
  • Bij loon of uitkering per persoon:
   • loonstrook/uitkeringsspecificatie van de eerste maand van de inkomensdaling, tenminste 6 maanden geleden
   • Een loonstrook/uitkeringsspecificatie van de laatste maand voor de aanvraag.
  • Bij inkomen uit onderneming per persoon:
   • Een schatting van de winst over de voorafgaande 6 maanden, ondertekend door een gecertificeerde accountant.

  • Bij inkomen uit overige werkzaamheden (niet uit loondienst/uitkering en geen inkomen uit onderneming) per persoon
   • Een schatting van het bruto-inkomen van de voorafgaande 6 maanden uit de opbrengsten van die werkzaamheden minus de daarvoor gemaakte kosten, ondertekend door een gecertificeerde accountant.