Ons kantoor is op vrijdag geopend van 8.30 tot 13.00 uur. Telefonisch blijven wij, zoals u gewend bent, bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. 

We kunnen uw verzoek alleen in behandeling nemen als u voldoet aan de voorwaarden én de volgende gegevens meestuurt:

 • Een verklaring van de gemeente van wie er allemaal op uw adres woont, uw huishoudsamenstelling. Een zogenaamd uittreksel Basisregistratie personen (BRP) waaruit blijkt hoeveel personen op het adres staan ingeschreven op het moment dat de huurverlaging wordt aangevraagd. Dit kunt u aanvragen bij uw gemeente. Geef duidelijk aan dat vermelding van medebewoners of gezinssamenstelling nodig is. Enkel een verklaring van de gemeente dat u op het adres bent ingeschreven, is niet voldoende.
 • Bewijzen van uw inkomen over de afgelopen zes maanden van alle meerderjarige bewoners, behalve inwonende kinderen onder de 27 jaar.
   
  • Bij loon of uitkering per persoon:
   • loonstrook/uitkeringsspecificatie van de eerste maand van de inkomensdaling, tenminste 6 maanden geleden
   • Een loonstrook/uitkeringsspecificatie van de laatste maand voor de aanvraag.
  • Bij inkomen uit onderneming per persoon:
   • Een schatting van de winst over de voorafgaande 6 maanden, ondertekend door een gecertificeerde accountant.

  • Bij inkomen uit overige werkzaamheden (niet uit loondienst/uitkering en geen inkomen uit onderneming) per persoon
   • Een schatting van het bruto-inkomen van de voorafgaande 6 maanden uit de opbrengsten van die werkzaamheden minus de daarvoor gemaakte kosten, ondertekend door een gecertificeerde accountant.

 

Formulier verzoek huurverlaging

U vindt het klantnummer bovenaan de brief onder "uw kenmerk".

* Woonpunt gebruikt uw e-mailadres ook voor toekomstige klantcontacten (lees meer)

Was u huurder van bovenstaande woning op 1 maart 2023
*Als u de woning niet huurde op 1 maart 2023 komt u niet in aanmerking voor de huurverlaging.

*Als u de woning niet huurde op 1 maart 2023 komt u niet in aanmerking voor de huurverlaging.

Uw huishoudinkomen is het inkomen van alle leden van het huishouden, maar zónder dat van inwonende kinderen onder de 27 jaar. Hieronder valt inkomen uit arbeid en/of uitkering, vakantiegeld, eventueel 13e maand en eventueel inkomen uit onderneming of freelance-activiteiten.


We kunnen uw verzoek alleen in behandeling nemen als de volgende gegevens meestuurt:

 • Bewijzen van uw inkomen.
 • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen, met vermelding van het aantal medebewoners.

 

Voeg hier uw inkomensverklaring toe, anders kunnen we uw verzoek niet in behandeling. nemen.
Voeg hier uw inkomensverklaring toe, anders kunnen we uw verzoek niet in behandeling. nemen.