Huurachterstand

Samen naar een oplossing zoeken

Kunt u door omstandigheden de huur niet op tijd betalen? Neem dan meteen contact op met het incassoteam van Woonpunt, via 088 - 050 60 70. Wij zoeken samen naar een oplossing.

consulent en huurder_uitsnede.jpg

 

Een regeling treffen

Huurachterstand is vervelend. Dat begrijpen wij, daarom gaan we er discreet mee om. Als u één of twee maanden huurachterstand heeft, kunt u met ons een betalingsregeling treffen. Daarbij houden wij rekening met uw gezinssituatie. Wij kunnen u ook in contact brengen met een schuldhulpverlener. Door u te houden aan de betalingsregeling, voorkomt u dat u de achterstand alsnog in één keer moet terugbetalen.

Als u niet reageert op onze brieven, geen betalingsregeling met ons treft of als u zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, schakelt Woonpunt de deurwaarder in. Ongeacht de hoogte van de achterstand. De kosten zijn voor uw rekening. Het treffen van een betalingsregeling is dan alleen nog mogelijk met de deurwaarder.

 

Huisuitzetting voorkomen

Bij een huurachterstand van drie maanden of meer, kan Woonpunt de kantonrechter vragen om de huurovereenkomst te ontbinden. Als u nog steeds niet betaald heeft en ook geen regeling heeft getroffen, zal de kantonrechter het verzoek toewijzen. Twee weken na het vonnis gaat de deurwaarder over tot ontruiming van de woning. Tenzij de schuld alsnog in zijn geheel betaald is of de Kredietbank of een andere instantie garantie van betaling heeft gegeven.

 Veel gestelde vragen