484_straatbeeld Borghesiusplantsoen.jpg

Huurverhoging 2020

Ieder jaar verhoogt Woonpunt op 1 juli de huur. Dat is nodig om te kunnen blijven investeren in woningen, nieuwbouw en leefbaarheid. Ook tijdens de coronacrisis. Om huurders zekerheid te geven over de betaalbaarheid van hun woning, volgen we het Sociaal Huurakkoord. Dit zijn afspraken tussen de Woonbond en Aedes (vereniging van woningcorporaties) die bedoeld zijn om de huren betaalbaar te houden. Ook hebben huurders de mogelijkheid om huurverlaging of huurbevriezing aan te vragen.

 

Hoogte huurverhoging

Woonpunt verhoogt de huur dit jaar met gemiddeld 2,6%, dat is gelijk aan de inflatie. Omdat niet iedere situatie gelijk is, krijgen sommige huurders geen huurverhoging, anderen betalen iets meer, maar nooit meer dan 3,6%. Dat laatste is fors minder dan de 5,1% die dit jaar is toegestaan van de overheid.

 

Huurtoeslag

De overheid heeft de maximale inkomensgrenzen voor huurtoeslag verruimd. Daardoor komen meer huishoudens hiervoor in aanmerking. Bent u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt aan uw huur? Of bent u in inkomen achteruit gegaan? Dan loont het om te checken of u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

 

Huurbevriezing of huurverlaging

Daarnaast kunnen huurders van een sociale huurwoning met een ‘laag inkomen’ mogelijk huurbevriezing of huurverlaging krijgen. Dit kan alleen als u in verhouding tot uw inkomen veel huur betaalt. Voor huurverlaging komen huurders in aanmerking met een kale huurprijs (exclusief servicekosten) die hoger is dan € 737,14. Aangezien wij het inkomen van onze huurders niet weten, moet iemand die hiervoor in aanmerking komt een verzoek indienen. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan verlagen we de huur tot € 737,14, zodat het aanvragen van huurtoeslag mogelijk is.

Huurders met een kale huurprijs tot € 737,14 kunnen al huurtoeslag aanvragen. Zij komen niet in aanmerking voor huurverlaging. Wel kunnen zij op basis van gezinssamenstelling en inkomen een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor huurbevriezing. Wanneer dat kan, ziet u in onderstaande tabel.

 

Huishouden

Inkomen

Kale huur

Wat is mogelijk?

Eénpersoons

tot €15.500

€ 619,01 tot € 737,14

Huurbevriezing

tot € 31.826 (AOW € 31.346)

Hoger dan € 737,14

Huurverlaging

Tweepersoons

tot € 26.500

€ 619,01 tot € 737,14

Huurbevriezing

tot € 39.223 (AOW € 41.075)

Hoger dan € 737,14

Huurverlaging

Drie of meerpersoons

tot €33.500

€ 663,40 tot € 737,14

Huurbevriezing

tot € 39.223 (AOW € 41.075)

Hoger dan € 737,14

Huurverlaging

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u huurverlaging of huurbevriezing aanvragen?

 

Huurverhoging kan verschillen

De huurverhoging die u betaalt, kan verschillen met die van vergelijkbare woningen in uw buurt. Dat komt doordat gelijke woningen soms verschillende huren hebben. Stapsgewijs gaan we die verschillen wegwerken. De huurverhoging is afhankelijk van de kwaliteit van uw woning en de huur die u betaalt. Bewoners die nu al voor hun woning in verhouding een hoge huurprijs betalen, krijgen een lagere huurverhoging dan mensen die voor een zelfde woning in verhouding een lage huurprijs betalen.

 

Bezwaar maken

Denkt u dat de voorgestelde huurverhoging niet terecht is? Tot 1 juli 2020 kunt u bij ons een bezwaarschrift indienen. Dit kunt u doen door het formulier op onze website in te vullen. In onderstaande gevallen kunt u bezwaar maken tegen uw huurverhoging:

 • Het voorstel is verkeerd aangekondigd of bevat fouten, zoals een onjuiste ingangsdatum of huurprijs.
 • Het voorstel is minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum verstuurd.
 • De huur is door de huurcommissie tijdelijk verlaagd vanwege ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.
 • Er is sprake van all-in huur (geen splitsing in kale huur en servicekosten, waardoor de kale huurprijs niet bekend is).

 

Is het voor u vanwege de coronacrisis lastig om de huur te betalen? Lees dan ons artikel 'Betalingsproblemen door corona?' in ons online magazine Ronduit.

 


 

Veel gestelde vragen

 • Woonpunt volgt het advies uit het Sociaal Huurakkoord op om de huurprijs te bevriezen of verlagen, als bewoners voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Huurverlaging is alleen mogelijk bij een sociale huurwoning met een kale huur hoger dan € 737,14.
  • Huurbevriezing is alleen mogelijk als de netto huurprijs hoger is dan € 619,01 (drie- of meerpersoonshuihouden € 663,40) en lager dan € 737,14.
  • De huurder heeft op basis van het gezamenlijk inkomen recht op huurtoeslag. Als alleenstaande moet uw inkomen dan lager zijn dan € 31.826 (AOW-gerechtigden € 31.346). Voor meerpersoonshuishouden geldt dat het totale inkomen lager moet zijn dan € 39.223 (AOW-gerechtigden € 41.075).

  Denkt u aan de voorwaarden te voldoen? Dan kunt u via het formulier op deze website een verzoek indienen. Houd er rekening mee dat u de volgende gegevens mee moe sturen:

  • Inkomensverklaring van alle bewoners van 18 jaar en ouder in uw huishouden. Deze verklaring(en) kunt u gratis opvragen bij de Belastingdienst. Ga naar www.belastingdienst.nl. Houdt uw Digi-D en wachtwoord bij de hand.
  • Uittreksel Basisregistratie personen (BPR) waaruit blijkt hoeveel personen op het adres staan ingeschreven op het moment dat de huurverlaging wordt aangevraagd. Dit kunt u bij uw gemeente aanvragen.
 • Reden dat we een huurverhoging doorvoeren, is dat het voor ons van belang is om ons huishoudboekje op orde te houden. De huurverhoging is nodig om te kunnen blijven investeren in bestaande woningen, nieuwbouw en leefbaarheid.

  Om huurders zekerheid te geven over de betaalbaarheid van hun woning, volgen we het Sociaal Huurakkoord. Dit zijn afspraken tussen de Woonbond en Aedes (vereniging van woningcorporaties) die bedoeld zijn om de huren betaalbaar te houden. Woonpunt verhoogt de huur dit jaar met gemiddeld 2,6%, dat is gelijk aan de inflatie. Omdat niet iedere situatie gelijk is, krijgen sommige huurders geen huurverhoging, anderen betalen iets meer, maar nooit meer dan 3,6%. Dat laatste is fors minder dan de 5,1% die dit jaar is toegestaan van de overheid.

 • Voor woningen met een huurprijs tot € 737,14 (sociale huur) ligt de huurverhoging tussen 0% en 3,6%. Bij het vaststellen van de individuele huurverhoging per woning kijken we naar de kwaliteit, de huidige huurprijs en de huurprijs die we zouden willen vragen als we de woning opnieuw zouden verhuren.

 • Woont u in een woning met een huurprijs boven € 737,14 per maand, en wordt uw woning niet als sociale huur aangemerkt? Dan verhoogt Woonpunt uw huur met maximaal 3,6%. Bij het vaststellen van de individuele huurverhoging per woning kijken we naar de kwaliteit, de huidige huurprijs en de huurprijs die we zouden willen vragen als we de woning opnieuw zouden verhuren.

 • De huurverhoging bij Woonpunt bedraagt maximaal 3,6%.

 • Een zittende huurder die vóór het moment van huurverhoging al huurtoeslag ontvangt, houdt zijn recht op huurtoeslag ook als de huur boven de grens uitkomt. Bij een nieuwe aanvraag moet de huur wel lager zijn dan de maximale huurgrens (=liberalisatiegrens).

 • Ja, dat mag als de huurprijs van uw woning op basis van de puntenwaardering boven de liberalisatiegrens ligt. Deze grens ligt op € 737,14. De puntenwaardering van uw woning geeft de kwaliteit van uw woning weer. Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid.

 • De kosten hiervoor blijven gelijk aan afgelopen jaar.

 • De bijdrage voor het glasfonds blijft gelijk aan afgelopen jaar.

 • U kunt geen bezwaar maken tegen de huurverhoging op basis van achterstallig onderhoud. Wel kunt u bij ernstige onderhoudsgebreken een procedure 'Onderhoud en huurprijs' starten bij de Huurcommissie. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Huurcommissie. Als er al een procedure 'Onderhoud en huurprijs' loopt, dan kunt u wel bezwaar maken. Ook kunt u bezwaar maken als de Huurcommissie de huurprijs tijdelijk heeft verlaagd vanwege onderhoudsgebreken, en de gebreken nog niet zijn verholpen.

 • Wilt u bezwaar maken dan kunt u het formulier invullen op onze website.

 • In onderstaande gevallen kunt u bezwaar maken tegen uw huurverhoging:

  • Het voorstel is verkeerd aangekondigd of bevat fouten, zoals een onjuiste ingangsdatum of huurprijs.
  • Het voorstel is minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum verstuurd.
  • De huur is door de huurcommissie tijdelijk verlaagd vanwege ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.
  • Er is sprake van all-in huur (geen splitsing in kale huur en servicekosten, waardoor de kale huurprijs niet bekend is).
 • U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging door dit formulier in te vullen. Kijk voor meer informatie op www.woonpunt.nl/huurverhoging