klachtmelden.jpg

Niet tevreden over ons?

Dat willen we graag weten, zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Misschien vindt u dat een medewerker van Woonpunt u niet correct heeft behandeld. Of dat een reparatie niet goed is uitgevoerd. U leest hier hoe u ons een tip kunt geven.

 

Laat ons weten wat beter kan

Geef hieronder aan waarover u niet tevreden bent. In de meeste gevallen lost Woonpunt klachten naar tevredenheid van onze huurders op.

Is er iets kapot in uw woning? Meld dan een reparatie.

 

Uw Gegevens:

* Woonpunt gebruikt uw e-mailadres ook voor toekomstige klantcontacten (lees meer)
Wat is uw relatie met Woonpunt

Kies een van de onderwerpen
Waarover bent u niet tevreden?
Heeft u deze klacht al eerder gemeld bij Woonpunt?*

Wat gebeurt hierna?

Na het versturen van uw klacht via bovenstaande formulier ontvangt u automatisch per e-mail een bevestiging dat Woonpunt uw klacht in goede orde heeft ontvangen. Binnen uiterlijk 5 werkdagen na deze automatische bevestiging, ontvangt u van de medewerker die met uw klacht aan de slag gaat, persoonlijk bericht over de afhandeling.

 

Niet tevreden over de afhandeling?

Als u niet tevreden bent over hoe Woonpunt met uw klacht is omgegaan, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit:

  • Mevrouw A. Lemmens (voorzitter)
  • De heer A. Kerckhoffs (voorgedragen door de huurdersbelangenverenigingen en tevens plaatsvervangend voorzitter)
  • De heer B. Willems (voorgedragen door de Ondernemingsraad)
  • Plaatsvervangend lid: vacant


Hoe dient u een klacht in bij de klachtencommissie?

De commissie neemt alleen klachten in behandeling die eerst bij Woonpunt zelf zijn ingediend. De commissie neemt geen klachten in behandeling die al aan de huurcommissie, de rechter of een andere instantie zijn voorgelegd.

U moet de klacht binnen zes weken schriftelijk indienen. Het adres van de onafhankelijke klachtencommissie is:

Secretariaat Klachtencommissie
p/a Woonpunt
Postbus 1112
6201 BC Maastricht


U mag zich laten vertegenwoordigen door iemand die uw belangen behartigt. Wilt u meer weten over de procedure? Neem contact op met de secretaris van de klachtencommissie via 088 - 050 60 70.


Wat gebeurt er als u een klacht indient bij de klachtencommissie?

  • U krijgt eerst een ontvangstbevestiging.
  • Eventueel nodigt de commissie u uit voor een gesprek om u uw klacht mondeling toe te lichten. De commissie past hoor en wederhoor toe. Binnen twee weken na dit gesprek brengt de klachtencommissie advies uit aan Woonpunt.
  • Binnen twee weken nadat Woonpunt het advies heeft ontvangen, krijgt u een brief van ons. Hierin kunt u lezen of uw klacht gegrond of ongegrond is verklaard door de commissie en welk gevolg Woonpunt aan dit advies geeft. Hoewel de adviezen van de commissie niet bindend zijn, volgen wij ze meestal wel op. Natuurlijk krijgt u ook het advies van de klachtencommissie toegezonden. Hiermee eindigt de klachtenprocedure.
  • Mocht het onmogelijk zijn om tot een passende oplossing te komen, dan kunt u zich desgewenst wenden tot de rechter.