Woonpunt tolereert geen drugs

Een veilige en prettige woonomgeving vindt Woonpunt belangrijk. Daar werken we aan. Drugs zorgen voor overlast, criminaliteit en brandgevaar. Daarom hanteert Woonpunt een strikt drugsbeleid. 

 

hennep-fotocredit politie limburg4.jpg

Strafbare activiteiten

In de huurovereenkomst die u hebt getekend, staat dat Woonpunt in of rondom de woning geen enkele activiteit tolereert die op basis van de Opiumwet strafbaar is. Dat geldt dus onder andere voor het bezit van drugs of hennep (wiet), het kopen of verkopen van drugs of hennep, het produceren van drugs en voorbereidende handelingen voor hennepteelt.  

 

Wat zijn de risico’s?

Hennepteelt zorgt voor brandgevaar. Bij de productie van synthetische drugs kunnen giftige stoffen vrijkomen en explosies ontstaan. Drugs trekken bovendien criminaliteit aan die de leefbaarheid en veiligheid in een buurt flink onder druk kunnen zetten. Dat zijn onacceptabele risico’s.

De huurder die zich toch inlaat met hennep of drugs, loopt ook persoonlijk risico’s. Wanneer drugs of hennep worden geconstateerd, gebeurt het volgende:

  1. Woonpunt start een ontbindingsprocedure bij de rechtbank om de huurovereenkomst te beëindigen. In de praktijk wijst de rechter dit vrijwel altijd toe. De huurder moet dan de woning verlaten.
  2. De huurder krijgt een blokkade van twee jaar bij Thuis in Limburg, wat betekent dat er gedurende twee jaar geen kans is op een andere sociale huurwoning in Limburg.
  3. De kosten voor de juridische procedure en ontruiming verhaalt Woonpunt op de huurder.
  4. De kosten voor eventuele reparaties of andere noodzakelijke werkzaamheden in de woning worden ook doorberekend aan de huurder.
  5. De Belastingdienst maakt een schatting van de gemaakte illegale inkomsten en heft daarover alsnog inkomstenbelasting.
  6. Een eventuele uitkering moet worden terugbetaald.
  7. Uw energieleverancier kan een boete geven. 

 

Laat u niet verleiden

Criminelen bieden huurders geld om een deel van hun woning in bruikleen te geven. De zolder, kelder of een extra slaapkamer worden dan gebruikt voor wietteelt of een drugslab. Het aanbod kan aanlokkelijk klinken, want het gaat vaak om honderden euro’s. Maar alle risico’s zijn voor de huurder. Als de wietplantage of het drugslab ontdekt wordt – en die kans is groot – betaalt de huurder de prijs: huisuitzetting en een schuld van tienduizenden euro’s. Begin er dus niet aan. Als u financiële problemen hebt, vraag dan hulp bij de gemeente of neem contact met ons op. Wij helpen u graag om meer grip te krijgen op uw financiën.

 

U bent verantwoordelijk voor uw woning

Als u iemand in huis heeft of neemt en die persoon wordt betrapt op drugsbezit of hennepteelt, blijft u als huurder verantwoordelijk. Dat betekent dat in zo’n geval dezelfde stappen worden ondernomen. Let daarom goed op wat er in uw woning gebeurt.

 

Meld verdachte situaties

Als u denkt dat in uw buurt hennep wordt gekweekt of drugs worden verhandeld, neem dan contact op met de politie via 0900 – 88 44 of doe een anonieme melding via 0800 – 7000. Natuurlijk kunt u ook uw buurtcoördinator van Woonpunt aanspreken of bellen via 088 – 050 60 70.