Studenten

Huur je als student bij Woonpunt?

Dan gelden een aantal extra regels. Zo mag jij jouw kamer of studio tijdelijk onderverhuren. En als je zelf weggaat uit je kamer, mag je een nieuwe huurder voordragen.

637_studenten op bank.jpg

 

 

Kandidaat voordragen

Dat mag alléén als je zelf gaat verhuizen uit een kamer. Als student kun je bij je huuropzegging een nieuwe kandidaat voordragen, de uiteindelijke beslissing over de voorgedragen kandidaat ligt bij Woonpunt. Daarbij gelden onderstaande voorwaarden:

 • de voordracht moet bij de schriftelijke huuropzegging worden vermeld;
 • de voorgedragen kandidaat is student, maximale leeftijd is 27 jaar;
 • ​​​​Voor een kamer in het centrum of Wyck moet de voorgedragen kandidaat minimaal 12 maanden ingeschreven staan bij Maastricht Housing, voor overige kamers minimaal 6 maanden.

 

Woon je in een studio of een andere zelfstandige woonruimte? Dan is het voordragen van een kandidaat helaas niet mogelijk. Je studentenkamer tijdelijk onderverhuren

Als je stage gaat lopen of tijdelijk elders gaat studeren, mag je je kamer of woning maximaal één jaar onderverhuren. Hiervoor heb je wel toestemming nodig van Woonpunt. In het aanvraagformulier lees je wat we van jou en de onderhuurder nodig hebben.

Een onderhuurder vinden

De kandidaat die je voordraagt moet een student(e) zijn en dus een inschrijfbewijs hebben van een studie-instelling. Deze persoon hoeft niet ingeschreven te zijn bij Maastricht Housing.

Onderhuur regelen

In het aanvraagformulier staat duidelijk aangegeven wat we van jou en de onderhuurder nodig hebben. Lever het volledig ingevulde aanvraagformulier met bijlagen uiterlijk 10 dagen voor de gewenste ingangsdatum bij ons in. Op het moment van de aanvraag mag je geen achterstand in de huurbetaling hebben.

Afspraken met onderhuurder

Als wij akkoord zijn, dan mag je de kamer of woning voor een bepaalde periode door iemand anders laten gebruiken. Jij blijft officieel de huurder en bent daarom verantwoordelijk voor de huurbetaling en de staat van de woonruimte. Afspraken over huurbetaling, het gebruik van de woonruimte (eventueel inclusief meubilair) moet je zelf maken met je onderhuurder.

Inschrijving bij gemeente
Als huurder kan je ingeschreven blijven op het adres van de woning die je huurt. De onderhuurder kan zich ook inschrijven op het betreffende adres, met als opmerking ‘onderhuurder’.

 • Onze richtlijn is dat uw bruto jaarinkomen minimaal 48 keer de maandhuur moet zijn, zodat u veilig kunt huren.

  Bovendien moeten woningcorporaties bij het verhuren van sociale huurwoningen voldoen aan ‘passend toewijzen’. Dat houdt in dat u geen woning mag huren die te duur voor u is. Kijk op de pagina over passend toewijzen tot welk huurbedrag u kunt huren.

 • De huurder voor u kan spullen aanbieden ter overname. Zoals laminaat, vloerbedekking of rolluiken.
  Wilt u de spullen overnemen? Vul dan samen een overnameformulier in en lever dit in bij Woonpunt. Na de overname worden de spullen uw eigendom. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Op het moment dat u de huur opzegt en de huurder na u wenst de spullen niet over te nemen, dan bent u verplicht ze te verwijderen.
  Wilt u de spullen niet? Dan moet de huurder voor u ze zelf meenemen of weggooien.
  Woonpunt is geen partij bij overname, maar stelt u alleen in de gelegenheid dit te kunnen doen.

 • Huisdieren zijn toegestaan, mits het houden van huisdieren geen overlast of klachten veroorzaakt bij medebewoners of omwonenden.

 • Nee, u kunt uw studentenkamer blijven huren.

 • Nee, het is niet mogelijk om een huurwoning te kopen. U kunt alleen woningen kopen die wij te koop aanbieden.

 • Nee, het is niet mogelijk om een koopwoning te huren. U kunt alleen woning huren die wij te huur aanbieden.

 • Bij een sociale huurwoning (huurprijs tot € 752,33 per maand) wordt de maximale (kale) huurprijs berekend volgens het landelijke Woning Waarderingsysteem, oftewel de puntentelling. Deze puntentelling geeft de kwaliteit van de woning aan. Bij het puntenaantal hoort een maximale huurprijs. De woning krijgt punten voor onder meer de oppervlakte van de vertrekken, voorzieningen in de keuken en het sanitair, energieprestatie en woonomgeving. Er zijn aparte puntensystemen voor zelfstandige woningen, onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Daarnaast gelden er bijzondere regels voor woningen in een serviceflat en voor monumentenwoningen.
  Het puntensysteem geldt niet voor woningen in de vrije sector (huurprijs vanaf € 752,33 per maand). Bij deze woningen bepaalt de marktwaarde de huurprijs.

 • Hiervoor heeft u toestemming nodig van Woonpunt. Lees hier meer over op de pagina over medehuurderschap en inwoning.

 • Ja, als student mag je jouw kamer voor maximaal één jaar onderverhuren aan een andere student. Onderhuur mag bijvoorbeeld omdat je een tijdje stage gaat lopen, of een semester gaat doen in een andere stad. Hiervoor is toestemming nodig van Woonpunt.

  Hoe gaat het in zijn werk?
  Je kunt zelf opzoek gaan naar een tijdelijke huurder. Dit moet een student zijn en hij of zij moet dit kunnen aantonen aan de hand van een studentenpas. Daarnaast mag je zelf geen betaalachterstanden hebben. Heb je een kandidaat gevonden? Vul dan dit formulier in, uiterlijk 10 dagen voor de ingangsdatum van de onderverhuur.

  Let op: Je blijft zelf de officiële huurder van de kamer en daarmee verantwoordelijk voor de huurbetalingen. Je blijft dus zelf de huur betalen aan Woonpunt en zal zelf de betalingen moeten regelen met de onderhuurder.

 • Allereerst gecondoleerd met uw verlies. Bent u de erfgenaam en wilt u de huur opzeggen? Dan zijn voor u twee extra zaken van belang:

  • Stuur ons ten eerste de akte van overlijden per post of e-mail.
  • Ten tweede willen we weten of u de nalatenschap aanvaardt of verwerpt. Hiervan moet u ons ook een officiële verklaring sturen.

  Wilt u weten hoe de opzegging werkt en wat we verder van u verwachten? Kijk dan hier.

 • Als u beiden geregistreerd staat als huurder bij Woonpunt, kan één van jullie wellicht in de woning achterblijven. Om niet langer aansprakelijk te zijn voor bijvoorbeeld de huurbetaling moet de vertrekkende huurder zijn of haar gedeelte van de huurovereenkomst opzeggen. Houd rekening met de opzegtermijn van minimaal één maand. Wij zorgen dat de huurovereenkomst op naam komt van de achterblijvende huurder. U kunt uw gedeelte van de huurovereenkomst opzeggen met het huuropzeggingsformulier.

 • Sommige spullen kunt u aanbieden aan de volgende huurder. Zoals laminaat, vloerbedekking of rolluiken.
  Wil de volgende huurder uw spullen overnemen? Vul dan samen een overnameformulier in en lever dit in bij Woonpunt.
  Wil de volgende huurder uw spullen niet? Dan moet u ze zelf meenemen of weggooien. Zo voorkomt u dat wij u hiervoor kosten in rekening brengen.
  Als de volgende huurder nog niet bekend is, dan mag u de spullen voorlopig achterlaten. Zodra de huurder bekend is, mag hij beslissen of hij de spullen wil overnemen. Wil deze huurder dat niet? Dan moet u de spullen alsnog verwijderen. Aan het verwijderen van spullen na de laatste huurdag zijn kosten verbonden.

 • U kunt een woning niet zomaar overnemen of iemand voordragen. Als u een woning verlaat, dan zegt u het huurcontract op. De woning komt dan beschikbaar voor alle geïnteresseerden. Degene met de langste wachttijd, komt als eerste in aanmerking.
  Als u een studentenwoning huurt dan gelden andere regels. Dan kan de zittende huurder een kandidaat voordragen. Lees hier aan welke criteria de kandidaat moet voldoen.

 • Woningruil is het ruilen van een woning met een andere huurder. Hiervoor heeft u schriftelijke toestemming nodig van de beide verhuurders.

  Als u uw woning wil ruilen, neem dan contact met ons op om uw aanvraag in te dienen. Wij toetsen de aanvraag aan voorwaarden zoals inkomen en gezinssamenstelling. Ook komen we bij u langs om de staat van de woning te beoordelen. Voldoet de nieuwe huurder aan de voorwaarden voldoet en is de woning in orde? Dan is het wat ons betreft mogelijk om van woning te ruilen. Natuurlijk moet ook de andere verhuurder instemmen met de voorgestelde woningruil. Als beide partijen akkoord zijn dan worden de bestaande huurcontracten beëindigd en worden twee nieuwe huurcontracten opgesteld.

  Om dit alles goed te begeleiden heeft Woonpunt hiervoor een formulier: formulier woningruil
  Dit kunt u gebruiken om samen met de ruilpartij(en) alle gegevens vast te leggen.


 • Woonpunt streeft ernaar de afrekening voor 1 juli aan de huurders te sturen. Daarom is het belangrijk dat we uw nieuwe adres hebben. Kijk voor meer informatie op www.woonpunt.nl/stookkosten.

 • Bent u met spoed op zoek naar een sociale huurwoning dan kunt u wellicht gebruik maken van de urgentieregeling. Let op: deze regeling is op dit moment alleen mogelijk voor woningzoekenden in gemeente Maastricht. Houdt u de woningpublicaties goed in de gaten om te reageren op beschikbare woningen.

  Lees meer informatie over de urgentieregeling in Maastricht.

 • Woningcorporaties moeten bij het verhuren van sociale huurwoningen voldoen aan ‘passend toewijzen’. Dat houdt in dat mensen geen woning mogen huren die te duur voor hen is. De overheid wil hiermee voorkomen dat de kosten voor huurtoeslag te hoog oplopen. Kijk voor meer informatie op de pagina passend toewijzen.

 • Voordat wij u een woning toewijzen, zijn we wettelijk verplicht om uw inkomen te controleren. Dat doen we op basis van een inkomensverklaring. Zo kunnen we bepalen of u aan de inkomenseisen van de woning voldoet.

 • Nee dat doen we niet meer. Voorheen verhuurden we onder de naam Short Stay gemeubileerde studio's aan voor mensen die tijdelijke huisvesting nodig hebben in Maastricht en Sittard. Daar zijn we mee gestopt omdat het niet tot onze kerntaak behoort.

 • Als uw huur lager is dan € 720,42, dan komt u misschien in aanmerking voor huurtoeslag. Dit is onder andere afhankelijk van uw inkomen en eigen vermogen. Kijk voor meer informatie over huurtoeslag op www.toeslagen.nl.

 • Nee, tot 2018 bood Woonpunt onder de naam Short Stay gemeubileerde studio's aan voor mensen die tijdelijke huisvesting nodig hebben in Maastricht en Sittard. Dat doen we niet meer omdat we ons richten op onze kerntaak: bouwen, verhuren en beheren betaalbare woningen.

 • Woonpunt verhuurt studentenwoningen in Sittard en Maastricht. De toewijzing verloopt via Maastricht Housing. Daarvoor moet u zich eerst inschrijven bij Maastricht Housing. Het accepteren van de kamer of studio verloopt vervolgens ook via Maastricht Housing.

 • Dat verschilt per woningtype:

  • Zoekt u een woning met een huurprijs tot € 752,33? Ga dan naar de website Thuisinlimburg.nl. Hier moet u zich eerst inschrijven als woningzoekende. Nadat u dat gedaan heeft, kunt u een woning zoeken. Voldoet u aan de verhuurvoorwaarden bij de woning van uw keuze? Dan kunt u reageren.
  • Zoekt u een woning met een huurprijs vanaf € 752,33 of een studentenwoning in Sittard? Ga dan op onze website naar het woningaanbod. Klik op ‘alles over deze woning’ bij de woning van uw keuze. Check of u voldoet aan de verhuurvoorwaarden. Is dat het geval? Klik dan op de knop ‘reageer direct’.
  • Bent u op zoek naar een studentenwoning in Maastricht? Ga dan naar de website van Maastricht Housing. Nadat u bent ingeschreven, kunt u daar reageren op woningen.
 • Bij een woningadvertentie vindt u voor zover beschikbaar:

  • een beschrijving van de woning
  • de woningkenmerken
  • plattegronden van de woning
  • foto’s van de woning
  • de huurprijs
  • de verhuurvoorwaarden
  • informatie over de buurt

  Bekijk ons actuele aanbod.

 • Als u van de gemeente een verhuisadvies heeft ontvangen voor een zogenaamde nultredenwoning, dan moet u dit advies laten registreren bij het Thuis in Limburg. Stuurt u hiervoor een kopie van het verhuisadvies op naar Thuis in Limburg, Postbus 644, 6130 AP Sittard. Verder volgt u de normale procedure voor woningzoekenden. Zorg er dus wel voor dat u ook ingeschreven staat als woningzoekende. Vindt u een passende woning, dan kunt u via de site van Thuis in Limburg reageren. Is het een woning met zorgindicatie, dan krijgt u voorrang op andere woningzoekenden. De woning wordt toegewezen aan de kandidaat met de oudste zorgindicatie.

  Ook zonder verhuisadvies kunt u reageren op nultredenwoningen. Woningzoekenden met een verhuisadvies krijgen echter voorrang. Woningzoekenden zonder verhuisadvies worden hierna geordend op volgorde van inschrijfdatum.

 • In een aantal gevallen is dat mogelijk. Bijvoorbeeld vanwege de sloop van uw woning, een fysieke beperkingen of een zorgbehoefte. Lees op thuisinlimburg.nl of u hiervoor in aanmerking komt.

 • Heeft u op een woning gereageerd via Thuis in Limburg, dan sorteert de computer na de uiterste reactiedatum alle reacties. Dat gebeurt in de volgorde zoals bij de woning staat vermeld. Wij bieden de woning vervolgens als eerste aan de persoon aan die bovenaan de lijst staat. Wil deze persoon de woning niet? Dan gaan we door naar de volgende op lijst. Op thuisinlimburg.nl kunt u zelf zien op welke plaats u bent geëindigd.

  Heeft u op een woning gereageerd via de website van Woonpunt? Dan nemen we contact met u op als u in aanmerking komt voor de woning.

 • Ja dat kan, maar u moet net als andere geïnteresseerden reageren via de reguliere weg. U heeft geen voorrang omdat u al bij ons huurt.

 • Het aanbod vindt u op onze website. Bekijk hier ons actuele aanbod. Wilt u automatisch bericht krijgen als er een voor u geschikte woning beschikbaar is? Maak dan een zoekprofiel aan.

 • Dat verschilt per woningtype:

  • Als u op zoek bent naar een woning met een huurprijs tot € 720,42 per maand, dan moet u zich eerst online inschrijven bij Thuis in Limburg. Daarna kunt u via de homepage van Thuis in Limburg naar het woningaanbod. U kunt het type woning, de huurprijs en de locatie selecteren. Dat is niet verplicht. Vervolgens klikt u op de blauwe knop met het huisje en krijgt u het actuele woningaanbod te zien. Ga naar de woning van uw keuze. Voldoet u aan de verhuurvoorwaarden? Dan kunt u reageren door op de knop ‘reageren’ te klikken.
  • Voor huurwoningen met een huurprijs vanaf € 720,42 per maand en studentenwoningen in Sittard hoeft u zich niet in te schrijven. Ga naar het woningaanbod op onze website en selecteer de woning van uw keuze. Voldoet u aan de verhuurvoorwaarden? Dan kunt u reageren door op de knop ‘reageer direct’ te klikken.
  • Zoekt u een studentenwoning in Maastricht? Dan moet u zich inschrijven bij Maastricht Housing. Nadat u zich heeft ingeschreven kunt u de beschikbare woningen bekijken. Ga naar de woonruimte van uw keuze. Klik op ‘Schrijf je nu in’ om op de woning te reageren.
 • Dit kan verschillende oorzaken hebben. Uw inschrijving kan bijvoorbeeld verlopen zijn of u voldoet niet aan de criteria. We raden u aan om telefonisch contact op te nemen met onze consulenten verhuur via 088 - 050 60 70.