Ons kantoor is op vrijdag geopend van 8.30 tot 13.00 uur. Telefonisch blijven wij, zoals u gewend bent, bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. 

Medehuurderschap en inwoning

Woont u met iemand samen of bent u dat van plan? Op deze pagina leest u meer informatie over inwoning en medehuurderschap.

209_huurders koppel op balkon.jpg
 

Toestemming

Voor medehuurderschap en inwoning heeft u toestemming nodig van Woonpunt. U kunt dit aanvragen door het formulier te downloaden en ingevuld aan ons te sturen inclusief de bijlagen waar we om vragen. Deze staan vermeld in het formulier.

Download formulier medehuurderschap

Download formulier inwoning

Inwoning

Als er iemand bij u in huis komt wonen, heeft u daarvoor toestemming nodig van Woonpunt. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen. Nadat u de toestemming heeft verkregen, moet degene die bij u in huis komt wonen zich inschrijven bij de gemeente op uw adres. Deze inwonende persoon wordt niet bijgeschreven op het huurcontract en heeft niet dezelfde rechten als de hoofdhuurder. Als de hoofdhuurder verhuist of overlijdt, kan degene die inwoont niet in de woning blijven wonen.

 

Medehuurderschap

Als u samenwoont is medehuurderschap ook mogelijk. De medehuurder en hoofdhuurder hebben dezelfde rechten en plichten. Als de hoofdhuurder verhuist, dan kan de medehuurder hoofdhuurder worden. Als één van de huurders overlijdt, dan wordt de andere huurder automatisch de hoofdhuurder.

Er gelden wel enkele voorwaarden. U mag bijvoorbeeld niet van plan mag zijn om op korte termijn zelf te vertrekken met de bedoeling om uw medehuurder, hoofdhuurder te laten worden. Wij bekijken ook of u voldoende financiële waarborg biedt om de huur te kunnen betalen.

 

Getrouwd of geregistreerd partner?

Als u een woning deelt met uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner, dan kan hij of zij medehuurder worden. Het maakt niet uit of u getrouwd bent voor of na het tekenen van de huurovereenkomst. U levert bij ons het ingevulde formulier in met de bijlage (kopie trouwboekje of kopie van geregistreerd partnerschap). Dan passen wij de gegevens aan in ons systeem.
 

Samenwonend maar niet getrouwd?

Als u twee jaar of langer een gemeenschappelijke huishouding voert en bij de gemeente op dat adres staat ingeschreven, dan kunt u medehuurderschap aanvragen. Vul samen het aanvraagformulier in, voorzien van een uittreksel Basisregistratie personen waarop vermeld staat dat u twee jaar samen woont op dat adres. Dan nemen wij uw aanvraag in behandeling.

 

Inwonende kinderen?

Uw inwonende kinderen kunnen meestal geen medehuurderschap aanvragen, maar er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld inwonende kinderen die ouder zijn dan 35 jaar en altijd bij hun ouders hebben gewoond. Dit wordt echter per situatie beoordeeld. Vul samen het aanvraagformulier in, voorzien van een uittreksel Basisregistratie personen waaruit blijkt dat u altijd op het ouderlijk adres gewoond heeft. Dan nemen wij uw aanvraag in behandeling.
 

Mantelzorger?

Of u als mantelzorger medehuurder kunt worden, beoordelen we per situatie. U moet in ieder geval aan kunnen tonen dat u al minimaal twee jaar een duurzaam huishouden voert in de woning. Lever bij ons het ingevulde aanvraagformulier, samen met een uittreksel Basisregistratie personen waaruit blijkt dat u minimaal twee jaar op dit adres woont en een bewijs van het mantelzorgcompliment dat u ontvangt.

 

Wat moet ik doen als ik ga verhuizen, maar de medehuurder in de woning blijft?

U kunt dit aan ons doorgeven door het formulier huur opzeggen in te vullen. In het formulier kunt u aangeven dat de medehuurder in de woning blijft. Nadat we uw formulier hebben ontvangen, krijgt u van ons een schriftelijke bevestiging. 


Veel gestelde vragen

 • Onze richtlijn is dat uw bruto jaarinkomen minimaal 48 keer de maandhuur moet zijn, zodat u veilig kunt huren.

  Bovendien moeten woningcorporaties bij het verhuren van sociale huurwoningen voldoen aan ‘passend toewijzen’. Dat houdt in dat u geen woning mag huren die te duur voor u is. Kijk op de pagina over passend toewijzen tot welk huurbedrag u kunt huren.

 • De huurder voor u kan spullen aanbieden ter overname. Zoals laminaat, vloerbedekking of rolluiken.
  Wilt u de spullen overnemen? Vul dan samen een overnameformulier in en lever dit in bij Woonpunt. Na de overname worden de spullen uw eigendom. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Op het moment dat u de huur opzegt en de huurder na u wenst de spullen niet over te nemen, dan bent u verplicht ze te verwijderen.
  Wilt u de spullen niet? Dan moet de huurder voor u ze zelf meenemen of weggooien.
  Woonpunt is geen partij bij overname, maar stelt u alleen in de gelegenheid dit te kunnen doen.

 • Huisdieren zijn toegestaan, mits het houden van huisdieren geen overlast of klachten veroorzaakt bij medebewoners of omwonenden.

 • Nee, u kunt uw studentenkamer blijven huren.

 • Nee, het is niet mogelijk om een huurwoning te kopen. U kunt alleen woningen kopen die wij te koop aanbieden.

 • Nee, het is niet mogelijk om een koopwoning te huren. U kunt alleen woning huren die wij te huur aanbieden.

 • Bij een sociale huurwoning (huurprijs tot € 752,33 per maand) wordt de maximale (kale) huurprijs berekend volgens het landelijke Woning Waarderingsysteem, oftewel de puntentelling. Deze puntentelling geeft de kwaliteit van de woning aan. Bij het puntenaantal hoort een maximale huurprijs. De woning krijgt punten voor onder meer de oppervlakte van de vertrekken, voorzieningen in de keuken en het sanitair, energieprestatie en woonomgeving. Er zijn aparte puntensystemen voor zelfstandige woningen, onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Daarnaast gelden er bijzondere regels voor woningen in een serviceflat en voor monumentenwoningen.
  Het puntensysteem geldt niet voor woningen in de vrije sector (huurprijs vanaf € 752,33 per maand). Bij deze woningen bepaalt de marktwaarde de huurprijs.

 • Hiervoor heeft u toestemming nodig van Woonpunt. Lees hier meer over op de pagina over medehuurderschap en inwoning.

 • Ja, als student mag je jouw kamer voor maximaal één jaar onderverhuren aan een andere student. Onderhuur mag bijvoorbeeld omdat je een tijdje stage gaat lopen, of een semester gaat doen in een andere stad. Hiervoor is toestemming nodig van Woonpunt.

  Hoe gaat het in zijn werk?
  Je kunt zelf opzoek gaan naar een tijdelijke huurder. Dit moet een student zijn en hij of zij moet dit kunnen aantonen aan de hand van een studentenpas. Daarnaast mag je zelf geen betaalachterstanden hebben. Heb je een kandidaat gevonden? Vul dan dit formulier in, uiterlijk 10 dagen voor de ingangsdatum van de onderverhuur.

  Let op: Je blijft zelf de officiële huurder van de kamer en daarmee verantwoordelijk voor de huurbetalingen. Je blijft dus zelf de huur betalen aan Woonpunt en zal zelf de betalingen moeten regelen met de onderhuurder.

 • Allereerst gecondoleerd met uw verlies. Bent u de erfgenaam en wilt u de huur opzeggen? Dan zijn voor u twee extra zaken van belang:

  • Stuur ons ten eerste de akte van overlijden per post of e-mail.
  • Ten tweede willen we weten of u de nalatenschap aanvaardt of verwerpt. Hiervan moet u ons ook een officiële verklaring sturen.

  Wilt u weten hoe de opzegging werkt en wat we verder van u verwachten? Kijk dan hier.

 • Als u beiden geregistreerd staat als huurder bij Woonpunt, kan één van jullie wellicht in de woning achterblijven. Om niet langer aansprakelijk te zijn voor bijvoorbeeld de huurbetaling moet de vertrekkende huurder zijn of haar gedeelte van de huurovereenkomst opzeggen. Houd rekening met de opzegtermijn van minimaal één maand. Wij zorgen dat de huurovereenkomst op naam komt van de achterblijvende huurder. U kunt uw gedeelte van de huurovereenkomst opzeggen met het huuropzeggingsformulier.

 • Sommige spullen kunt u aanbieden aan de volgende huurder. Zoals laminaat, vloerbedekking of rolluiken.
  Wil de volgende huurder uw spullen overnemen? Vul dan samen een overnameformulier in en lever dit in bij Woonpunt.
  Wil de volgende huurder uw spullen niet? Dan moet u ze zelf meenemen of weggooien. Zo voorkomt u dat wij u hiervoor kosten in rekening brengen.
  Als de volgende huurder nog niet bekend is, dan mag u de spullen voorlopig achterlaten. Zodra de huurder bekend is, mag hij beslissen of hij de spullen wil overnemen. Wil deze huurder dat niet? Dan moet u de spullen alsnog verwijderen. Aan het verwijderen van spullen na de laatste huurdag zijn kosten verbonden.

 • U kunt een woning niet zomaar overnemen of iemand voordragen. Als u een woning verlaat, dan zegt u het huurcontract op. De woning komt dan beschikbaar voor alle geïnteresseerden. Degene met de langste wachttijd, komt als eerste in aanmerking.
  Als u een studentenwoning huurt dan gelden andere regels. Dan kan de zittende huurder een kandidaat voordragen. Lees hier aan welke criteria de kandidaat moet voldoen.

 • Woningruil is het ruilen van een woning met een andere huurder. Hiervoor heeft u schriftelijke toestemming nodig van de beide verhuurders.

  Als u uw woning wil ruilen, neem dan contact met ons op om uw aanvraag in te dienen. Wij toetsen de aanvraag aan voorwaarden zoals inkomen en gezinssamenstelling. Ook komen we bij u langs om de staat van de woning te beoordelen. Voldoet de nieuwe huurder aan de voorwaarden voldoet en is de woning in orde? Dan is het wat ons betreft mogelijk om van woning te ruilen. Natuurlijk moet ook de andere verhuurder instemmen met de voorgestelde woningruil. Als beide partijen akkoord zijn dan worden de bestaande huurcontracten beëindigd en worden twee nieuwe huurcontracten opgesteld.

  Om dit alles goed te begeleiden heeft Woonpunt hiervoor een formulier: formulier woningruil
  Dit kunt u gebruiken om samen met de ruilpartij(en) alle gegevens vast te leggen.


 • Woonpunt streeft ernaar de afrekening voor 1 juli aan de huurders te sturen. Daarom is het belangrijk dat we uw nieuwe adres hebben. Kijk voor meer informatie op www.woonpunt.nl/stookkosten.