Asbest

In oude woningen is vaak asbest verwerkt. Als er niet in asbest gezaagd of geboord wordt, hoeft dat niet gevaarlijk te zijn. Toch zijn mensen vaak ongerust als het over asbest gaat. Hier vertellen wij u alles over de risico’s en de maatregelen die Woonpunt neemt.

WP-Clevers-Asbest-sanering-004.jpg
 

Vuistregels

  • Wilt u klussen in uw woning en is die gebouwd voor 1994? Vraag dan advies aan Woonpunt.
  • Boor geen gat in asbest en verzaag, schuur of breek het nooit.
  • Verwijder nooit zomaar asbest. Neem altijd eerst contact met ons op.
  • Vraag ons advies als u twijfelt of een materiaal asbesthoudend is.

Waarom zit er asbest in woningen?

Asbest is tot in de jaren tachtig veel gebruikt in gebouwen en woningen omdat het sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop was. Sinds 1993 is het gebruik ervan verboden.

Er zijn twee soorten asbest:

  • ‘hechtgebonden’ asbest: de asbestvezels zijn stevig verankerd in een basismateriaal, bijvoorbeeld golfplaten, daktegels en luchtkokers;
  • ‘losgebonden’ asbest: de asbestvezels zijn niet of nauwelijks vastgezet in een basismateriaal en kunnen dus makkelijk losraken, bijvoorbeeld spuitasbest en brandwerende beplating.


Is het gevaarlijk?

Asbest is niet gevaarlijk als er niet aan gewerkt wordt. Pas als het breekt, bijvoorbeeld bij werkzaamheden, kunnen er schadelijke deeltjes vrijkomen. Asbestvezels zijn alleen schadelijk voor de gezondheid als deze worden ingeademd. Lang niet iedereen die asbestvezels inademt, wordt daardoor ziek. Dat is afhankelijk van de hoeveelheid vezels die iemand heeft ingeademd en de duur van de blootstelling.


Zit er asbest in mijn woning?

Woonpunt heeft de woningen van voor 1994 op basis van een steekproef gecontroleerd. Als er asbest in uw woning zit, dan ontving u van ons een formulier asbestsignalering. Dit is een overzicht waar we asbest hebben aangetroffen en/of waar dit mogelijk zit. Als het goed is, hangt deze kaart in uw meterkast. Zo heeft u hem altijd bij hand op het moment dat er werkzaamheden plaatsvinden in uw woning. Heeft u dit formulier niet meer? Neem dan contact met ons op.


Wat doet Woonpunt?

Als we beschadigde en losgebonden asbest in een woning aantreffen, die eventueel risico’s met zich meebrengen, dan laten we die verwijderen. Onbeschadigde asbest verwijderen we op termijn bij onderhoud. We doen dit niet meteen omdat bij normaal gebruik van de woning geen asbestvezels vrijkomen. Er is dus geen risico voor de gezondheid. Asbest dat onderdeel uitmaakt van de constructie van de woning wordt niet verwijderd, aangezien het niet bereikbaar is.


Wat moet u zelf doen?

Asbesthoudend materiaal dat u zelf heeft aangebracht moet u zelf laten verwijderen. Denk aan vinyltegels, vinylzeil en gevelkachels van voor 1984. Vraag Woonpunt om advies hoe u dit het beste kunt doen.
Let op! Op het moment dat u verhuist en er vermoedelijk asbesthoudende vloerbedekking of vinyl aanwezig is, zal Woonpunt dit verwijderen.


Wat mag u zelf niet doen?

Om uw gezondheid niet in gevaar te brengen mag u asbest niet bewerken. Dat betekent dat u het niet mag verwijderen, wegbreken, doorboren, etc. Wanneer u dit wel doet, brengt u uw gezondheid in gevaar. Het bewerken van asbest is wettelijk niet toegestaan. Als leek herkent u asbest wellicht niet. Twijfelt u over materialen in uw woning? Neem dan contact op met Woonpunt.

WP-Clevers-Asbest-sanering-007.jpg