Ons kantoor is op vrijdag geopend van 8.30 tot 13.00 uur. Telefonisch blijven wij, zoals u gewend bent, bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. 

Klusadvies zonnepanelen

Om met plezier te wonen, wilt u uw woning inrichten naar uw eigen smaak. Misschien wilt u ook veranderingen aanbrengen. Zoals het plaatsen van zonnepanelen. In dit Klusadvies informeren wij u over de spelregels van Woonpunt, zodat de kwaliteit van uw woning behouden blijft. Door de aanwijzingen op te volgen, bespaart u tijd en kosten voor een toekomstige verhuizing. Zo komt u straks niet voor verrassingen te staan.


Woonpunt Klusadvies_Zonnepanelen.jpg

 

Spelregels voor het plaatsen van zonnepanelen

Belangrijke informatie vooraf

Heeft u een woning van vóór 1994? Dan kan het zijn dat de dakplaten asbest bevatten. Daarin mag niet geboord of gezaagd worden, ook niet voor het doorvoeren van bekabeling. Gebruikt u bevestigingsmiddelen van het type ‘Solar Construct’ dan wordt het dakbeschot niet bewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze folder ‘Asbest in en om uw woning’.

  • Laat de installatie uitvoeren door een erkend installateur en volgens de geldende voorschriften.
  • Wij vragen u een officieel keuringsrapport te overleggen, met name voor de meterkastinrichting.
  • Plaats de zonnepanelen op een logische en symmetrische manier op het dak.
  • Zorg ervoor dat de panelen minimaal 50 centimeter verwijderd blijven van de woningscheiding met uw buren en van de goot.


Onderhoud en aansprakelijkheid

  • U bent zelf verantwoordelijk voor het herstellen, repareren of vervangen van zonnepanelen die u zelf heeft laten aanbrengen.
  • Eventuele gevolgschade komt voor uw rekening.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdelijk verwijderen van de zonnepanelen, mocht dit nodig zijn voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Woonpunt is niet aansprakelijk voor eventuele schade of als de zonnepanelen na uitvoering van de werkzaamheden niet meer passend zijn.


Vraag na of u een vergunning nodig heeft

In sommige gevallen is voor het aanbrengen van zonnepanelen een vergunning van de gemeente nodig. Bijvoorbeeld bij monumenten, vooroorlogse woningen of in de binnenstad van Maastricht. Vraag bij de gemeente na of dit bij uw woning ook het geval is.12_zonnepaneel.png

Wat als u gaat verhuizen?

  • Zonnepanelen kunnen mogelijk blijven zitten of ter overname worden aangeboden. Maar alleen als deze zijn uitgevoerd volgens de door Woonpunt verstrekte goedkeuring en voorzien van de benodigde vergunningen en keuringsdocumenten. Bij verhuizing controleert onze opzichter of de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd.
  • Als Woonpunt de zonnepanelen overneemt, komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding. Deze is gebaseerd op de actuele vervangingswaarde van een vergelijkbaar systeem. Wij hanteren een afschrijving van 0,5% per maand vanaf de installatiedatum.