Miriam Heuts, hoofd Verhuur

Over betaalbaarheid en beschikbaarheid.

Gemma Gerrits, coördinator participatie

Over zelfredzame en betrokken huurders.

Thery Dirven, accountmanager maatschappelijk vastgoed

Over levensloopbestendige woningen en bijzondere doelgroepen.

Sjaak Mestrom, voorzitter HBV Groot Hoensbroek

Over samenwerking en dialoog met stakeholders.