Bouwgrond Kasteel Daelenbroeckstraat

 

Aan de Kasteel Daelenbroeckstraat te Maastricht, een zijstraat van de Meerssenerweg, is een grondperceel van ca. 353 m² beschikbaar voor aankoop. Belangstellenden worden uitgenodigd een aankoopvoorstel uit te brengen.

KastD2.jpg

Het perceel is thans niet bebouwd. Volgens het bestemmingsplan geldt de woonbestemming, al is het realiseren van woningen alleen mogelijk in het kader van ‘vervangende nieuwbouw’. Desgewenst kan de koper bij Woonpunt voor deze locatie drie wooncontingenten reserveren in geval woningen zijn toegestaan. Voor toegestane bebouwing wordt verwezen naar het bestemmingsplan en de gemeente Maastricht.

Er is uitgebreide verkoopdocumentatie beschikbaar. Die is aan te vragen bij de verkoopcoördinator op l.bosch@woonpunt.nl. 

Uw bieding met bijlagen, uitgebracht overeenkomstig de verkoopdocumentatie, dient uiterlijk maandag 11 mei 2020 voor 12.00 uur in bezit van Woonpunt te zijn.