168_meisjes rolschaatsen hoensbroek.jpg

Contact & vragen

Heeft u een vraag voor ons? Wellicht vindt u hier uw antwoord.

Doorloop onderstaande rubrieken voor uw vraag, of gebruik de zoek-box! Als u het antwoord hier niet vindt, neem dan contact op met onze klantenservice via telefoonnummer 088 - 050 60 70.

Ons post- en bezoekadres vindt u onderaan deze pagina.

 • Onze richtlijn is dat uw bruto jaarinkomen minimaal 48 keer de maandhuur moet zijn, zodat u veilig kunt huren.

  Bovendien moeten woningcorporaties bij het verhuren van sociale huurwoningen voldoen aan ‘passend toewijzen’. Dat houdt in dat u geen woning mag huren die te duur voor u is. Kijk op de pagina over passend toewijzen tot welk huurbedrag u kunt huren.

 • De huurder voor u kan spullen aanbieden ter overname. Zoals laminaat, vloerbedekking of rolluiken.
  Wilt u de spullen overnemen? Vul dan samen een overnameformulier in en lever dit in bij Woonpunt. Na de overname worden de spullen uw eigendom. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Op het moment dat u de huur opzegt en de huurder na u wenst de spullen niet over te nemen, dan bent u verplicht ze te verwijderen.
  Wilt u de spullen niet? Dan moet de huurder voor u ze zelf meenemen of weggooien.
  Woonpunt is geen partij bij overname, maar stelt u alleen in de gelegenheid dit te kunnen doen.

 • Huisdieren zijn toegestaan, mits het houden van huisdieren geen overlast of klachten veroorzaakt bij medebewoners of omwonenden.

 • Nee, u kunt uw studentenkamer blijven huren.

 • Nee, het is niet mogelijk om een huurwoning te kopen. U kunt alleen woningen kopen die wij te koop aanbieden.

 • Nee, het is niet mogelijk om een koopwoning te huren. U kunt alleen woning huren die wij te huur aanbieden.

 • Bij een sociale huurwoning (huurprijs tot € 752,33 per maand) wordt de maximale (kale) huurprijs berekend volgens het landelijke Woning Waarderingsysteem, oftewel de puntentelling. Deze puntentelling geeft de kwaliteit van de woning aan. Bij het puntenaantal hoort een maximale huurprijs. De woning krijgt punten voor onder meer de oppervlakte van de vertrekken, voorzieningen in de keuken en het sanitair, energieprestatie en woonomgeving. Er zijn aparte puntensystemen voor zelfstandige woningen, onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Daarnaast gelden er bijzondere regels voor woningen in een serviceflat en voor monumentenwoningen.
  Het puntensysteem geldt niet voor woningen in de vrije sector (huurprijs vanaf € 752,33 per maand). Bij deze woningen bepaalt de marktwaarde de huurprijs.

 • Hiervoor heeft u toestemming nodig van Woonpunt. Lees hier meer over op de pagina over medehuurderschap en inwoning.

 • Ja, als student mag je jouw kamer voor maximaal één jaar onderverhuren aan een andere student. Onderhuur mag bijvoorbeeld omdat je een tijdje stage gaat lopen, of een semester gaat doen in een andere stad. Hiervoor is toestemming nodig van Woonpunt.

  Hoe gaat het in zijn werk?
  Je kunt zelf opzoek gaan naar een tijdelijke huurder. Dit moet een student zijn en hij of zij moet dit kunnen aantonen aan de hand van een studentenpas. Daarnaast mag je zelf geen betaalachterstanden hebben. Heb je een kandidaat gevonden? Vul dan dit formulier in, uiterlijk 10 dagen voor de ingangsdatum van de onderverhuur.

  Let op: Je blijft zelf de officiële huurder van de kamer en daarmee verantwoordelijk voor de huurbetalingen. Je blijft dus zelf de huur betalen aan Woonpunt en zal zelf de betalingen moeten regelen met de onderhuurder.

 • Allereerst gecondoleerd met uw verlies. Bent u de erfgenaam en wilt u de huur opzeggen? Dan zijn voor u twee extra zaken van belang:

  • Stuur ons ten eerste de akte van overlijden per post of e-mail.
  • Ten tweede willen we weten of u de nalatenschap aanvaardt of verwerpt. Hiervan moet u ons ook een officiële verklaring sturen.

  Wilt u weten hoe de opzegging werkt en wat we verder van u verwachten? Kijk dan hier.

 • Als u beiden geregistreerd staat als huurder bij Woonpunt, kan één van jullie wellicht in de woning achterblijven. Om niet langer aansprakelijk te zijn voor bijvoorbeeld de huurbetaling moet de vertrekkende huurder zijn of haar gedeelte van de huurovereenkomst opzeggen. Houd rekening met de opzegtermijn van minimaal één maand. Wij zorgen dat de huurovereenkomst op naam komt van de achterblijvende huurder. U kunt uw gedeelte van de huurovereenkomst opzeggen met het huuropzeggingsformulier.

 • Sommige spullen kunt u aanbieden aan de volgende huurder. Zoals laminaat, vloerbedekking of rolluiken.
  Wil de volgende huurder uw spullen overnemen? Vul dan samen een overnameformulier in en lever dit in bij Woonpunt.
  Wil de volgende huurder uw spullen niet? Dan moet u ze zelf meenemen of weggooien. Zo voorkomt u dat wij u hiervoor kosten in rekening brengen.
  Als de volgende huurder nog niet bekend is, dan mag u de spullen voorlopig achterlaten. Zodra de huurder bekend is, mag hij beslissen of hij de spullen wil overnemen. Wil deze huurder dat niet? Dan moet u de spullen alsnog verwijderen. Aan het verwijderen van spullen na de laatste huurdag zijn kosten verbonden.

 • U kunt een woning niet zomaar overnemen of iemand voordragen. Als u een woning verlaat, dan zegt u het huurcontract op. De woning komt dan beschikbaar voor alle geïnteresseerden. Degene met de langste wachttijd, komt als eerste in aanmerking.
  Als u een studentenwoning huurt dan gelden andere regels. Dan kan de zittende huurder een kandidaat voordragen. Lees hier aan welke criteria de kandidaat moet voldoen.

 • Woningruil is het ruilen van een woning met een andere huurder. Hiervoor heeft u schriftelijke toestemming nodig van de beide verhuurders.

  Als u uw woning wil ruilen, neem dan contact met ons op om uw aanvraag in te dienen. Wij toetsen de aanvraag aan voorwaarden zoals inkomen en gezinssamenstelling. Ook komen we bij u langs om de staat van de woning te beoordelen. Voldoet de nieuwe huurder aan de voorwaarden voldoet en is de woning in orde? Dan is het wat ons betreft mogelijk om van woning te ruilen. Natuurlijk moet ook de andere verhuurder instemmen met de voorgestelde woningruil. Als beide partijen akkoord zijn dan worden de bestaande huurcontracten beëindigd en worden twee nieuwe huurcontracten opgesteld.

  Om dit alles goed te begeleiden heeft Woonpunt hiervoor een formulier: formulier woningruil
  Dit kunt u gebruiken om samen met de ruilpartij(en) alle gegevens vast te leggen.


 • Woonpunt streeft ernaar de afrekening voor 1 juli aan de huurders te sturen. Daarom is het belangrijk dat we uw nieuwe adres hebben. Kijk voor meer informatie op www.woonpunt.nl/stookkosten.

 • U komt voor onze woningen in aanmerkingen als u 18 jaar of ouder bent, met uitzondering van de studentenwoningen. Hiervoor is uw leeftijd is niet van belang, maar moet u een student zijn met een Student ID.

  Voor sociale huurwoningen (huurprijs tot € 710,68 per maand) kunt u zich online inschrijven bij Thuis in Limburg . Tijdens het inschrijven worden diverse gegevens gevraagd zoals uw burgerservicenummer en inkomen. Houd deze gegevens dus alvast bij de hand.

  Zoekt u een studentenwoning in Maastricht? Dan moet u zich inschrijven bij Maastricht Housing.

  Voor huurwoningen in het vrije segment (huurprijs vanaf € 710,68 per maand) en studentenwoningen in Sittard hoeft u zich niet in te schrijven.

 • U kunt uw inschrijving alleen vóór de vervaldatum verlengen via uw eigen pagina op ThuisinLimburg.nl. Verlengt u niet op tijd, dan volgt automatische uitschrijving. Neem contact op met een van onze consulenten verhuur via 088 - 050 60 70 als u nog aanvullende vragen heeft.

 • Dat verschilt per woningtype:

  • Als u op zoek bent naar een huurwoning met een huurprijs tot € 710,68 per maand, dan moet u zich online inschrijven bij Thuis in Limburg. Tijdens het invullen worden diverse gegevens gevraagd zoals uw burgerservicenummer en inkomen. Houd deze gegevens dus alvast bij de hand.
  • Zoekt u een studentenwoning in Maastricht? Dan moet u zich inschrijven bij Maastricht Housing.
  • Voor een huurwoningen met een huurprijs vanaf € 710,68 per maand en studentenwoningen in Sittard kun u direct terecht bij Woonpunt. U hoeft zich niet in te schrijven en kunt direct reageren.
 • Dat kunnen wij niet voor u nakijken. U kunt hierover contact opnemen met Thuis in Limburg of Maastricht Housing

 • Dat verschilt per woningtype:

  • Als u op zoek bent naar een huurwoning met een huurprijs tot € 710,68 per maand, dan moet u zich online inschrijven bij Thuis in Limburg. Tijdens het invullen worden diverse gegevens gevraagd zoals uw burgerservicenummer en inkomen. Houd deze gegevens dus alvast bij de hand.
  • Zoekt u een studentenwoning in Maastricht? Dan moet u zich inschrijven bij Maastricht Housing.
  • Voor een huurwoningen met een huurprijs vanaf € 710,68 per maand en studentenwoningen in Sittard kun u direct terecht bij Woonpunt. U hoeft zich niet in te schrijven.

 • Bent u met spoed op zoek naar een sociale huurwoning dan kunt u wellicht gebruik maken van de urgentieregeling. Let op: deze regeling is op dit moment alleen mogelijk voor woningzoekenden in gemeente Maastricht. Houdt u de woningpublicaties goed in de gaten om te reageren op beschikbare woningen.

  Lees meer informatie over de urgentieregeling in Maastricht.

 • Woningcorporaties moeten bij het verhuren van sociale huurwoningen voldoen aan ‘passend toewijzen’. Dat houdt in dat mensen geen woning mogen huren die te duur voor hen is. De overheid wil hiermee voorkomen dat de kosten voor huurtoeslag te hoog oplopen. Kijk voor meer informatie op de pagina passend toewijzen.

 • Voordat wij u een woning toewijzen, zijn we wettelijk verplicht om uw inkomen te controleren. Dat doen we op basis van een inkomensverklaring. Zo kunnen we bepalen of u aan de inkomenseisen van de woning voldoet.

 • Nee dat doen we niet meer. Voorheen verhuurden we onder de naam Short Stay gemeubileerde studio's aan voor mensen die tijdelijke huisvesting nodig hebben in Maastricht en Sittard. Daar zijn we mee gestopt omdat het niet tot onze kerntaak behoort.

 • Als uw huur lager is dan € 720,42, dan komt u misschien in aanmerking voor huurtoeslag. Dit is onder andere afhankelijk van uw inkomen en eigen vermogen. Kijk voor meer informatie over huurtoeslag op www.toeslagen.nl.

 • Nee, tot 2018 bood Woonpunt onder de naam Short Stay gemeubileerde studio's aan voor mensen die tijdelijke huisvesting nodig hebben in Maastricht en Sittard. Dat doen we niet meer omdat we ons richten op onze kerntaak: bouwen, verhuren en beheren betaalbare woningen.

 • Woonpunt verhuurt studentenwoningen in Sittard en Maastricht. De toewijzing verloopt via Maastricht Housing. Daarvoor moet u zich eerst inschrijven bij Maastricht Housing. Het accepteren van de kamer of studio verloopt vervolgens ook via Maastricht Housing.

 • Dat verschilt per woningtype:

  • Zoekt u een woning met een huurprijs tot € 752,33? Ga dan naar de website Thuisinlimburg.nl. Hier moet u zich eerst inschrijven als woningzoekende. Nadat u dat gedaan heeft, kunt u een woning zoeken. Voldoet u aan de verhuurvoorwaarden bij de woning van uw keuze? Dan kunt u reageren.
  • Zoekt u een woning met een huurprijs vanaf € 752,33 of een studentenwoning in Sittard? Ga dan op onze website naar het woningaanbod. Klik op ‘alles over deze woning’ bij de woning van uw keuze. Check of u voldoet aan de verhuurvoorwaarden. Is dat het geval? Klik dan op de knop ‘reageer direct’.
  • Bent u op zoek naar een studentenwoning in Maastricht? Ga dan naar de website van Maastricht Housing. Nadat u bent ingeschreven, kunt u daar reageren op woningen.
 • Bij een woningadvertentie vindt u voor zover beschikbaar:

  • een beschrijving van de woning
  • de woningkenmerken
  • plattegronden van de woning
  • foto’s van de woning
  • de huurprijs
  • de verhuurvoorwaarden
  • informatie over de buurt

  Bekijk ons actuele aanbod.

 • Als u van de gemeente een verhuisadvies heeft ontvangen voor een zogenaamde nultredenwoning, dan moet u dit advies laten registreren bij het Thuis in Limburg. Stuurt u hiervoor een kopie van het verhuisadvies op naar Thuis in Limburg, Postbus 644, 6130 AP Sittard. Verder volgt u de normale procedure voor woningzoekenden. Zorg er dus wel voor dat u ook ingeschreven staat als woningzoekende. Vindt u een passende woning, dan kunt u via de site van Thuis in Limburg reageren. Is het een woning met zorgindicatie, dan krijgt u voorrang op andere woningzoekenden. De woning wordt toegewezen aan de kandidaat met de oudste zorgindicatie.

  Ook zonder verhuisadvies kunt u reageren op nultredenwoningen. Woningzoekenden met een verhuisadvies krijgen echter voorrang. Woningzoekenden zonder verhuisadvies worden hierna geordend op volgorde van inschrijfdatum.

 • In een aantal gevallen is dat mogelijk. Bijvoorbeeld vanwege de sloop van uw woning, een fysieke beperkingen of een zorgbehoefte. Lees op thuisinlimburg.nl of u hiervoor in aanmerking komt.

 • Heeft u op een woning gereageerd via Thuis in Limburg, dan sorteert de computer na de uiterste reactiedatum alle reacties. Dat gebeurt in de volgorde zoals bij de woning staat vermeld. Wij bieden de woning vervolgens als eerste aan de persoon aan die bovenaan de lijst staat. Wil deze persoon de woning niet? Dan gaan we door naar de volgende op lijst. Op thuisinlimburg.nl kunt u zelf zien op welke plaats u bent geëindigd.

  Heeft u op een woning gereageerd via de website van Woonpunt? Dan nemen we contact met u op als u in aanmerking komt voor de woning.

 • Ja dat kan, maar u moet net als andere geïnteresseerden reageren via de reguliere weg. U heeft geen voorrang omdat u al bij ons huurt.

 • Het aanbod vindt u op onze website. Bekijk hier ons actuele aanbod. Wilt u automatisch bericht krijgen als er een voor u geschikte woning beschikbaar is? Maak dan een zoekprofiel aan.

 • Dat verschilt per woningtype:

  • Als u op zoek bent naar een woning met een huurprijs tot € 720,42 per maand, dan moet u zich eerst online inschrijven bij Thuis in Limburg. Daarna kunt u via de homepage van Thuis in Limburg naar het woningaanbod. U kunt het type woning, de huurprijs en de locatie selecteren. Dat is niet verplicht. Vervolgens klikt u op de blauwe knop met het huisje en krijgt u het actuele woningaanbod te zien. Ga naar de woning van uw keuze. Voldoet u aan de verhuurvoorwaarden? Dan kunt u reageren door op de knop ‘reageren’ te klikken.
  • Voor huurwoningen met een huurprijs vanaf € 720,42 per maand en studentenwoningen in Sittard hoeft u zich niet in te schrijven. Ga naar het woningaanbod op onze website en selecteer de woning van uw keuze. Voldoet u aan de verhuurvoorwaarden? Dan kunt u reageren door op de knop ‘reageer direct’ te klikken.
  • Zoekt u een studentenwoning in Maastricht? Dan moet u zich inschrijven bij Maastricht Housing. Nadat u zich heeft ingeschreven kunt u de beschikbare woningen bekijken. Ga naar de woonruimte van uw keuze. Klik op ‘Schrijf je nu in’ om op de woning te reageren.
 • Dit kan verschillende oorzaken hebben. Uw inschrijving kan bijvoorbeeld verlopen zijn of u voldoet niet aan de criteria. We raden u aan om telefonisch contact op te nemen met onze consulenten verhuur via 088 - 050 60 70.

 • Zelf kunt u met een paar kleine aanpassingen ook besparen op uw energieverbruik. Bekijk bijvoorbeeld de bespaartips verwarming op de website van Milieu Centraal. https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/bespaartips-verwarming/

 • Woonpunt is volop bezig met het verduurzamen en isoleren van woningen. Helaas gaat dat niet in één keer voor al onze woningen. Op dit moment versnellen we het isoleren van spouwen bij honderden gezinswoningen met een laag energielabel.

 • Neem dan meteen contact op met het incassoteam van Woonpunt, via 088 - 050 60 70. Wij zoeken samen naar een oplossing.

 • We verwachten dat dit niet nodig is. Het nieuwe voorschot is deels gebaseerd op de gemiddelde prijsstijging van de stookkosten, bij een gelijkblijvend verbruik en een zachte winter. Als dit anders uitpakt, kan uw werkelijke verbruik alsnog hoger uitvallen.

 • Wilt u uw voorschot liever meer verhogen? Stuur ons dan een bericht per post of mail naar info@woonpunt.nl en vermeld het voorschotbedrag dat u wenst te betalen.

 • De gasprijzen zijn de afgelopen tijd flink gestegen. Iedereen gaat dit merken, we hebben hier geen invloed op. We willen voorkomen dat u aan het einde van jaar verrast wordt met een hoge energierekening. Daarom verhogen we het voorschot voor de stookkosten. Om ervoor te zorgen dat uw maandelijkse lasten niet te hard stijgen, kiezen wij voor een beperkte verhoging van uw voorschot. Uw werkelijke stookkosten kunnen hoger uitvallen, afhankelijk van de verwachte stijging van de energiekosten en hoe streng de winter van 2022 wordt.

 • Een radiatormeter registreert nauwkeurig de warmteafgifte per radiator. Het meetsysteem is een zogeheten verhoudingssysteem. De meterstanden geven aan hoeveel warmte de bewoners hebben verbruikt ten opzichte van elkaar en van het totaal. Zo kunnen de totale energiekosten van het hele wooncomplex eerlijk door alle bewoners betaald worden.

  Vaststellen van de verwarmingskosten
  Alle afgelezen meterstanden (eenheden) van alle woningen in een wooncomplex worden bij elkaar opgeteld. Van de totale brandstofkosten wordt over het algemeen het grootste deel verrekend als variabele kosten. Het aandeel in deze kosten hangt dus samen met het individuele verbruik van de bewoners. Het resterende deel van de totale brandstofkosten noemen we de vaste kosten; deze worden meestal verdeeld naar vloeroppervlak. De variabele kosten worden gedeeld door het totaal aantal geregistreerde verbruikseenheden van het hele wooncomplex. Zo ontstaat een prijs per eenheid. Deze prijs wordt vermenigvuldigd met het totaal aantal eenheden per woning. Hierdoor ontstaat het verbruiksafhankelijke aandeel in de verwarmingskosten per bewoner.

  Warmteafgifte als verwarming niet aanstaat
  Radiatormeters kunnen, onder bepaalde omstandigheden, ook warmteafgifte registreren als de verwarming niet aanstaat. Dit verschijnsel kan optreden bij:

  • Zonnewarmte
   De radiator wordt door zonnewarmte opgewarmd en neemt een temperatuur aan die hoger is dan of gelijk is aan de omgevingstemperatuur. Indien in deze situatie bijvoorbeeld een raam wordt geopend, dan koelt de omgevingslucht sneller af dan de radiator.
  • Overdrachtswarmte
   In de verticale retourleiding stijgt warm leidingwater op, waardoor de radiator verwarmt. De radiatorleiding geeft warmte door aan de uitgeschakelde radiator waardoor deze opwarmt.

  In deze situaties zal de radiatortemperatuur hoger zijn dan de omgevingstemperatuur. Dit komt met name voor bij kleine radiatoren.

  De gevolgen
  Een elektronische radiatormeter herkent het verschil in radiator- en omgevingstemperatuur en zal, volgens de voor deze meter geldende norm, gaan tellen. Het gaat hier om enkele eenheden, omdat de radiator in beide situaties slechts kleine hoeveelheden warmte afgeeft. De radiatormeter herkent echter niet de oorzaak van het temperatuurverschil. Ook met dit feit is rekening gehouden in de norm.

  De verwarmingsrekening blijft correct want:

  Dit verschijnsel doet zich in het hele gebouw voor, waardoor de onderlinge verbruiksverhoudingen gelijk blijven. In het hele wooncomplex wordt hierdoor een aantal eenheden méér geregistreerd. Omdat hier geen extra brandstofverbruik tegenover staat, zal de prijs per eenheid dalen. De consequentie per bewoner in de afrekening zal daardoor nihil zijn.


  Kijk voor meer informatie op de website van Ista.

 • Woonpunt houdt de kosten voor huurders zo laag mogelijk. We rekenen de feitelijke stookkosten en het vastrecht door aan huurders. Verder betaalt de huurder minimale administratiekosten.

 • Woonpunt rekent die niet door in de stookkosten. De huurder betaalt via de servicekosten al voor de elektriciteit voor liften, verlichting en ventilatoren in het complex. Daar zit ook de elektra voor de warmte-installatie in.

 • Nee. Woonpunt rekent geen overhead door in de stookkosten.

 • Nee. Woonpunt brengt geen kosten in rekening voor afschrijving van de installaties.

 • Nee. Woonpunt brengt geen kosten in rekening voor onderhoud van de installaties.

 • In complexen waar een collectieve verwarmingsinstallatie hangt, heeft Woonpunt GigaJoule-meters laten plaatsen. In de appartementen zelf hebben we radiatormeters laten plaatsen. Hierdoor kunnen we nauwkeuriger dan vroeger berekenen wat het daadwerkelijke verbruik per complex en per woning is, zodat huurders ook daadwerkelijk betalen voor de energie die ze verbruiken.

 • Bij de meeste woningen wordt het verbruik gemeten door middel van metertjes op de radiatoren. Deze radiatormeters zorgen ervoor dat iedere huurder betaalt wat hij/zij aan warmte verbruikt. Daarnaast wordt een deel van de totale verwarmingskosten van het gebouw evenredig over de woningen verdeeld. Dit is onder meer voor het warmteverlies van de leidingen.

 • Woonpunt streeft ernaar deze afrekening voor 1 juli van het nieuwe jaar bij de huurders te hebben. Deze datum van 1 juli geldt voor huurwoningen. Voor bedrijfspanden en dergelijke kunnen andere termijnen gelden.

 • U kunt het contact opnemen met Ista. Zij kunnen dit voor u controleren en eventueel corrigeren.

 • Als er naast Woonpunt meer eigenaren zijn in een gebouw, wordt er een Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht. Alle eigenaren delen in de gemeenschappelijke kosten van het gebouw. Jaarlijks stelt de VvE de hoogte van deze kosten vast op basis van de ontvangen facturen. Woonpunt berekent haar aandeel in de kosten weer door aan de huurders. Het bedrag wordt eerlijk verdeeld, zodat elke huurder evenveel bijdraagt. Verder betaalt u nog stookkosten voor het verbruik in uw eigen woning. Deze zijn berekend op basis van de meters op uw radiator.

 • Dit is alleen mogelijk voor de stookkosten. Ontvangt u afrekeningen van Woonpunt, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@woonpunt.nl of door te bellen naar 088 - 050 60 70. Ontvangt u afrekeningen van Ista, dan kunt u dit met Ista regelen.

  Het is niet mogelijk om het voorschotbedrag te wijzigen dat u betaalt voor servicekosten. Dit bedrag wordt berekend op basis van de werkelijke kosten in voorgaande jaren.

 • Woonpunt streeft ernaar om uw eigen verbruik zo goed mogelijk te bepalen. Dit gebeurt meestal door middel van metertjes op de radiatoren. Deze meten wat u gebruikt. Uw eigen verbruik wordt, buiten de vaste kosten, rechtstreeks met u verrekend.

 • Ista heeft op haar eigen website de belangrijkste vragen en antwoorden staan. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u die aan hen stellen via het reactieformulier op hun website.

 • Betaling per AcceptEmail is veilig en altijd persoonlijk aan u gericht. Voor extra veiligheid wordt de inhoud van de mail versleuteld. Tijdens de betaling ziet u welk bedrag u precies betaalt. Met iDeal loopt de betaling altijd via uw eigen betaalrekening en het beveiligde internetbankieren van uw eigen bank.

  Zo kunt u controleren of uw AcceptEmail juist is:

  • De afzender van de betaalmail is altijd noreply@ibanaccept.nl
  • In de mail ziet u voor welk adres u de huur betaalt, voor welke maand en welk bedrag. Ook staat uw klantnummer erin vermeld.
  • Als u in de mail op ‘betalen’ klikt, komt u op een internetpagina waar u uw bank kiest.
  • De URL van de internetpagina is altijd https://woonpunt.ibanaccept.nl.
  • Deze internetpagina is beveiligd met een SSL certificaat. Dit kunt u zien aan het slotje in de browser. Als u op het slotje klikt verschijnt een veiligheidscertificaat.
 • Controleer of de AcceptEmail in uw spambox is terecht gekomen. Is dat niet het geval? Neem dan contact met ons op. Stuur een bericht aan info@woonpunt.nl of bel met onze Klantenservice, via 088 – 050 60 70.

 • iDEAL wordt ondersteund door alle browsers die ook door internetbankieren worden ondersteund. Dat zijn in ieder geval de veelgebruikte internet browsers zoals Internet Explorer, Google Chrome en Firefox. Mocht u problemen hebben met iDEAL in combinatie met de browser die u gebruikt, dan raden we u aan contact op te nemen met de helpdesk van internetbankieren bij uw bank.

 • De betaalfunctie bij MijnING.nl is nog niet geactiveerd. U kunt direct met iDEAL betalen als u beschikt over MijnING.nl en een geactiveerde betaalfunctie heeft. Neem voor het activeren van de betaalfunctie contact op met de ING.

 • Voor vragen over een specifieke iDEAL-betaling kunt u contact opnemen met uw eigen bank.

  • ABN AMRO: 0900 – 0024
  • ASN Bank: 0800 – 0380 (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
  • Bunq: Voor al je vragen zijn we bereikbaar via de support sectie in de bunq app.
  • ING: 020 22 888 88
  • Knab: 020-303 1600 (Servicedesk; maandag t/m zondag van 8.00 tot 22.00 uur)
  • Rabobank: 0900 – 0905
  • RegioBank: 0800 – 0411
  • SNS Bank: 030 – 633 3000
  • Triodos Bank: 030 693 65 11 (Afdeling Informatie & Advies; maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur)
  • Van Lanschot Client Services: 0800-1737

  Bovenstaande nummers en openingstijden zijn onder voorbehoud en aan verandering onderhevig.

 • Wilt u uw maandelijkse huur met een automatische incasso betalen, vul dan dit formulier in. Wilt u de huur voortaan zelf overmaken zonder maandelijks een bericht van ons te ontvangen? Geef dit dan aan ons door. Stuur een e-mail aan info@woonpunt.nl en vermeld daarin uw naam, klantnummer en adres.

 • Woonpunt wil het betalen van de huur eenvoudiger, efficiënter en minder foutgevoelig maken. Vanaf 1 december 2017 stapt Woonpunt daarom over naar Accept-email. U kunt dus voortaan betalen via AcceptEmail of automatische incasso. Kiest u geen van beide mogelijkheden, dan moet u er zelf op letten dat u de huur overmaakt voor de eerste van de maand.

 • Wanneer u de verkeerde bank heeft gekozen en op ‘klik hier op betalen’ heeft geklikt, dan lijkt de link even niet meer te werken. Dit komt omdat iDeal slechts 1 aanvraag per AcceptEmail tegelijk aan kan. Dit duurt per keer tussen 15 en 30 minuten. Daarna kunt u de link gewoon weer gebruiken.

 • Met de volgende banken kunt u een iDEAL betaling doen:

  ABN AMRO

  ASN Bank

  Rabobank

  SNS Bank

  RegioBank

  ING

  Knab

  Friesland Bank

  Triodos Bank

  Van Lanschot Bankiers.

  Staat uw bank hier niet tussen? Dan kunt u de link in de AcceptEmail niet gebruiken. Wel bevat de AcceptEmail alle gegevens die u nodig heeft om handmatig uw huur over te maken.

 • Ja, dat kan. U kunt de AcceptEmail doorsturen, zodat een ander uw huur kan betalen.

 • U vindt uw IBAN (bankrekeningnummer):

  • als u inlogt op uw internetbankieren;
  • op uw betaalpas, als deze is uitgegeven na september 2012;
  • op uw papieren bankafschrift.
 • Stuur een bericht aan info@woonpunt.nl of bel met onze Klantenservice, via 088 – 050 60 70. Wij proberen uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

 • De Warmtewet is bedoeld om ervoor te zorgen dat gebruikers van gemeenschappelijke verwarming niet teveel betalen voor hun verwarming. Zij kunnen immers niet zelf hun energieleverancier kiezen. De Warmtewet garandeert dat de energieprijs voor gebruikers van een gemeenschappelijke verwarming nooit hoger is dan het maximum dat in de Warmtewet is vastgelegd.

 • De Warmtewet geldt voor huurders die een verwarmingsketel delen, de zogenaamde blokverwarming, of voor huurders die aangesloten zijn op het stadsverwarmingsnet.

 • Niets. Woonpunt of Ista bepaalt het voorschot net als eerdere jaren op basis van uw eerdere verbruiksgegevens.

 • De Warmtewet garandeert dat u nooit meer betaalt voor uw verwarming dan de maximumprijs uit de Warmtewet. In opdracht van de overheid stelt de Autoriteit Consument & Markt jaarlijks deze prijs vast.

 • Het kan voorkomen dat het variabele tarief voor het verbruik in uw complex (de GJ-prijs) hoger uitvalt dan het tarief dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) adviseert. Dat mag, omdat de ACM de totaalprijs toetst. Deze totaalprijs is een optelsom van het vaste en het variabele tarief. Onderaan de streep betaalt u dus niet meer dan de maximale prijs op basis van de tarieven van de ACM.

  REKENVOORBEELD

  Kosten volgens

  Complextarieven (voorbeeld)

  Maximale kosten 2017

  volgens ACM

  Verbruik in Gigajoules35 GJ35 GJ
  Tarief€ 25,- per GJ€ 24,05 per GJ
  Vastrecht€ 150,-€ 309,52
  Totale kosten: verbruik x tarief + vastrecht€ 1.025,-€ 1.151,27

  Toelichting:
  In het voorbeeld ligt het complextarief weliswaar hoger dan het maximale tarief volgens de ACM, maar de totale kosten komen toch lager uit. Dit komt omdat het tarief voor vastrecht lager ligt dan bij de ACM.

 • De afrekening wordt in opdracht van Woonpunt verzorgd door Ista. Is de afrekening voor u niet duidelijk, kunt u eerst met Ista bellen. Het telefoonnummer staat op de brief. Blijft u dan nog met vragen of onduidelijkheden zitten, belt u Woonpunt. Als ook dit overleg niet leidt tot een bevredigend antwoord, kunt u terecht bij de Geschillencommissie Warmtelevering; op hun website leest u hoe dat gaat. Let op: hier zijn kosten mee gemoeid die u alleen terugkrijgt als u in het gelijk gesteld wordt.

Reparatieverzoek?

Direct online regelen via dit formulier

Ons bezoeken? Maak een afspraak.

Wilt u liever persoonlijk contact of een afspraak met een van onze medewerkers en wilt u zeker weten dat u goed geholpen wordt als u ons bezoekt? Maak dan van te voren een afspraak. Als het nodig is, dan komen we ook graag bij u thuis langs.

Bel ons op 088 050 60 70. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. 

 

Bezoekadres

Leidenlaan 18-20
6229 EZ Maastricht
Routebeschrijving

Plan uw reis met het openbaar vervoer via ov9292. 

 

Spreekuur van HBV in Hoensbroek

Iedere donderdag van 10.00 tot 12.00 uur kunt u met vragen terecht op het spreekuur van HBV Groot Hoensbroek. Hun kantoor zit aan de Marktstraat 145 in Hoensbroek.

 

Wilt u uw e-mailadres aan ons doorgeven?
Gebruik ons e-mail formulier

 


Postadres voor al uw post

Woonpunt
Postbus 1112
6201 BC Maastricht
info@woonpunt.nl

07 Contact.jpg

Overige belangrijke gegevens
 

iBan nummer: NL22INGB0000717812
BIC: INGBNL2A
KvK: 146.146.56
BTW: 0025.80.500B01
Download de inkoopvoorwaarden van Woonpunt
Download het 'standaardbestek planmatig onderhoud' met uniforme administratieve voorwaarden

 

Social Media
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Woonpunt?
Volg ons op Twitter, Instagram en LinkedIn.


633_student op fiets WBW.jpg