Contact & vragen

Heeft u een vraag voor ons? Wellicht vindt u hier uw antwoord.

Doorloop onderstaande rubrieken voor uw vraag, of gebruik de zoek-box!

Ons post- en bezoekadres vindt u onderaan deze pagina.

 • Onze richtlijn is dat uw bruto jaarinkomen minimaal 48 keer de maandhuur moet zijn, zodat u veilig kunt huren.

  Bovendien moeten woningcorporaties bij het verhuren van sociale huurwoningen voldoen aan ‘passend toewijzen’. Dat houdt in dat u geen woning mag huren die te duur voor u is. Kijk op de pagina over passend toewijzen tot welk huurbedrag u kunt huren.

 • De huurder voor u kan spullen aanbieden ter overname. Zoals laminaat, vloerbedekking of rolluiken.
  Wilt u de spullen overnemen? Vul dan samen een overnameformulier in en lever dit in bij Woonpunt. Na de overname worden de spullen uw eigendom. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Op het moment dat u de huur opzegt en de huurder na u wenst de spullen niet over te nemen, dan bent u verplicht ze te verwijderen.
  Wilt u de spullen niet? Dan moet de huurder voor u ze zelf meenemen of weggooien.
  Woonpunt is geen partij bij overname, maar stelt u alleen in de gelegenheid dit te kunnen doen.

 • Huisdieren zijn toegestaan, mits het houden van huisdieren geen overlast of klachten veroorzaakt bij medebewoners of omwonenden.

 • Nee, u kunt uw studentenkamer blijven huren.

 • Nee, het is niet mogelijk om een huurwoning te kopen. U kunt alleen woningen kopen die wij te koop aanbieden.

 • Nee, het is niet mogelijk om een koopwoning te huren. U kunt alleen woning huren die wij te huur aanbieden.

 • Bij een sociale huurwoning (huurprijs tot € 720,42 per maand) wordt de maximale (kale) huurprijs berekend volgens het landelijke Woning Waarderingsysteem, oftewel de puntentelling. Deze puntentelling geeft de kwaliteit van de woning aan. Bij het puntenaantal hoort een maximale huurprijs. De woning krijgt punten voor onder meer de oppervlakte van de vertrekken, voorzieningen in de keuken en het sanitair, energieprestatie en woonomgeving. Er zijn aparte puntensystemen voor zelfstandige woningen, onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Daarnaast gelden er bijzondere regels voor woningen in een serviceflat en voor monumentenwoningen.
  Het puntensysteem geldt niet voor woningen in de vrije sector (huurprijs vanaf € 720,42 per maand). Bij deze woningen bepaalt de marktwaarde de huurprijs.

 • Hiervoor heeft u toestemming nodig van Woonpunt. Lees hier meer over op de pagina over medehuurderschap en inwoning.

 • Allereerst gecondoleerd met uw verlies. Bent u de erfgenaam en wilt u de huur opzeggen? Dan zijn voor u twee extra zaken van belang:

  • Stuur ons ten eerste de akte van overlijden per post of e-mail.
  • Ten tweede willen we weten of u de nalatenschap aanvaardt of verwerpt. Hiervan moet u ons ook een officiële verklaring sturen.

  Wilt u weten hoe de opzegging werkt en wat we verder van u verwachten? Kijk dan hier.

 • Als u beiden geregistreerd staat als huurder bij Woonpunt, kan één van jullie wellicht in de woning achterblijven. Om niet langer aansprakelijk te zijn voor bijvoorbeeld de huurbetaling moet de vertrekkende huurder zijn of haar gedeelte van de huurovereenkomst opzeggen. Houd rekening met de opzegtermijn van minimaal één maand. Wij zorgen dat de huurovereenkomst op naam komt van de achterblijvende huurder. U kunt uw gedeelte van de huurovereenkomst opzeggen met het huuropzeggingsformulier.

 • Sommige spullen kunt u aanbieden aan de volgende huurder. Zoals laminaat, vloerbedekking of rolluiken.
  Wil de volgende huurder uw spullen overnemen? Vul dan samen een overnameformulier in en lever dit in bij Woonpunt.
  Wil de volgende huurder uw spullen niet? Dan moet u ze zelf meenemen of weggooien. Zo voorkomt u dat wij u hiervoor kosten in rekening brengen.
  Als de volgende huurder nog niet bekend is, dan mag u de spullen voorlopig achterlaten. Zodra de huurder bekend is, mag hij beslissen of hij de spullen wil overnemen. Wil deze huurder dat niet? Dan moet u de spullen alsnog verwijderen. Aan het verwijderen van spullen na de laatste huurdag zijn kosten verbonden.

 • U kunt een woning niet zomaar overnemen of iemand voordragen. Als u een woning verlaat, dan zegt u het huurcontract op. De woning komt dan beschikbaar voor alle geïnteresseerden. Degene met de langste wachttijd, komt als eerste in aanmerking.
  Als u een studentenwoning huurt dan gelden andere regels. Dan kan de zittende huurder een kandidaat voordragen. Lees hier aan welke criteria de kandidaat moet voldoen.

 • Woningruil is het ruilen van een woning met een andere huurder. Hiervoor heeft u schriftelijke toestemming nodig van de beide verhuurders.

  Als u uw woning wil ruilen, neem dan contact met ons op om uw aanvraag in te dienen. Wij toetsen de aanvraag aan voorwaarden zoals inkomen en gezinssamenstelling. Ook komen we bij u langs om de staat van de woning te beoordelen. Voldoet de nieuwe huurder aan de voorwaarden voldoet en is de woning in orde? Dan is het wat ons betreft mogelijk om van woning te ruilen. Natuurlijk moet ook de andere verhuurder instemmen met de voorgestelde woningruil. Als beide partijen akkoord zijn dan worden de bestaande huurcontracten beëindigd en worden twee nieuwe huurcontracten opgesteld.

  Om dit alles goed te begeleiden heeft Woonpunt hiervoor een formulier: formulier woningruil
  Dit kunt u gebruiken om samen met de ruilpartij(en) alle gegevens vast te leggen.


 • Woonpunt streeft ernaar de afrekening voor 1 juli aan de huurders te sturen. Daarom is het belangrijk dat we uw nieuwe adres hebben. Kijk voor meer informatie op www.woonpunt.nl/stookkosten.

 • U komt voor onze woningen in aanmerkingen als u 18 jaar of ouder bent, met uitzondering van de studentenwoningen. Hiervoor is uw leeftijd is niet van belang, maar moet u een student zijn met een Student ID.

  Voor sociale huurwoningen (huurprijs tot € 710,68 per maand) kunt u zich online inschrijven bij Thuis in Limburg . Tijdens het inschrijven worden diverse gegevens gevraagd zoals uw burgerservicenummer en inkomen. Houd deze gegevens dus alvast bij de hand.

  Zoekt u een studentenwoning in Maastricht? Dan moet u zich inschrijven bij Maastricht Housing.

  Voor huurwoningen in het vrije segment (huurprijs vanaf € 710,68 per maand) en studentenwoningen in Sittard hoeft u zich niet in te schrijven.

 • U kunt uw inschrijving alleen vóór de vervaldatum verlengen via uw eigen pagina op ThuisinLimburg.nl. Verlengt u niet op tijd, dan volgt automatische uitschrijving. Neem contact op met een van onze consulenten verhuur via 088 - 050 60 70 als u nog aanvullende vragen heeft.

 • Dat verschilt per woningtype:

  • Als u op zoek bent naar een huurwoning met een huurprijs tot € 710,68 per maand, dan moet u zich online inschrijven bij Thuis in Limburg. Tijdens het invullen worden diverse gegevens gevraagd zoals uw burgerservicenummer en inkomen. Houd deze gegevens dus alvast bij de hand.
  • Zoekt u een studentenwoning in Maastricht? Dan moet u zich inschrijven bij Maastricht Housing.
  • Voor een huurwoningen met een huurprijs vanaf € 710,68 per maand en studentenwoningen in Sittard kun u direct terecht bij Woonpunt. U hoeft zich niet in te schrijven en kunt direct reageren.
 • Dat kunnen wij niet voor u nakijken. U kunt hierover contact opnemen met Thuis in Limburg of Maastricht Housing

 • Dat verschilt per woningtype:

  • Als u op zoek bent naar een huurwoning met een huurprijs tot € 710,68 per maand, dan moet u zich online inschrijven bij Thuis in Limburg. Tijdens het invullen worden diverse gegevens gevraagd zoals uw burgerservicenummer en inkomen. Houd deze gegevens dus alvast bij de hand.
  • Zoekt u een studentenwoning in Maastricht? Dan moet u zich inschrijven bij Maastricht Housing.
  • Voor een huurwoningen met een huurprijs vanaf € 710,68 per maand en studentenwoningen in Sittard kun u direct terecht bij Woonpunt. U hoeft zich niet in te schrijven.

 • Woningcorporaties moeten bij het verhuren van sociale huurwoningen voldoen aan ‘passend toewijzen’. Dat houdt in dat mensen geen woning mogen huren die te duur voor hen is. De overheid wil hiermee voorkomen dat de kosten voor huurtoeslag te hoog oplopen. Kijk voor meer informatie op de pagina passend toewijzen.

 • Voordat wij u een woning toewijzen, zijn we wettelijk verplicht om uw inkomen te controleren. Dat doen we op basis van een inkomensverklaring. Zo kunnen we bepalen of u aan de inkomenseisen van de woning voldoet.

 • Ja, onder de naam Short Stay biedt Woonpunt gemeubileerde studio's aan voor mensen die tijdelijke huisvesting nodig hebben in Maastricht en Sittard. Bekijk het actuele aanbod.

 • Als uw huur lager is dan € 720,42, dan komt u misschien in aanmerking voor huurtoeslag. Dit is onder andere afhankelijk van uw inkomen en eigen vermogen. Kijk voor meer informatie over huurtoeslag op www.toeslagen.nl.

 • Nee, tot 2018 bood Woonpunt onder de naam Short Stay gemeubileerde studio's aan voor mensen die tijdelijke huisvesting nodig hebben in Maastricht en Sittard. Dat doen we niet meer omdat we ons richten op onze kerntaak: bouwen, verhuren en beheren betaalbare woningen.

 • In Maastricht verloopt de toewijzing van studentenwoningen via Maastricht Housing. Daarvoor moet u zich eerst inschrijven via Maastricht Housing. Het accepteren van de kamer of studio verloopt vervolgens ook via Maastricht Housing.
  Voor de kamers en studio’s in Sittard kun u direct terecht bij Woonpunt. U hoeft zich niet in te schrijven en kunt direct reageren.

 • Dat verschilt per woningtype:

  • Zoekt u een woning met een huurprijs tot € 720,42? Ga dan naar de website Thuisinlimburg.nl. Hier moet u zich eerst inschrijven als woningzoekende. Nadat u dat gedaan heeft, kunt u een woning zoeken. Voldoet u aan de verhuurvoorwaarden bij de woning van uw keuze? Dan kunt u reageren.
  • Zoekt u een woning met een huurprijs vanaf € 720,42 of een studentenwoning in Sittard? Ga dan op onze website naar het woningaanbod. Klik op ‘alles over deze woning’ bij de woning van uw keuze. Check of u voldoet aan de verhuurvoorwaarden. Is dat het geval? Klik dan op de knop ‘reageer direct’.
  • Bent u op zoek naar een studentenwoning in Maastricht? Ga dan naar de website van Maastricht Housing. Nadat u bent ingeschreven, kunt u daar reageren op woningen.
 • Bij een woningadvertentie vindt u voor zover beschikbaar:

  • een beschrijving van de woning
  • de woningkenmerken
  • plattegronden van de woning
  • foto’s van de woning
  • de huurprijs
  • de verhuurvoorwaarden
  • informatie over de buurt

  Bekijk ons actuele aanbod.

 • Als u van de gemeente een verhuisadvies heeft ontvangen voor een zogenaamde nultredenwoning, dan moet u dit advies laten registreren bij het Thuis in Limburg. Stuurt u hiervoor een kopie van het verhuisadvies op naar Thuis in Limburg, Postbus 644, 6130 AP Sittard. Verder volgt u de normale procedure voor woningzoekenden. Zorg er dus wel voor dat u ook ingeschreven staat als woningzoekende. Vindt u een passende woning, dan kunt u via de site van Thuis in Limburg reageren. Is het een woning met zorgindicatie, dan krijgt u voorrang op andere woningzoekenden. De woning wordt toegewezen aan de kandidaat met de oudste zorgindicatie.

  Ook zonder verhuisadvies kunt u reageren op nultredenwoningen. Woningzoekenden met een verhuisadvies krijgen echter voorrang. Woningzoekenden zonder verhuisadvies worden hierna geordend op volgorde van inschrijfdatum.

 • In een aantal gevallen is dat mogelijk. Bijvoorbeeld vanwege de sloop van uw woning, een fysieke beperkingen of een zorgbehoefte. Lees op thuisinlimburg.nl of u hiervoor in aanmerking komt.

 • Heeft u op een woning gereageerd via Thuis in Limburg, dan sorteert de computer na de uiterste reactiedatum alle reacties. Dat gebeurt in de volgorde zoals bij de woning staat vermeld. Wij bieden de woning vervolgens als eerste aan de persoon aan die bovenaan de lijst staat. Wil deze persoon de woning niet? Dan gaan we door naar de volgende op lijst. Op thuisinlimburg.nl kunt u zelf zien op welke plaats u bent geëindigd.

  Heeft u op een woning gereageerd via de website van Woonpunt? Dan nemen we contact met u op als u in aanmerking komt voor de woning.

 • Ja dat kan, maar u moet net als andere geïnteresseerden reageren via de reguliere weg. U heeft geen voorrang omdat u al bij ons huurt.

 • Het aanbod vindt u op onze website. Bekijk hier ons actuele aanbod. Wilt u automatisch bericht krijgen als er een voor u geschikte woning beschikbaar is? Maak dan een zoekprofiel aan.

 • Dat verschilt per woningtype:

  • Als u op zoek bent naar een woning met een huurprijs tot € 720,42 per maand, dan moet u zich eerst online inschrijven bij Thuis in Limburg. Daarna kunt u via de homepage van Thuis in Limburg naar het woningaanbod. U kunt het type woning, de huurprijs en de locatie selecteren. Dat is niet verplicht. Vervolgens klikt u op de blauwe knop met het huisje en krijgt u het actuele woningaanbod te zien. Ga naar de woning van uw keuze. Voldoet u aan de verhuurvoorwaarden? Dan kunt u reageren door op de knop ‘reageren’ te klikken.
  • Voor huurwoningen met een huurprijs vanaf € 720,42 per maand en studentenwoningen in Sittard hoeft u zich niet in te schrijven. Ga naar het woningaanbod op onze website en selecteer de woning van uw keuze. Voldoet u aan de verhuurvoorwaarden? Dan kunt u reageren door op de knop ‘reageer direct’ te klikken.
  • Zoekt u een studentenwoning in Maastricht? Dan moet u zich inschrijven bij Maastricht Housing. Nadat u zich heeft ingeschreven kunt u de beschikbare woningen bekijken. Ga naar de woonruimte van uw keuze. Klik op ‘Schrijf je nu in’ om op de woning te reageren.
 • Dit kan verschillende oorzaken hebben. Uw inschrijving kan bijvoorbeeld verlopen zijn of u voldoet niet aan de criteria. We raden u aan om telefonisch contact op te nemen met onze consulenten verhuur via 088 - 050 60 70.

 • Een radiatormeter registreert nauwkeurig de warmteafgifte per radiator. Het meetsysteem is een zogeheten verhoudingssysteem. De meterstanden geven aan hoeveel warmte de bewoners hebben verbruikt ten opzichte van elkaar en van het totaal. Zo kunnen de totale energiekosten van het hele wooncomplex eerlijk door alle bewoners betaald worden.

  Vaststellen van de verwarmingskosten
  Alle afgelezen meterstanden (eenheden) van alle woningen in een wooncomplex worden bij elkaar opgeteld. Van de totale brandstofkosten wordt over het algemeen het grootste deel verrekend als variabele kosten. Het aandeel in deze kosten hangt dus samen met het individuele verbruik van de bewoners. Het resterende deel van de totale brandstofkosten noemen we de vaste kosten; deze worden meestal verdeeld naar vloeroppervlak. De variabele kosten worden gedeeld door het totaal aantal geregistreerde verbruikseenheden van het hele wooncomplex. Zo ontstaat een prijs per eenheid. Deze prijs wordt vermenigvuldigd met het totaal aantal eenheden per woning. Hierdoor ontstaat het verbruiksafhankelijke aandeel in de verwarmingskosten per bewoner.

  Warmteafgifte als verwarming niet aanstaat
  Radiatormeters kunnen, onder bepaalde omstandigheden, ook warmteafgifte registreren als de verwarming niet aanstaat. Dit verschijnsel kan optreden bij:

  • Zonnewarmte
   De radiator wordt door zonnewarmte opgewarmd en neemt een temperatuur aan die hoger is dan of gelijk is aan de omgevingstemperatuur. Indien in deze situatie bijvoorbeeld een raam wordt geopend, dan koelt de omgevingslucht sneller af dan de radiator.
  • Overdrachtswarmte
   In de verticale retourleiding stijgt warm leidingwater op, waardoor de radiator verwarmt. De radiatorleiding geeft warmte door aan de uitgeschakelde radiator waardoor deze opwarmt.

  In deze situaties zal de radiatortemperatuur hoger zijn dan de omgevingstemperatuur. Dit komt met name voor bij kleine radiatoren.

  De gevolgen
  Een elektronische radiatormeter herkent het verschil in radiator- en omgevingstemperatuur en zal, volgens de voor deze meter geldende norm, gaan tellen. Het gaat hier om enkele eenheden, omdat de radiator in beide situaties slechts kleine hoeveelheden warmte afgeeft. De radiatormeter herkent echter niet de oorzaak van het temperatuurverschil. Ook met dit feit is rekening gehouden in de norm.

  De verwarmingsrekening blijft correct want:

  Dit verschijnsel doet zich in het hele gebouw voor, waardoor de onderlinge verbruiksverhoudingen gelijk blijven. In het hele wooncomplex wordt hierdoor een aantal eenheden méér geregistreerd. Omdat hier geen extra brandstofverbruik tegenover staat, zal de prijs per eenheid dalen. De consequentie per bewoner in de afrekening zal daardoor nihil zijn.


  Kijk voor meer informatie op de website van Ista.

 • Woonpunt houdt de kosten voor huurders zo laag mogelijk. We rekenen de feitelijke stookkosten en het vastrecht door aan huurders. Verder betaalt de huurder minimale administratiekosten.

 • Woonpunt rekent die niet door in de stookkosten. De huurder betaalt via de servicekosten al voor de elektriciteit voor liften, verlichting en ventilatoren in het complex. Daar zit ook de elektra voor de warmte-installatie in.

 • Nee. Woonpunt rekent geen overhead door in de stookkosten.

 • Nee. Woonpunt brengt geen kosten in rekening voor afschrijving van de installaties.

 • Nee. Woonpunt brengt geen kosten in rekening voor onderhoud van de installaties.

 • In complexen waar een collectieve verwarmingsinstallatie hangt, heeft Woonpunt GigaJoule-meters laten plaatsen. In de appartementen zelf hebben we radiatormeters laten plaatsen. Hierdoor kunnen we nauwkeuriger dan vroeger berekenen wat het daadwerkelijke verbruik per complex en per woning is, zodat huurders ook daadwerkelijk betalen voor de energie die ze verbruiken.

 • Bij de meeste woningen wordt het verbruik gemeten door middel van metertjes op de radiatoren. Deze radiatormeters zorgen ervoor dat iedere huurder betaalt wat hij/zij aan warmte verbruikt. Daarnaast wordt een deel van de totale verwarmingskosten van het gebouw evenredig over de woningen verdeeld. Dit is onder meer voor het warmteverlies van de leidingen.

 • U kunt het contact opnemen met Ista. Zij kunnen dit voor u controleren en eventueel corrigeren.

 • Woonpunt streeft ernaar om uw eigen verbruik zo goed mogelijk te bepalen. Dit gebeurt meestal door middel van metertjes op de radiatoren. Deze meten wat u gebruikt. Uw eigen verbruik wordt, buiten de vaste kosten, rechtstreeks met u verrekend.

 • Ista heeft op haar eigen website de belangrijkste vragen en antwoorden staan. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u die aan hen stellen via het reactieformulier op hun website.

 • Dat kan als één van de volgende gevallen van toepassing is:

  • uw huishoudinkomen over 2017 is lager dan het huishoudinkomen over 2016 (onder de grens van € 41.056);
  • de samenstelling van het huishouden (het aantal personen met een inkomen) is vóór 1 juli 2018 gewijzigd;
  • in uw huishouden heeft vóór 1 juli 2018 één of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt (geboren voor 1 juli 1952);
  • uw huishouden bestaat vóór 1 juli 2018 uit vier of meer personen;
  • u bent chronisch ziek of gehandicapt;
  • uw gezamenlijk inkomen (huishoudinkomen) op de inkomensverklaring klopt niet.
 • U kunt bezwaar maken als uw huishoudinkomen in 2017 lager was dan de inkomensgrens van € 41.056. U vult eerst het formulier in op de website van Woonpunt. Daarna stuurt u een inkomensverklaring van alle leden van uw huishouden naar Woonpunt. Deze inkomensverklaring kunt u vanaf half juni 2018 aanvragen via de Belastingdienst: mijn.belastingdienst.nl of 0800 – 0543.

  Stuurt u de inkomensverklaringen per post. Doe dit voor 1 juli 2018 naar Woonpunt t.a.v. team huurverhoging (postbus 1112, 6201 BC Maastricht).

 • U kunt bezwaar maken, maar wij kunnen uw verzoek tot huurverlaging pas in 2019 in behandeling nemen. Volgens de regels, moet u bewijzen dat het huishoudinkomen in 2018 is gedaald met een inkomensverklaring van de Belastingdienst over het jaar 2018. Deze verklaring is beschikbaar vanaf juni 2019. Dan pas kunnen wij uw verzoek in behandeling nemen. Als wij uw verzoek honoreren dan is er geen sprake van terugwerkende kracht. Een eventuele huurverlaging gaat op zijn vroegst in, twee maanden nadat u de inkomensverklaring(en) 2018 bij ons heeft ingeleverd. We adviseren u na te gaan of u recht heeft op (meer) huurtoeslag wegens uw daling van uw inkomen. Kijk hiervoor op www.belastingdienst.nl/toeslagen.

 • Voor bepaalde groepen gehandicapten en chronisch zieken geldt de extra inkomensafhankelijke huurverhoging niet. Als uw huishouden tot deze groep behoort, kunt u vaak niet makkelijk verhuizen. Bovendien heeft u meestal speciale voorzieningen in uw woning. U krijgt dan de reguliere huurverhoging van maximaal 2,6%.

  Heeft u toch de (extra) inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen? Om bezwaar te kunnen maken, moet u voldoen aan één van de volgende voorwaarden. U, of iemand anders uit uw huishouden, heeft:

  • minstens 1 jaar lang minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis. Dit moet blijken uit het zorgplan dat de wijkverpleegkundige vaststelt.
  • een blijk van waardering voor mantelzorgers gekregen van de gemeente. De mantelzorg moet voor iemand anders uit hetzelfde huishouden zijn.
  • een zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis.
  • professionele hulp bij algemene dagelijkse handelingen (ADL-assistentie): zoals eten, wassen of toiletgang.
  • een beschikking op grond van de Wmo (officieel Wmo 2015) of de Wet voorziening gehandicapten (de voorloper van de Wmo) voor aanpassing van de woning. U moet kunnen aantonen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking.
  • een verklaring van de huisarts of oogarts waarin staat dat u (of een van uw huisgenoten) blind bent.
 • Als het inkomen op de inkomensverklaring niet juist is, dan kunt u een bezwaar indienen door het formulier op deze website in te vullen. Woonpunt vraagt dan een nieuwe inkomensverklaring op bij de Belastingdienst ter controle. Dit doen we na 9 juli 2018, zodat zeker is dat we de meest recente gegevens hebben van de Belastingdienst. Als deze nieuwe inkomensverklaring gelijk is aan de eerste verklaring zullen wij ons voorstel tot huurprijsverhoging niet wijzigen. Blijft u bij uw bezwaar, dan verzoeken wij de huurcommissie uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurprijsverhoging.

 • De gegevens over het aantal personen dat nu in uw woning woont, komen van de gemeente. U kunt bij de gemeente informeren of de inschrijving van uw huishouden in de basisregistratie personen (vroeger was dit de gemeentelijke basisadministratie) juist is. Eventueel kunt u de gegevens aanpassen. Doet u dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 1 juli 2018.

  Wij vragen rond 9 juli een nieuwe inkomensverklaring op bij de Belastingdienst. Daarin zijn de meest actuele gegevens van het huishouden en het inkomen 2017 verwerkt. Alleen als op de tweede inkomensverklaring een lager inkomen staat, kan de huurverhoging mogelijk lager worden. Na 9 juli informeert Woonpunt u zo snel mogelijk over de gegevens van de nieuwe inkomensverklaring.

 • Dat kan via de Belastingdienst: mijn.belastingdienst.nl of 0800 – 0543. De inkomensverklaring voor 2017 kunt u vanaf juni 2018 aanvragen.

 • Alle inkomens binnen uw huishouden tellen mee, dus ook die van inwoners en kamerhuurders. Het inkomen van inwoners die op 1 januari 2018 nog geen 23 jaar waren, telt alleen mee voor zover dat boven het minimumloon ligt. Door de Belastingdienst wordt dit inkomen automatisch gecorrigeerd. Op de inkomensverklaring wordt dus alleen dat deel van het inkomen meegenomen dat boven het minimumloon ligt.

 • De inkomens van de huurder(s) en de overige bewoners van de woonruimte samen.

 • Dat zijn de gegevens van de samenstelling van het huishouden zoals die op het moment van eerste gegevens opvraag (1 maart 2018) bij de belastingdienst bekend zijn. U kunt bezwaar maken tegen het huurvoorstel als tussen het moment van eerste gegevensopvraag en 1 juli 2018 (het officiële peilmoment) wijzigingen in het huishouden leiden tot een lager inkomen in het peiljaar (=2016).

 • Dat is bij Woonpunt maximaal 2,6%. Wettelijk geldt de maximale basishuurverhoging van 3,9%, maar daar blijven we dus onder. Het huurvoorstel mag alleen inkomensafhankelijk zijn als er een inkomensverklaring van de Belastingdienst kan worden bijgevoegd.

 • Er wordt alleen een inkomensverklaring afgegeven door de Belastingdienst als het huishoudinkomen van de huurder boven € 41.056 ligt.

 • Nee. De inkomensafhankelijke huurverhoging geldt alleen voor sociale huurwoningen. Woningen in de vrije sector (met een huur van € 710,68 of meer) krijgen bij Woonpunt een huurverhoging van maximaal 5,4%. Welk percentage het precies is, hangt af van het verschil tussen uw huidige huur en de huurwaarde van uw woning.

 • De inkomensverklaring mag alleen gebruikt worden voor het opleggen van een huurverhoging. Het is niet toegestaan de informatie ergens anders voor te gebruiken.

 • Sinds 2018 krijgen twee typen huishoudens geen (extra) inkomensafhankelijke huurverhoging, ook niet als hun huishoudinkomen boven € 41.056 ligt:

  • huishoudens waarvan een of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd heeft of hebben bereikt;
  • huishoudens van vier of meer personen.
 • Een zittende huurder die vóór het moment van huurverhoging al huurtoeslag ontvangt, houdt zijn recht op huurtoeslag ook als de huur boven de grens uitkomt. Bij een nieuwe aanvraag moet de huur wel lager zijn dan de maximale huurgrens (=liberalisatiegrens).

 • Ja, dat mag als de huurprijs van uw woning op basis van de puntenwaardering boven de liberalisatiegrens ligt. Deze grens ligt op € 710,68. De puntenwaardering van uw woning geeft de kwaliteit van uw woning weer. Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid.

 • Nee, dat kan niet. We mogen een keer per jaar het voorstel doen voor huurverhoging. Ons huidige voorstel blijft gehandhaafd.

 • Voor woningen met een huurprijs tot € 710,68 (sociale huur) is de maximale huurverhoging afhankelijk van het huishoudinkomen van de huurder. Bij Woonpunt geldt in 2018 onderstaande huurverhoging.

  Inkomen

  huurverhoging

  tot € 41.056

  maximaal 2,6%

  vanaf € 41.056

  maximaal 5,4%


  Bij het vaststellen van de individuele huurverhoging per woning kijken we naar de kwaliteit, de huidige huurprijs en de huurprijs die we zouden willen vragen als we de woning opnieuw zouden verhuren.

 • Woont u in een woning met een huurprijs boven € 710,68 per maand, en wordt uw woning niet als sociale huur aangemerkt? Dan verhoogt Woonpunt uw huur met maximaal 5,4%. Bij het vaststellen van de individuele huurverhoging per woning kijken we naar de kwaliteit, de huidige huurprijs en de huurprijs die we zouden willen vragen als we de woning opnieuw zouden verhuren.

 • De huurverhoging bij Woonpunt bedraagt maximaal 5,4%.

 • Dit jaar verhogen we de kosten van het abonnement huurdersonderhoud niet. Via het abonnement huurdersonderhoud voert Woonpunt kleine reparaties uit. Het tarief dat nu betaald wordt, is kostendekkend.

 • Dit jaar verhogen we de kosten van het glasfonds niet. Via het glasfonds zijn huurders verzekerd tegen glasbreuk. Het tarief dat nu betaald wordt, is kostendekkend.

 • We kiezen voor het principe ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’. Wie in een sociale huurwoning woont met een wat hoger inkomen kan zich net een beetje meer permitteren dan de collega-huurder met een heel laag inkomen. Daarnaast zien we in onze dagelijkse praktijk dat het juist de combinatie van laag inkomen en relatief hoge huur leidt tot problemen. We vinden het dan logisch maatregelen juist daar in te zetten waar het probleem het grootst is.

 • U kunt geen bezwaar maken tegen de huurverhoging op basis van achterstallig onderhoud. Wel kunt u bij ernstige onderhoudsgebreken een procedure 'Onderhoud en huurprijs' starten bij de Huurcommissie. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Huurcommissie. Als er al een procedure 'Onderhoud en huurprijs' loopt, dan kunt u wel bezwaar maken. Ook kunt u bezwaar maken als de Huurcommissie de huurprijs tijdelijk heeft verlaagd vanwege onderhoudsgebreken, en de gebreken nog niet zijn verholpen.

 • Wilt u bezwaar maken dan kunt u het formulier invullen op onze website.

 • In onderstaande gevallen kunt u bezwaar maken tegen uw huurverhoging:

  • De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging.
  • De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijsgrens volgens het puntensysteem te liggen.
  • Het voorstel is verkeerd aangekondigd of bevat fouten, zoals een onjuiste ingangsdatum of huurprijs.
  • Het voorstel is minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum verstuurd.
  • De huur is door de huurcommissie tijdelijk verlaagd vanwege ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.
  • Er is sprake van all-in huur (geen splitsing in kale huur en servicekosten, waardoor de kale huurprijs niet bekend is).
 • U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging door dit formulier in te vullen. Kijk voor meer informatie op www.woonpunt.nl/huurverhoging

 • Betaling per AcceptEmail is veilig en altijd persoonlijk aan u gericht. Voor extra veiligheid wordt de inhoud van de mail versleuteld. Tijdens de betaling ziet u welk bedrag u precies betaalt. Met iDeal loopt de betaling altijd via uw eigen betaalrekening en het beveiligde internetbankieren van uw eigen bank.

  Zo kunt u controleren of uw AcceptEmail juist is:

  • De afzender van de betaalmail is altijd noreply@ibanaccept.nl
  • In de mail ziet u voor welk adres u de huur betaalt, voor welke maand en welk bedrag. Ook staat uw klantnummer erin vermeld.
  • Als u in de mail op ‘betalen’ klikt, komt u op een internetpagina waar u uw bank kiest.
  • De URL van de internetpagina is altijd https://woonpunt.ibanaccept.nl.
  • Deze internetpagina is beveiligd met een SSL certificaat. Dit kunt u zien aan het slotje in de browser. Als u op het slotje klikt verschijnt een veiligheidscertificaat.
 • Controleer of de AcceptEmail in uw spambox is terecht gekomen. Is dat niet het geval? Neem dan contact met ons op. Stuur een bericht aan info@woonpunt.nl of bel met onze Klantenservice, via 088 – 050 60 70.

 • iDEAL wordt ondersteund door alle browsers die ook door internetbankieren worden ondersteund. Dat zijn in ieder geval de veelgebruikte internet browsers zoals Internet Explorer, Google Chrome en Firefox. Mocht u problemen hebben met iDEAL in combinatie met de browser die u gebruikt, dan raden we u aan contact op te nemen met de helpdesk van internetbankieren bij uw bank.

 • De betaalfunctie bij MijnING.nl is nog niet geactiveerd. U kunt direct met iDEAL betalen als u beschikt over MijnING.nl en een geactiveerde betaalfunctie heeft. Neem voor het activeren van de betaalfunctie contact op met de ING.

 • Voor vragen over een specifieke iDEAL-betaling kunt u contact opnemen met uw eigen bank.

  • ABN AMRO: 0900 – 0024
  • ASN Bank: 0800 – 0380 (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
  • Bunq: Voor al je vragen zijn we bereikbaar via de support sectie in de bunq app.
  • ING: 020 22 888 88
  • Knab: 020-303 1600 (Servicedesk; maandag t/m zondag van 8.00 tot 22.00 uur)
  • Rabobank: 0900 – 0905
  • RegioBank: 0800 – 0411
  • SNS Bank: 030 – 633 3000
  • Triodos Bank: 030 693 65 11 (Afdeling Informatie & Advies; maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur)
  • Van Lanschot Client Services: 0800-1737

  Bovenstaande nummers en openingstijden zijn onder voorbehoud en aan verandering onderhevig.

 • Stuur een mail aan info@woonpunt.nl en vermeld daarin uw naam, klantnummer en adres. En geef ons de gewenste betaalwijze door. U kunt uw huur zelf overmaken of een automatische incasso aanvragen.

 • Woonpunt wil het betalen van de huur eenvoudiger, efficiënter en minder foutgevoelig maken. Vanaf 1 december 2017 stapt Woonpunt daarom over naar Accept-email. U kunt dus voortaan betalen via AcceptEmail of automatische incasso. Kiest u geen van beide mogelijkheden, dan moet u er zelf op letten dat u de huur overmaakt voor de eerste van de maand.

 • Wanneer u de verkeerde bank heeft gekozen en op ‘klik hier op betalen’ heeft geklikt, dan lijkt de link even niet meer te werken. Dit komt omdat iDeal slechts 1 aanvraag per AcceptEmail tegelijk aan kan. Dit duurt per keer tussen 15 en 30 minuten. Daarna kunt u de link gewoon weer gebruiken.

 • Met de volgende banken kunt u een iDEAL betaling doen:

  ABN AMRO

  ASN Bank

  Rabobank

  SNS Bank

  RegioBank

  ING

  Knab

  Friesland Bank

  Triodos Bank

  Van Lanschot Bankiers.

  Staat uw bank hier niet tussen? Dan kunt u de link in de AcceptEmail niet gebruiken. Wel bevat de AcceptEmail alle gegevens die u nodig heeft om handmatig uw huur over te maken.

 • Ja, dat kan. U kunt de AcceptEmail doorsturen, zodat een ander uw huur kan betalen.

 • U vindt uw IBAN (bankrekeningnummer):

  • als u inlogt op uw internetbankieren;
  • op uw betaalpas, als deze is uitgegeven na september 2012;
  • op uw papieren bankafschrift.
 • Stuur een bericht aan info@woonpunt.nl of bel met onze Klantenservice, via 088 – 050 60 70. Wij proberen uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

 • De Warmtewet is bedoeld om ervoor te zorgen dat gebruikers van gemeenschappelijke verwarming niet teveel betalen voor hun verwarming. Zij kunnen immers niet zelf hun energieleverancier kiezen. De Warmtewet garandeert dat de energieprijs voor gebruikers van een gemeenschappelijke verwarming nooit hoger is dan het maximum dat in de Warmtewet is vastgelegd.

 • De Warmtewet geldt voor huurders die een verwarmingsketel delen, de zogenaamde blokverwarming, of voor huurders die aangesloten zijn op het stadsverwarmingsnet.

 • Niets. Woonpunt of Ista bepaalt het voorschot net als eerdere jaren op basis van uw eerdere verbruiksgegevens.

 • De Warmtewet garandeert dat u nooit meer betaalt voor uw verwarming dan de maximumprijs uit de Warmtewet. In opdracht van de overheid stelt de Autoriteit Consument & Markt jaarlijks deze prijs vast.

 • Het kan voorkomen dat het variabele tarief voor het verbruik in uw complex (de GJ-prijs) hoger uitvalt dan het tarief dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) adviseert. Dat mag, omdat de ACM de totaalprijs toetst. Deze totaalprijs is een optelsom van het vaste en het variabele tarief. Onderaan de streep betaalt u dus niet meer dan de maximale prijs op basis van de tarieven van de ACM.

  REKENVOORBEELD

  Kosten volgens

  Complextarieven (voorbeeld)

  Maximale kosten 2017

  volgens ACM

  Verbruik in Gigajoules35 GJ35 GJ
  Tarief€ 25,- per GJ€ 22,69 per GJ
  Vastrecht€ 150,-€ 299,16
  Totale kosten: verbruik x tarief + vastrecht€ 1.025,-€ 1.093,31

  Toelichting:
  In het voorbeeld ligt het complextarief weliswaar hoger dan het maximale tarief volgens de ACM, maar de totale kosten komen toch lager uit. Dit komt omdat het tarief voor vastrecht lager ligt dan bij de ACM.

 • De afrekening wordt in opdracht van Woonpunt verzorgd door Ista. Is de afrekening voor u niet duidelijk, kunt u eerst met Ista bellen. Het telefoonnummer staat op de brief. Blijft u dan nog met vragen of onduidelijkheden zitten, belt u Woonpunt. Als ook dit overleg niet leidt tot een bevredigend antwoord, kunt u terecht bij de Geschillencommissie Warmtelevering; op hun website leest u hoe dat gaat. Let op: hier zijn kosten mee gemoeid die u alleen terugkrijgt als u in het gelijk gesteld wordt.

168_meisjes rolschaatsen hoensbroek.jpg

Reparatieverzoek?

Direct online regelen via dit formulier

Ons bezoeken? Maak een afspraak.

Wilt u liever persoonlijk contact of een afspraak met een van onze medewerkers en wilt u zeker weten dat u goed geholpen wordt als u ons bezoekt? Maak dan van te voren een afspraak. Bel ons op 088 050 60 70. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur.

 

Bezoekadres

Leidenlaan 18-20
6229 EZ Maastricht
Routebeschrijving

Plan uw reis met het openbaar vervoer via ov9292. 

 

Wilt u uw e-mailadres aan ons doorgeven?
Gebruik ons e-mail formulier

 


Postadres voor al uw post

Woonpunt
Postbus 1112
6201 BC Maastricht
info@woonpunt.nl

07 Contact.jpg

Overige belangrijke gegevens
 

iBan nummer: NL22INGB0000717812
BIC: INGBNL2A
KvK: 146.146.56
BTW: 0025.80.500B01
Download de inkoopvoorwaarden van Woonpunt
Download het 'standaardbestek planmatig onderhoud' met uniforme administratieve voorwaarden

Wonen boven Winkels
iBan nummer: NL71INGB0679351531
BIC: INGBNL2A

Social Media
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Woonpunt?
Volg ons op www.twitter.com/woonpunt

Ben je student? En wil je op de hoogte blijven van leegkomende woningen, leuke acties en allerlei nuttige en praktische zaken?
Like onze facebookpagina Woonpunt for students


633_student op fiets WBW.jpg