Dit is Woonpunt

Al honderd jaar prettig wonen

Woonpunt voorziet al een eeuw in betaalbare huisvesting. Daar ligt de reden van oprichting, de basis van ons bestaan en de primaire opgave voor de toekomst.

1187_opruimactie kinderen Nazareth.jpg

 

De grootste sociale huisvester in Zuid-Limburg

Woonpunt biedt betaalbaar en prettig wonen aan inmiddels ruim 18.000 woningen in Zuid-Limburg. In de afgelopen honderd jaar hebben we tienduizenden mensen aan een woning geholpen. Duizenden woningen gebouwd en opgeknapt. Oude huizen gerenoveerd of soms gesloopt. We zijn altijd bezig onze straten en buurten leefbaar te houden. Samen met bewoners en anderen. Ons werk is in al die tijd eigenlijk niet zo heel veel veranderd.

 

Onze historie

Woonpunt ontstond in 2000 door de fusie van twee Maastrichtse corporaties: Beter Wonen en St. Mathias. Later kwamen daar Beter Wonen Geleen en de Heerlense woningcorporaties De Volkswoning en Woningstichting Hoensbroeck bij. Bij elkaar is dat meer dan een eeuw aan ervaring in volkshuisvesting. Die lokale geschiedenis zie je terug in onze woningen: van de mijnwerkerskolonies in Heerlen tot de woningen voor de arbeiders in de Maastrichtse industrie. Per 1 januari 2008 is Woonpunt gefuseerd met Woningstichting Geuldal (Wijlre).

 

Wijkvernieuwing

Tussen 1999 en 2014 heeft Woonpunt fors geïnvesteerd in de vernieuwing van wijken in Maastricht en Heerlen. We hebben woningen gesloopt, nieuw gebouwd, gerenoveerd en opgeknapt. Een forse en kostbare klus. Maar ook één waar me met trots op terugkijken.