Missie, visie en strategie

Samen werken aan wonen

Woonpunt staat voor betaalbaar en prettig wonen voor mensen met lage inkomens. Samen met onze huurders en andere belanghebbenden stippelden we onze koers uit voor 2018 - 2022. Onderlinge samenwerking is belangrijker dan ooit. Bezuinigingen en veranderende wet- en regelgeving vragen erom samen tot creatieve oplossingen te komen. Bovenaan onze prioriteiten voor de komende jaren staan twee thema's: leefbaarheid en dienstverlening.

Students help refugees.jpg
 

Onze missie

Woonpunt levert betaalbaar en prettig wonen voor mensen met lage inkomens. Samen met huurders en andere partners werken wij aan duurzame en leefbare wijken.

Onze strategie

Waar willen uitkomen? Wat bereiken we als we succesvol zijn? Onze visie beschrijft hoe ons geïdealiseerde toekomstbeeld eruit ziet:

In 2022 zijn onze huurders op alle fronten tevreden over onze dienstverlening. We betrekken onze huurders actief bij ons beleid en bij het zorgen voor een prettige woonomgeving. Onze woningen hebben een goede kwaliteit en zijn energiezuiniger geworden. Bij onderhoud, renovatie en nieuwbouw maken we duurzame keuzes. We zoeken actief de samenwerking op met andere maatschappelijke partners en koesteren onze relaties en netwerken.

picto prettig wonen.jpg

Speerpunten:

  • Huurders meer betrekken bij ons werk
  • Investeren in leefbaarheid
  • Verbeteren van onze dienstverlening
  • Zorgen voor voldoende betaalbare woningen
  • Versnellen van de verduurzaming van onze woningen
  • Huisvesten mensen met zorgvragen

 

 

1603_buurtfeest Wyckerpoort ijskar.jpg