1254_kinderen moestuin Heugem.jpg

Woonpunt nieuws
consulent_en_huurder_uitsnede.jpg
21 juni 2017
Woonpunt is één van de vijftien Nederlandse corporaties die deelneemt aan het internationale project ‘Safe at Home’. Het project heeft als doel de deskundigheid van woningcorporaties te bevorderen bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
1436.jpg
10 mei 2017
Woonpunt start na de zomer met de renovatie van 179 woningen in Nazareth. Na de renovatie zijn de woningen een stuk energiezuiniger.
picto_hondje_kluif.jpg
13 april 2017
Vanwege een telefoniestoring, hoort u geen meldtekst als u Woonpunt belt. U wordt wel doorgeschakeld naar onze storingsdienst. Krijgt u een 'in gesprek' toon? Probeert u dan even opnieuw te bellen.
484_straatbeeld_Borghesiusplantsoen.jpg
19 januari 2017
Vanaf 21 februari gaat het Woningburo samen met Thuis in Limburg. Het Woningburo houdt hierdoor op te bestaan. Vanaf dan is het woningaanbod van Maastricht en Mergelland te vinden op www.thuisinlimburg.nl. Wat betekent dit voor mensen die ingeschreven staan of in de toekomst een woning zoeken?
484_straatbeeld_Borghesiusplantsoen.jpg
7 december 2016
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) is tevreden over het door Woonpunt ingezette verbeterproces.
484_straatbeeld_Borghesiusplantsoen.jpg
25 november 2016
Gemeente Maastricht, de woningcorporaties Woonpunt, Maasvallei en Servatius, en hun huurdersverenigingen Woonbelang, Woonvallei en Servaassleutel hebben prestatieafspraken gemaakt voor 2017. De afspraken werden op donderdag 24 november ondertekend op kantoor van Woonpunt. De prestatieafspraken 2017…
picto_prettig_wonen.jpg
24 november 2016
De raad van commissarissen van Woonpunt heeft Guido Kerckhoffs benoemd als lid van de raad van bestuur.
picto_luisteren.jpg
9 september 2016
HBV Groot Hoensbroek organiseert op dinsdagavond 4 oktober een themabijeenkomst over veiligheid en onderhoud.
picto_hondje_kluif.jpg
3 augustus 2016
Breitnerstraat_modlar.jpg
2 augustus 2016
Op 23 juli werd het tweede ‘Modlar’ huis aan de Breitnerstraat in Heerlen feestelijk geopend door wethouder Peter van Zuthpen.
6_wijkbeheerder_Sidi_fiets.jpg
23 juni 2016
Ons jaarverslag 2015 staat online. Net als andere jaren vind je veel informatie over cijfers en feiten, maar vooral ook veel informatie over ons dagelijkse werk: het leveren van betaalbaar wonen in een prettige omgeving.
991_kinderen_carrousel.jpg
15 juni 2016
De Limburgse wedstrijd voor wijkprojecten “Onze Buurt” kreeg dit jaar een record aantal van 77 inschrijvingen binnen, ruim 20% meer dan voorgaande jaren.
picto_hondje_kluif.jpg
14 juni 2016
In verband met onderhoudswerkzaamheden aan onze telefooncentrale, kan er woensdagochtend 15 juni tussen 6.00 uur en 8.30 uur sprake zijn van onderbrekingen in de bereikbaarheid.
Buurtfeest2016014.JPG
23 mei 2016
Twee bewoners in de Maastrichtse wijk Pottenberg bedachten een plan om hun buurt op te fleuren. Woonpunt hielp mee.
991_kinderen_carrousel.jpg
4 mei 2016
Onze Buurt is een actie van de woningcorporaties verenigd in Ons Limburg en reikt elk jaar een stevig startkapitaal uit aan het beste buurtplan. We vinden het belangrijk dat mensen in wijken samen werken aan de verfraaiing van de omgeving en onderlinge contacten opzoeken.
484_straatbeeld_Borghesiusplantsoen.jpg
21 april 2016
In 2016 krijgen zo'n 2600 huurders van Woonpunt geen huurverhoging. Woonpunt wil daarmee voorkomen dat de huurprijs van hun woning te hoog wordt. Dit is een continuering van ons huurbeleid van vorig jaar met daarin aandacht voor betaalbaarheid
asielzoekers_voetballende_kinderen.jpg
23 maart 2016
Woonpunt stelt 63 voormalige aanleunwoningen in Malberg beschikbaar aan het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) voor de tijdelijke huisvesting van statushouders. Waarom doen we dat?
1603_buurtfeest_Wyckerpoort_ijskar.jpg
9 maart 2016
Gemeente Maastricht en de corporaties Woonpunt, Maasvallei en Servatius hebben nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt voor 2016. Deze afspraken borduren voort op de themagerichte aanpak die de partijen in 2015 hebben ingezet.
490000508.jpg
10 februari 2016
Woonpunt heeft de afgelopen tien jaar fors geïnvesteerd in de wijken en dat voor een deel betaald met leningen. Doordat we tegelijk zo’n tweeduizend woningen hebben gesloopt, is de hoeveelheid geleend geld per woning hoger dan bij andere woningcorporaties.
1030.jpg
19 november 2015
Op 1 februari verhuist Woonpunt in Heerlen van het huidige kantoor aan de Geerstraat naar Horstplein 15 in Hoensbroek. Vanaf die datum bent u daar als huurder van harte welkom. Voortaan wel op afspraak.