wp-mm-renovatie-mariaberg-201905-121 (1).jpg

Aanbesteding forse klus:

Woonpunt brengt 3.000 woningen naar energielabel A

Woonpunt verbetert voor het einde van 2028 de energieprestatie van haar woningen met een E, F en G label naar minimaal label A. Dat zijn zo’n 3.000 woningen. Gemiddeld pakken we 600 woningen per jaar aan, een forse klus. Woonpunt wil deze laten uitvoeren door meerdere marktpartijen. Wij zijn gestart met de aanbesteding van deze opdracht.

Woonpunt anticipeert bij deze aanbesteding al op de Europese aanbestedingsvoorwaarden, die naar verwachting op korte termijn ook voor corporaties gaan gelden. Aannemersbedrijven kunnen tot 14 maart een verzoek doen om deel te nemen aan de eerste fase van de aanbesteding. Aan de hand van diverse randvoorwaarden en selectiecriteria worden partijen geselecteerd voor de tweede fase van de aanbesteding, waarna op basis van verschillende gunningscriteria de definitieve partijen worden gekozen.

Energiebesparing en kostenbesparing

Bestuurder Wim Hazeu: ‘We hebben voor een kwart van onze woningen nog een forse opgave in het verbeteren van de energieprestatie. Die woningen pakken we de komende vijf jaar versneld aan. Dat is goed voor het wooncomfort én voor de portemonnee van onze huurders. Bovendien zorgt de energiebesparing voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Zo dragen we bij aan het realiseren van de landelijke klimaatdoelen.’ 

Buitenkant verduurzamen

Bij deze seriematige verduurzaming wordt met name de schil van de woningen aangepakt. Denk daarbij aan het isoleren van de spouw, het plaatsen van kozijnen met HR++-glas en dak- vloerisolatie. Naar verwachting gaat het project van start vanaf september 2023. Meer informatie over de aanbesteding is te vinden op het platform van Mercell. 
 

Geplaatst op: 13-02-2023