484_straatbeeld Borghesiusplantsoen.jpg

Autoriteit woningcorporaties positief over Woonpunt

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) is in haar oordeelsbrief tevreden over het door Woonpunt ingezette verbeterproces.

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) stuurt elk jaar een oordeelsbrief naar alle woningcorporaties. In die brief beoordeelt de Aw de corporatie op allerlei factoren: heeft de corporatie zich gehouden aan de Woningwet en andere regels? Heeft de corporatie netjes alle cijfers aangeleverd (de zogenaamde dVi en dPi)? Voldoet de corporatie aan de financiële ratio’s?

Maatregelen

Vorig jaar kreeg Woonpunt een aantal interventies opgelegd. Die hadden te maken met het feit dat Woonpunt op dat moment nog niet aan alle financiële ratio’s van de Aw voldeed. Ook uitte de Aw twijfels over de kwaliteit van de financiële sturing van Woonpunt. Die kritiek hebben we onszelf aangetrokken. We hebben inmiddels maatregelen genomen om versneld aan de ratio’s te voldoen en om de kwaliteit van onze financiële sturing te verbeteren. Een nadeel daarvan is dat Woonpunt enkele renovatieprojecten heeft moeten uitstellen.

Tevreden over verbeterproces

In de brief die Woonpunt over 2016 ontving, constateert de Aw dat Woonpunt ‘de bevindingen uit de vorige toezichtbrief voortvarend heeft opgepakt en dat de maatregelen uit het verbeterplan voor een belangrijk deel zijn uitgevoerd en reeds effect sorteren’. De Aw zegt tevreden te zijn ‘over het door Woonpunt ingezette verbeterproces, de beoogde kwaliteitsverbetering van de financiële functie, de risicobeheersing en de financiële sturing’.

Woonpunt is uiteraard blij met de waardering. Vanaf 2017 pakt Woonpunt de renovatieplannen weer op. Bewoners worden daarover persoonlijk geïnformeerd zodra de planning bekend is.

Voortgang

In 2017 blijft de Aw de voortgang uiteraard monitoren en krijgt Woonpunt, net als alle andere corporaties in Nederland, een inspectie waarbij de focus op de governance ligt.

Klik hier voor de volledige brief.