Zijaanzicht Nazareth Noord.jpg

Dag van de Bouw in Maastrichtse wijk Nazareth

Zaterdag 18 juni 2022 is de nationale Dag van de Bouw. Die dag kunnen buurtbewoners en andere geïnteresseerden een kijkje nemen achter de bouwhekken in de Maastrichtse wijk Nazareth. Van 10:00 tot 15:00 uur is iedereen van harte welkom om de vorderingen aan de Kasteel Oostlaan te komen bekijken. Van Heur Bouw & Onderhoud bouwt in opdracht van woningcorporatie Woonpunt 28 levensloopbestendige en energiezuinige woningen.

Oplevering in 2022

24 woningen worden gebouwd in de Kasteel Neubourgweg, Kasteel Heienstraat en Kasteel Ooststraat en 4 woningen in de Kasteel Cartielsstraat. De woningen zijn gasloos. Een warmtepomp gaat zorgen voor warm water en verwarming. De woningen worden uitgerust met vloerverwarming en worden allemaal voorzien van 6 zonnepanelen. Hierdoor krijgen ze energielabel A+++. Begin maart is begonnen met de graafwerkzaamheden, vervolgens zijn de funderingen en vloeren gelegd. De bouw neemt de rest van het jaar in beslag.

 

Een mooie, duurzame toekomst voor Nazareth

Woonpunt verduurzaamde de afgelopen jaren al ruim 300 woningen in Nazareth. De komende jaren gaat de woningcorporatie nog 91 woningen renoveren, 100 woningen bouwen en extra parkeerruimte en groen realiseren. Samen met gemeente Maastricht is Woonpunt met de buurt in gesprek over de leefbaarheid en bewonersinitiatieven.

 

bovenaanzicht Nazareth Noord.jpg

Geplaatst op: 14-06-2022