Ons kantoor is op vrijdag geopend van 8.30 tot 13.00 uur. Telefonisch blijven wij, zoals u gewend bent, bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. 

WP-Mick-Braeken-004.jpg

Een dikke A voor huurderstevredenheid

Woonpunt scoort een dikke A voor huurderstevredenheid in de nieuwe Aedes Benchmark. ‘Onze  eigen onderhoudsdienst krijgt met een 8,3 een welverdiende pluim. Daar zijn we hartstikke trots op!’, zegt Wim Hazeu. ‘Verder zijn onze bedrijfslasten verder gedaald, tot onder het sectorgemiddelde. Daarmee maken we geld vrij voor verduurzaming, waarin we nog een slag hebben te slaan’.

De Aedes Benchmark is een vergelijkend onderzoek waar nagenoeg alle woningcorporaties in Nederland aan meedoen. Op verschillende onderdelen deelt Aedes de corporaties op basis van hun scores in drie groepen in. A is voor de koplopers. B voor de middengroep. C voor de achterblijvers.

Woonpunt scoort een A op het onderdeel Huurdersoordeel en een B voor de bedrijfslasten. De bedrijfslasten zijn het afgelopen jaar tot onder het sectorgemiddelde gedaald. Bij verduurzaming scoort Woonpunt een C en bij onderhoud een B/C.

De score bij onderhoud wordt onder meer bepaald door de gemiddelde investeringen per woning van de afgelopen vijf jaar. In 2016 en 2017 investeerde Woonpunt noodgedwongen minder in onderhoud en renovatie, wat ons gemiddelde naar beneden haalt. In 2020 hebben we met € 3.300 per woning echter ruim meer geïnvesteerd in het woningbezit dan het sectorgemiddelde. De komende jaren blijft Woonpunt fors investeren in onderhoud en renovatie en nieuwbouw.

Klik hier om onderstaande infographic als PDF te downloaden.

Geplaatst op: 18-11-2021