484_straatbeeld Borghesiusplantsoen.jpg

Geen huurverhoging voor deel huurders Woonpunt

In 2016 krijgen zo'n 2600 huurders van Woonpunt geen huurverhoging. Woonpunt wil daarmee voorkomen dat de huurprijs van hun woning te hoog wordt. Dit is een continuering van ons huurbeleid van vorig jaar met daarin aandacht voor betaalbaarheid.

Bij Woonpunt stijgen de huren dit jaar in de sociale huur voor huurders met een inkomen lager dan € 34.678 gemiddeld met 1%. De huurders die geen huurverhoging krijgen, zijn mensen bij wie het inkomen en de huurprijs uit de pas dreigen te lopen. Woonpunt wil voorkomen dat zij in de knel komen. Ook onze huurdersverenigingen hebben hiervoor aandacht gevraagd.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Huurders die meer verdienen dan modaal en die in een sociale huurwoning wonen, mogen van de minister een extra huurverhoging krijgen. Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met de wetswijziging voert Woonpunt de inkomensafhankelijke huurverhoging uit. Het gaat om 15% van onze huurders.

Onze huurders ontvangen de brief over de huurverhoging op dinsdag 26 april. Vanaf die datum kunnen ze op onze website op een speciale pagina terecht voor veelgestelde vragen en antwoorden en om bezwaar te maken.

Meer informatie?
Kijk op op de pagina Huurverhoging 2016.