WP-PS-Hoensbroek-Horstplein-tijdelijke-verhuur-101.jpg

Woonpunt investeert in Hoensbroekse mijnwerkerskolonie

Herontwikkeling Slakhorst in oorspronkelijke bouwstijl

Woonpunt investeert in herontwikkeling van de Hoensbroekse wijk Slakhorst. Vanaf 2021 worden 168 woningen afgebroken en opnieuw opgebouwd in oorspronkelijke bouwstijl, met behoud en herstel van karakteristieke elementen. Door te investeren in duurzame en comfortabele sociale huurwoningen en leefbaarheid wil Woonpunt de Hoensbroekse mijnwerkerskolonie behouden voor huidige en toekomstige bewoners.

Terugkeer en betaalbaarheid gegarandeerd

“De Slakhorst is een prachtige wijk met een uniek karakter en een sterke sociale samenhang”, aldus Woonpunt bestuurder Guido Kerckhoffs. Alle huurders die dit willen, kunnen na de herontwikkeling in de wijk blijven wonen, garandeert hij. Daarnaast belooft hij dat de woningen behouden blijven voor de sociale huur. Bovendien worden de woningen veel energiezuiniger, zodat de woonlasten betaalbaar blijven.

 

Samen met huurders

Woonpunt brengt in een persoonlijk gesprek met huurders uit de Slakhorst hun wensen in kaart en vraagt wie interesse heeft om mee te denken over de invulling van de nieuwbouwplannen. Huurdersbelangenvereniging Groot Hoensbroek steunt de plannen. Voorzitter Sjaak Mestrom: “We vinden het belangrijk dat de huidige huurders kunnen terugkeren in hun wijk. Daarnaast maken we ons hard voor de betaalbaarheid en dat er een goed sociaal plan is, zodat huurders een eerlijke vergoeding krijgen voor hun verhuiskosten.”

 

Renovatie niet verantwoord

Bewoners van Slakhorst zijn al geruime tijd in afwachting van de beslissing van Woonpunt. “Toen we de resultaten van het bouwtechnisch onderzoek onder ogen kregen, zagen we ons voor een dilemma geplaatst”, zegt Guido Kerckhoffs. “We wilden de Slakhorst behouden, maar renovatie van de woningen bleek niet verantwoord. Er moet zoveel aan gebeuren, dat de kosten voor renovatie nagenoeg gelijk zijn aan die van nieuwbouw. Bovendien is er geen garantie dat de vochtproblemen blijvend verholpen kunnen worden. Renovatie of nieuwbouw, in beide gevallen moeten bewoners tijdelijk verhuizen. Na zorgvuldige afweging hebben we gekozen voor herontwikkeling. Die investering is wél te verantwoorden, omdat de technische problemen in de woningen (onoplosbare vochtproblemen, gevelscheuren, scheve verdiepingsvloeren) dan definitief verholpen worden. De nieuwe woningen beantwoorden aan de hedendaagse eisen voor comfort, indeling en energiezuinigheid, waardoor ze nog lange tijd verhuurd kunnen worden.”

 

Behoud en herstel karakteristieke elementen

In de loop der jaren zijn veel karakteristieke elementen van architect Jan Stuyt uit het straatbeeld verdwenen. Woonpunt wil in overleg met de gemeente Heerlen een stedenbouwkundige studie laten uitvoeren, zodat waardevolle elementen behouden blijven of teruggebracht worden. Daarnaast zal er in overleg met de gemeente  aandacht zijn voor het verbeteren van de leefbaarheid door de inrichting van de openbare ruimte: meer groen en parkeergelegenheid.