picto prettig wonen.jpg

Imago-onderzoek woningcorporaties

Van 5 t/m 23 juni voert KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) in opdracht van de Vereniging Van Woningcorporaties Aedes een imago-onderzoek uit naar de reputatie van woningcorporaties onder huurders. Woonpunt neemt deel aan dit onderzoek.

Huurders krijgen een uitnodiging voor deelname

Circa 1500 van onze huurders ontvangen in de week van 5 juni een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen over Woonpunt. In deze vragenlijst komen thema’s aan bod als betrouwbaarheid, transparantie en dichtbij de huurder.


Onderdeel van reputatieonderzoek van de sector

Dit imago-onderzoek maakt deel uit van een grootschaliger reputatieonderzoek van de sector. Aedes wil de balans opmaken van alle investeringen die de afgelopen 3,5 jaar zijn gedaan om de beeldvorming en reputatie van de branche te verbeteren. Hoofdvraag: hebben de inspanningen van de afgelopen jaren geleid tot een beter sectorimago? Hiervoor ondervragen ze niet alleen huurders, maar ook het brede publiek en landelijke en regionale stakeholders.