meisjes in moestuin bellenblazen.jpg

Intentieverklaring met Het Groene Net

Woonpunt wil woningen in Sittard-Geleen van het gas af

Limburg moet van het gas af en woningcorporaties kunnen daar aan bijdragen, onder andere door woningen aan te sluiten op duurzame verwarmingsbronnen. Daartoe ondertekende Woonpunt vandaag een intentieverklaring met Het Groene Net, dat restwarmte van onder andere Chemelot gebruikt om woningen en bedrijven in de regio Westelijke Mijnstreek te verwarmen.

Woonpunt heeft zo’n 1.400 woningen in Sittard-Geleen. Die kunnen in principe allemaal verwarmd worden met de restwarmte die Het Groene Net ophaalt van Chemelot en Biomassa Energiecentrale Sittard. Deze restwarmte is in principe voldoende om 350.000 woningen mee te verwarmen. ‘Met deze samenwerking kunnen we als sociale verhuurder een flinke bijdrage leveren aan de verduurzaming van ons woningbezit’, zegt Guido Kerckhoffs, bestuurder van Woonpunt.

Uitbreiden

Woonpunt en Het Groene Net starten met een haalbaarheidsstudie voor één complex van 49 woningen aan de Oranjelaan in Geleen. Van daaruit wordt bekeken hoe we andere woningen op het netwerk kunnen aansluiten. Dat is een interessante optie voor Woonpunt, omdat het Groene Net vanaf 2019 de infrastructuur gaat aanleggen in Geleen, waar Woonpunt veel woningbezit heeft.

Goedkoper

Woonpunt doet mee op voorwaarde dat huurders niet meer geld kwijt zijn aan de verwarming van hun huizen dan wanneer ze aardgas zouden stoken. ‘We gaan er zelfs van uit dat het iets goedkoper uitpakt voor onze huurders’, zegt Kerckhoffs.

Het Groene Net is tot stand gekomen op initiatief van de Gemeente Sittard-Geleen.