JV_1827 Denise Maas.jpg

Jaarverslag 2017

Ons jaarverslag over 2017 staat online. In het jaar waarin we ons 100-jarig jubileum vierden, zijn we blij dat Woonpunt volop in beweging is.

We starten met het renoveren van woningen en het opknappen van wijken en buurten. Daarbij zien we ons voor de uitdaging geplaatst om te verduurzamen: een van de speerpunten in onze strategie voor de komende jaren. Daarnaast is er in die strategie ook aandacht voor leefbaarheid in de buurten en verbetering van onze dienstverlening. Dat vinden onze huurders belangrijk.

Om deze opgave waar te maken, hebben we ook naar onszelf gekeken. Welk type organisatie is daarvoor nodig? Dat resulteerde in een transitieplan dat ons moet klaarstomen voor de toekomst.

Al deze thema’s leest u terug in de dashboards en interviews in ons jaarverslag.

Ga naar het jaarverslag.