Jacques-Thielen.jpg

Jacques Thielen nieuwe voorzitter raad van commissarissen Woonpunt

Per 1 november heeft de raad van commissarissen van Woonpunt een nieuwe voorzitter: Jacques Thielen. Daarmee volgt hij Henny Egberink op, die eerder dit jaar afscheid nam omdat hij de maximale termijn van acht jaar bereikt had. Het bestuur van Woonpunt en de overige commissarissen zijn blij met de komst van Jacques Thielen.

Vice-voorzitter Chris Borgers: ‘Jacques heeft ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring. Een verbindende persoonlijkheid met veel kennis van de corporatiesector en een breed netwerk. In Jacques zien we een bevlogen voorzitter met hart voor de volkshuisvesting. Met zijn komst is de rvc weer op volle sterkte. De raad kijkt uit naar een prettige samenwerking.’

 

Geen onbekende in corporatieland

Jacques Thielen is op dit moment directeur van Drechtwerk in Dordrecht. Dit is een sociale werkvoorziening die zich onder zijn leiding recent heeft veranderd in een sociaal leer- en ontwikkelbedrijf dat mensen helpt en begeleidt naar werk. 
Daarnaast is hij voorzitter van de raad van commissarissen van woningcorporatie Viverion in Lochem. Hij is geen onbekende in corporatieland. In het verleden was hij onder meer directeur-bestuurder van Far West en ad interim bestuurder bij Woonconcept, De Veste en Vestia. 

 

Woonpunt versterken

Jacques Thielen: ‘De opgave voor Woonpunt is duidelijk. We moeten ons woningbezit verduurzamen, aan de slag met nieuwbouw en het betaalbaar houden van de woningen. Tegelijkertijd zetten we ons samen met bewoners in voor de leefbaarheid van wijken. Ik lever graag mijn bijdrage aan het versterken van de organisatie. Zo kunnen we ervoor zorgen dat Woonpunt in haar werkgebied het juiste antwoord biedt op de volkshuisvestelijke opgave, nu en straks.’

 

Optimaal presteren

De raad van commissarissen van Woonpunt bestaat uit zes leden. Zij houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Woonpunt. Ze ziet erop toe dat Woonpunt maatschappelijke doelen dient en dat Woonpunt optimaal presteert in goede afstemming met huurders, gemeenten en andere belanghouders. 

Geplaatst op: 02-11-2022