Marie Thérèse Dubbeldam2.jpg

Marie-Thérèse Dubbeldam neemt afscheid van Woonpunt


Marie-Thérèse Dubbeldam en de raad van commissarissen van Woonpunt hebben in goed onderling overleg besloten de samenwerking te beëindigen. Dat betekent dat Marie-Thérèse Dubbeldam vertrekt als directeur-bestuurder bij Woonpunt.

 

De raad van commissarissen heeft veel waardering voor de kwaliteiten van Marie-Thérèse Dubbeldam en bedankt haar voor haar inzet en behaalde resultaten in de afgelopen periode. Zij wenst Dubbeldam veel succes met haar verdere loopbaan.

Zelf kijkt Dubbeldam positief terug op haar afgelopen jaren bij Woonpunt: ‘Ik heb met veel medewerkers, bewoners en maatschappelijke partners erg prettig samengewerkt en ben trots op de resultaten die we samen hebben bereikt.’

Sinds 6 april jongstleden is Ton Mans interim-bestuurder bij Woonpunt.