1759.jpg

Mirjam Depondt neemt afscheid van Woonpunt

Mirjam Depondt-Olivers, voorzitter van de raad van bestuur, en de raad van commissarissen van Woonpunt, zijn in goed overleg overeengekomen dat zij, na het aflopen van haar huidige bestuurstermijn in september van dit jaar, niet aanblijft voor een vierde termijn als bestuurder en afscheid neemt van Woonpunt.

Woonpunt heeft onlangs de nieuwe strategie opgesteld voor de komende vijf jaar. Daarnaast is gestart met een veranderingstraject om ervoor te zorgen dat de organisatie toekomstbestendig blijft. Mirjam Depondt-Olivers: “Gelet op dit proces en het feit dat ik inmiddels bijna twaalf jaar bestuurder ben van Woonpunt, voelt dit voor mij als een logisch moment om het stokje over te dragen. Ik heb hier met plezier gewerkt en zal Woonpunt blijven volgen.”

Mirjam Depondt-Olivers is op 1 september 2006 benoemd als bestuurder van Woonpunt en is in deze functie herbenoemd in 2010 en 2014. Voorzitter van de raad van commissarissen, de heer Henny Egberink: “We zijn Mirjam Depondt-Olivers zeer erkentelijk voor de twaalf jaar dat zij zich met passie heeft ingezet voor Woonpunt. We zullen op gepaste manier afscheid van haar nemen.”

Mevrouw Depondt-Olivers zal de organisatie per 1 september 2018 verlaten. Dat geeft Woonpunt de tijd om een nieuw lid van de Raad van Bestuur te werven en te selecteren, die samen met Guido Kerckhoffs de leiding van Woonpunt zal gaan vormen.