1303_tunnelkunst Malpertuis.jpg

Nieuwbouw op plek oude winkelcentrum Malpertuis

Woonpunt sloopt 51 verouderde flatwoningen en 17 winkelpanden in het centrum van Malpertuis in Maastricht. Op deze plek bouwt Woonpunt nieuwbouwwoningen terug.

De plannen om de woningen en de winkelpanden te slopen stammen uit 2005 en maakten deel uit van het wijkontwikkelingsplan Caberg-Malpertuis. De woningen zijn verouderd en de winkelpanden kampen al lange tijd met leegstand. Op dit moment doen ze deels dienst als ruimten voor ontmoeting en vrijwilligers. Met de bewoners is jaren geleden afgesproken dat de sloop pas in 2015 zou plaatsvinden. Die is toen uitgesteld vanwege de financiële positie van Woonpunt. Inmiddels heeft Woonpunt zijn financiën op orde en worden projecten die waren uitgesteld weer opgepakt. We breken de woningen en winkels in 2021 af.

 

Nieuwbouw

Woonpunt bouwt op dezelfde plek nieuwbouwwoningen terug, een deel grondgebonden, een deel appartementen. Samen met de gemeente en de buurt vult Woonpunt de exacte plannen in. De woningen zullen grotendeels in de sociale huursector vallen.

 

Energiezuinig en toegankelijk voor senioren

Bewoners die moeten verhuizen krijgen een financiële vergoeding. Ook helpt Woonpunt bij het vinden van een geschikte, andere woning en bij de verhuizing. Zo krijgen ze de mogelijkheid te verhuizen naar de nabijgelegen Hermelijn- en Tiecelijnstraat. Daar renoveert Woonpunt op dit moment 89 appartementen die na oplevering dit voorjaar energiezuinig en toegankelijk voor senioren zijn.