Witte Flat.jpg

Politie, buurtbemiddeling en bewonersinitiatieven in ‘Witte Flat’

De leegstaande ‘Witte Flat’ aan de Kolonel Millerstraat in Wyckerpoort krijgt een maatschappelijke invulling tot aan de sloop. Ook komt er leegstandsbeheer om vandalisme tegen te gaan. 

Het Leger des Heils zegde onlangs de huur tussentijds op nadat er geen draagvlak meer bleek voor de opvang van daklozen in de wijk. Omdat de sloop van de flat op dit moment pas in 2027 is voorzien, en dichttimmeren geen optie is vanwege het risico op vandalisme of krakers, ging Woonpunt op zoek naar een tussentijdse oplossing.

 

Werkplekken in de wijk

Die werd onder andere gevonden bij de politie. Woonpunt heeft goede ervaring met het leveren van tijdelijke werkplekken aan wijkagenten, midden in de buurt. Ook in dit geval maakt de politie graag gebruik van het aanbod om een werkplek midden in de wijk te hebben, waar laagdrempelig kan worden afgesproken met buurtbewoners. De politie betrekt de ruimte al op korte termijn.

 

Sociaal knooppunt

De tweede partij die gebruik gaat maken van de ruimtes, is Buurtbemiddeling. Woonpunt heeft een nauwe samenwerking met deze organisatie die bemiddelt bij burenruzies. De derde partij die gebruik gaat maken van de ruimtes, is de buurt zelf. Die kunnen er straks, na de coronacrisis, activiteiten organiseren. Op deze manier verandert de ‘Witte Flat’ voor de resterende jaren in een sociaal knooppunt in de wijk.  

Tot slot geven we een deel van de woningen in bruikleen aan een partij voor leegstandsbeheer. Dit doen we om te voorkomen dat de flat ’s avonds helemaal onbewoond is en een doelwit wordt van vandalen.