Ons kantoor is op vrijdag geopend van 8.30 tot 13.00 uur. Telefonisch blijven wij, zoals u gewend bent, bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. 

consulent en huurder_uitsnede.jpg

Samenwerking om huisuitzetting te voorkomen

De vier woningcorporaties die in Sittard-Geleen actief zijn, hebben een convenant gesloten met de gemeente. Daarin spreken ZoWonen, Wonen Limburg, Zaam Wonen, Woonpunt en de gemeente af zich gezamenlijk in te zetten om uithuiszetting als gevolg van oplopende huurachterstanden te voorkomen. 

Samen gaan de vijf partijen inwoners optimaal ondersteunen bij financiële zorgen en problemen. Daardoor krijgen huurders een beter en sneller perspectief op een schuldenvrije en duurzaam stabiele situatie, en daarmee ook op een financieel zelfstandige toekomst. Sittard-Geleen en de corporaties gaan hun kwaliteiten en kennis bundelen om dit doel te bereiken. 

 

Armoedegrens

In Sittard-Geleen leven veel gezinnen op of net boven de armoedegrens. De gemeente gaat zich inzetten om dat percentage de komende jaren naar beneden te krijgen. Recent is het beleidsplan Schulden en Armoede aangenomen door de gemeenteraad, waarin samenwerking met diverse partijen heel belangrijk is. Dit convenant is daar een goed voorbeeld van. 

 

Vroeg signaleren

De gemeente en de woningcorporaties werken al enige tijd samen op het gebied van vroegsignalering. In de praktijk blijkt echter dat ‘de zeef’ van vroegsignalering niet fijnmazig genoeg is om iedereen te behoeden voor verder oplopende schulden. Het vandaag ondertekende convenant is dus eigenlijk een logisch vervolg om te komen tot een meer sluitende aanpak om uithuiszetting te voorkomen.
Wethouder Judith Bühler (Sociale Zaken): “Iedereen kan tegenslag in het leven ondervinden, en dan raak je soms snel in de problemen. Het is belangrijk dat we allemaal samen proberen te voorkomen dat het grote problemen worden. Ik ben heel blij met dit convenant, en met de samenwerking. De woningcorporaties zijn voor ons heel belangrijke partners.”

 

Persoonlijk contact

Ruud van den Heuvel, directeur Wonen & Leven van  Woonpunt: “Bij Woonpunt hebben we al enkele jaren ervaring met het terugdringen van huisuitzettingen door bij de eerste gemiste huurbetaling meteen contact op te nemen. Zoveel mogelijk persoonlijk. Kijken wat er aan de hand is, hulp aanbieden en erger zien te voorkomen.”

Het convenant richt zich op inwoners van de Gemeente Sittard-Geleen met een oplopende huurachterstand, waarbij uithuiszetting dreigt. Het convenant heeft nadrukkelijk geen betrekking op (dreigende) uithuiszettingen vanwege zaken als overlast, fraude, hennepkwekerijen of overbewoning. 

Geplaatst op: 05-04-2022