760_brandoefening studentenhuis.jpg

Tips voor brandveilige woningen

Jaarlijks krijgt de brandweer duizenden meldingen van brand in een woning. Vaak met alleen materiële schade, maar soms ook erger. Gelukkig kunnen bewoners zelf veel doen om een huurwoning brandveiliger te maken, zodat zij bij het uitbreken van brand de gevolgen kunnen beperken.

Folder Brandveilige huurwoning

De folder ‘Brandveilige huurwoning’ bevat een checklist voor huurders om te controleren hoe brandveilig hun woning is en tips over wat zij zelf kunnen doen om de woning brandveiliger te maken. Klik hier voor de folder of kijk op www.brandweer.nl/wonen.​