WP-oplevering-Markstraat-20220331-010.jpg

Trots op score Aedes Benchmark: twee keer A!

In de Aedes benchmark, een vergelijking tussen woningcorporaties, scoort Woonpunt dit jaar opnieuw hoog als het gaat om huurderstevreden. Onze score voor bedrijfslasten is verbeterd. Daardoor horen we hier nu ook bij de koplopers van de sector.

Bestuurder Wim Hazeu: ‘Op huurderstevredenheid scoren we nu al drie jaar op rij een A. Met als constante een hoog cijfer voor reparaties. Knap werk van onze monteurs! We hebben onze bedrijfslasten laag weten te houden, daardoor gaan we van klasse B naar A.’

In de Aedes benchmark worden alle corporaties van Nederland op verschillende onderdelen ingedeeld in drie categorieën: A is voor de koplopers. B voor de middengroep. C voor de achterblijvers. Woonpunt scoort een A op de onderdelen Huurdersoordeel en Bedrijfslasten. Bij verduurzaming scoort Woonpunt een C en bij Onderhoud een B/C.

 

Een A voor bedrijfslasten

Onze bedrijfslasten zijn dit jaar nagenoeg hetzelfde als vorig jaar. In de rest van de sector zijn die lasten echter hard gestegen. Naar verwachting zullen onze bedrijfslasten de komende jaren ook iets gaan stijgen. We hebben afgelopen jaar gezorgd dat de organisatie weer op sterkte is. Dat zullen we hierin terug zien.

 

Wederom A voor huurdersoordeel

Op het onderdeel Huurdersoordeel scoort Woonpunt net als de afgelopen twee jaar een A. Huurders met een reparatieverzoek waarderen onze dienstverlening onverminderd hoog: een 8,2. Landelijk is dat een 7,7. Nieuwe huurders geven Woonpunt 8,0 en vertrokken huurders 7,3.

 

Duurzaamheid en Onderhoud verbeteren

Bij de onderdelen Duurzaamheid en Onderhoud scoren we nog niet zoals we willen. Onze ambitie is om de komende jaren in de middengroep uit te komen. Maar dat is geen doel op zich. We gaan voor onze huurders volop aan de slag met de verduurzaming van onze woningen. We pakken de komende zes jaar 3.200 woningen aan die nu nog een E­, F­ of G-­label hebben. Zo zorgen we ervoor dat in 2028 alle woningen gemiddeld label B hebben. Een grote klus, waarvoor we alle zeilen bijzetten.

Geplaatst op: 24-11-2022