501640478.jpg

Corporaties en Gemeenten helpen kwetsbare gezinnen in Parkstad geld te besparen

 

De VoorzieningenWijzer van start

Maar liefst zeven gemeenten en negen woningcorporaties gaan in Parkstad van start met De VoorzieningenWijzer. Zij hebben in totaal dertig medewerkers en vrijwilligers opgeleid om mensen te helpen met De VoorzieningenWijzer. In anderhalf uur loopt de professional samen met de bewoner een applicatie door. Aan het einde bespaart een gezin gemiddeld meteen een paar honderd euro per jaar.

De leden van de stuurgroep De VoorzieningenWijzer zijn trots dat het is gelukt om huishoudens in Parkstad te gaan helpen hun koopkracht te vergroten. Zij hebben ervoor gezorgd dat medewerkers en vrijwilligers van diverse instellingen waaronder corporaties en gemeenten zijn opgeleid om De VoorzieningenWijzer te gebruiken. Hiermee benutten gezinnen de regelingen, toeslagen en kortingen maximaal. Kwetsbare gezinnen kunnen zo tussen de € 450 en € 650 per jaar besparen. Dit is in deze tijd ook hard nodig. Peter van Zutphen, wethouder van gemeente Heerlen en lid van de stuurgroep: ‘Ik ben er bijzonder trots op dat dit project nu van start gaat. Het is voor het eerst dat een sociaal project wordt geïnitieerd vanuit onze woonpartners. Mooi dat zij ook hierin hun rol pakken en niet enkel denken vanuit de ‘stenen’.

 

Geen schroom

Corporaties helpen huurders die moeite hebben met rondkomen of in financiële nood zitten, bij gemeenten worden bewoners geholpen waarvan bekend is dat ze in de knel zitten. Om zoveel mogelijk mensen te helpen, stimuleren de deelnemende organisaties in hun eigen werkgebied ook andere professionals uit het maatschappelijk middenveld om mensen met een kwetsbare financiële situatie naar hen door te verwijzen. Bij woningcorporatie Woonpunt gaan de twee opgeleide medewerkers De VoorzieningenWijzer doorlopen met de bestuursleden van huurdersverenigingen in Heerlen en Hoensbroek. ‘Niet omdat ze in de knel zitten', zegt bestuurder Wim Hazeu van Woonpunt. ‘Maar om ze de meerwaarde persoonlijk te laten ervaren, zodat ze geen enkele schroom voelen om medehuurders naar ons te verwijzen.’ Huurdersorganisaties kunnen een verbindende rol spelen naar de huurders. Het bestuur van het ROH Parkstad, het samenwerkingsverband van huurdersorganisaties,  zal het instrument ook onder de aandacht brengen bij huurders.

 

Bewoner hoeft niets te doen

De VoorzieningenWijzer voorziet in een behoefte, omdat uit onderzoek blijkt dat huishoudens met een wankele financiële situatie vaak niet in staat zijn om bestaande voorzieningen op eigen kracht te benutten. Zij hebben hulp nodig om hun weg te vinden in het online aanbod van regelingen, kortingen en toeslagen. De VoorzieningenWijzer biedt die hulp; denk aan een passende zorgverzekering, een toets of de huur passend is of besparingen op energiekosten. Ook maken mensen onvoldoende gebruik van gemeentelijke voorzieningen. Mogelijke besparingen worden binnen De VoorzieningenWijzer ter plekke aangewezen of geadviseerd of direct doorgeleid naar de betrokken instanties. Wethouder Tim Weijers van gemeente Kerkrade en voorzitter van de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering van de Stadsregio Parkstad Limburg: ‘Op deze manier helpen we financieel kwetsbare huishoudens in onze samenleving. Het brengt hulpverleners ook achter de voordeur in kwetsbare wijken waar we, samen met woningcorporaties, werken aan de herstructurering van de woningmarkt. Er kan daarmee maatwerk geleverd worden aan de keukentafel. Bovendien kunnen we tegelijkertijd andere zaken vroeg signaleren en oppakken.’

 

Voorbeeld voor anderen

De VoorzieningenWijzer wordt voor een groot deel gefinancierd vanuit de RegioDeal, een subsidie die het Rijk ter beschikking stelt voor het verbeteren van de sociaaleconomische structuur en de leefbaarheid in Parkstad. Het geld is bedoeld voor verbeterprojecten waarbij overheid, inwoners, woningcorporaties, ondernemers en maatschappelijke instellingen samen optrekken. De overige kosten worden betaald door de deelnemende gemeenten en corporaties. Ook de Provincie betaalt mee. Volgens de provincie is dit een perfecte manier om achter de voordeur te kijken en samen met inwoners aan de slag te gaan met problematiek die er speelt. Dus vroegtijdig signaleren van armoede en eenzaamheid. Dat maakt dat we als partners daadkrachtig kunnen optreden vanuit ieders expertise en mogelijkheden. Dat creëert een instrument dat zorgt voor een duurzamere en efficiëntere aanpak. Die kennis en ervaring kunnen we vervolgens ook breder inzetten in onze Provincie.

Geplaatst op: 12-05-2021