gasmeter.jpg

Wijziging warmtewet

Misschien heeft u iets gelezen over de verandering van de Warmtewet? Sinds 1 januari 2014 moesten woningcorporaties voldoen aan deze wet. Dat bleek in de praktijk echter geen succes. Na evaluatie heeft de overheid daarom besloten om de Warmtewet per 1 juli aan te passen.

Wat verandert er?

In sommige gebouwen levert Woonpunt collectief warmte en warm water. Door de komst van de Warmtewet in januari 2014, moesten we hiervoor overeenkomsten afsluiten met de huurders in deze gebouwen. Deze aparte overeenkomsten voor de levering van warmte vervallen.

 

Wat betekent dit voor huurders?

Er verandert voor hen heel weinig. Alleen de aparte leveringsovereenkomsten komen te vervallen. Alle huurders voor wie dit geldt, ontvangen hierover binnenkort een brief van ons. Uiteraard blijven zij gewoon warmte en/of warm water ontvangen. Ook de manier waarop we de stookkosten afrekenen, blijft hetzelfde.

 

Huurders die hierover vragen hebben, kunnen contact opnemen met onze huuradministratie.