Foto Emmastraat.jpg

Renovatie 20 woningen Emmastraat niet haalbaar

Woonpunt bouwt nieuwe, duurzame woningen in Hoensbroek

In de Hoensbroekse wijk Mariarade is Woonpunt bezig met grootschalige renovatie en verduurzaming van 68 woningen. We vinden het belangrijk om alle huurders een woning te bieden die comfortabel en energiezuinig is. Voor 20 woningen aan de Emmastraat 46-84 in deze wijk is dat niet haalbaar met renovatie, vanwege het grote aantal gebreken. Daarom heeft Woonpunt besloten op die plek nieuwe, duurzame woningen te bouwen. Op 22 juni 2022 zijn bewoners persoonlijk op de hoogte gebracht van dit nieuws.

 

Vanwege de beoogde renovatie heeft Woonpunt verschillende onderzoeken laten uitvoeren naar de 20 woningen aan de Emmastraat. Daarbij kwamen steeds nieuwe gebreken aan het licht. “Met als gevolg dat renovatie van deze woningen steeds duurder werd”, zegt Kelly Regterschot, directeur Wijkontwikkeling & Vastgoedsturing bij Woonpunt. “We hebben geprobeerd de kosten naar beneden te krijgen, zonder dat dit afbreuk doet aan het woongenot van bewoners. Dat lukt helaas niet met renovatie. De kosten daarvan zijn te hoog in verhouding tot wat het oplevert. Met sloop en nieuwbouw kunnen we bewoners wel een comfortabele en energiezuinige woning bieden, die nog tientallen jaren zonder problemen meegaat. Dit biedt bovendien de mogelijkheid om verschillende type woningen terug te bouwen, zoals levensloopbestendige woningen of woningen voor starters.”

 

Terugkeer bewoners mogelijk

Voor bewoners van de 20 woningen aan de Emmastraat betekent het dat ze tijdelijk moeten verhuizen. Daarvoor hebben ze nog tot april 2024 de tijd. Dan start de daadwerkelijke uitvoering. Woonpunt gaat eerst aan de slag met een plan van aanpak. Dit najaar komt er een sociaal plan met regelingen en vergoedingen voor huurders. Wie dat wil, kan terugkeren naar een van de nieuwbouwwoningen. Binnenkort bezoekt Woonpunt alle bewoners om hun wensen in kaart te brengen om ze tijdens het hele traject zo goed mogelijk te begeleiden.

 

Aandacht voor bouwstijl

Het aantal en soort woningen dat Woonpunt gaat bouwen, is afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken met bewoners en gemeente Heerlen. In tegenstelling tot de overige woningen in de mijnkolonie – die meer dan honderd jaar geleden ontworpen zijn door architect Jan Stuyt – hebben de woningen aan de Emmastraat 46-84 geen monumentale waarde. Kelly Regterschot: “Mariarade maakt een belangrijk onderdeel uit van de historie van de streek. Het is een buurt om trots op te zijn. Dat willen we koesteren. Daarom vinden we het belangrijk dat de nieuwe woningen passen bij de bouwstijl van de andere woningen in Mariarade die gerenoveerd worden.”

Geplaatst op: 23-06-2022