WP-Ondertekening-Convenant-Molukse-Wijk003.jpg

Woonpunt en bewoners ondertekenen afspraken over toekomst Molukse wijk

 

Vandaag ondertekenden Woonpunt en de Vertegenwoordigers Molukse Gemeenschap Maastricht (VMGM) een convenant waarmee de toekomst van de Molukse wijk wordt gewaarborgd. In het convenant staan afspraken over woningtoewijzing aan mensen uit de Molukse gemeenschap.

De Molukse wijk in Heer is cultureel erfgoed. De wijk is ooit aan de eerste generatie Molukkers gegeven, met de belofte van zelfbeschikking; bewoners waren weliswaar niet de juridische eigenaar van de woningen, maar de gemeenschap kreeg autonomie over de toewijzing ervan. Met dit convenant worden die oude afspraken in ere hersteld en concreter gemaakt dan ooit tevoren. Hiermee wordt het voortbestaan van de Molukse wijk voor toekomstige generaties veiliggesteld.

 

Nieuwe impuls

Djehoshua Sahetapy van de VMGM: ‘Wij zijn enorm dankbaar voor de goede samenwerking en hopen dat dit in de toekomst zo zal blijven verlopen. Woonpunt en de Molukse wijk hebben elkaar nodig. Wij hopen dan ook dat dit convenant een begin mag zijn van iets nieuws binnen onze gemeenschap, iets dat ons nog meer samenbrengt, een nieuwe impuls om de wijk samen te versterken.’

Woonpunt-bestuurder Marie-Thérèse Dubbeldam: ‘Ik ben er supertrots op dat de Molukse wijk en Woonpunt dit samen hebben bereikt voor toekomstige generaties door met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Met dit convenant, waarin de afspraken concreter en duidelijker zijn dan ze ooit waren, eren we de afspraken uit het verleden en doen we recht aan de historie en het  cultureel erfgoed van deze wijk.’

 

Rumah Tua

De afspraken die de wijkbewoners nu met Woonpunt hebben gemaakt, hebben als doel de slaagkans voor Molukse woningzoekenden te vergroten. Zo hebben we afspraken over het Rumah Tua-principe, waarbij huurwoningen onder voorwaarden kunnen worden doorgegeven van generatie op generatie. Ook geldt gezinssamenstelling niet langer als uitsluitingscriterium. Voorheen was het zo dat Molukse kandidaten konden worden afgewezen als ze niet voldeden aan de criteria voor gezinssamenstelling. Dubbeldam: ‘De Molukse wijk bestaat grotendeels uit grote gezinswoningen. Daar is ooit voor gekozen om grote gezinnen te kunnen huisvesten. Maar tijden veranderen en de nieuwe generatie Molukkers kan daar niet de dupe van worden.’ De afspraak is nu dat Molukse alleenstaanden of koppels niet worden afgewezen, maar dat Molukse gezinnen met kinderen wel voorrang krijgen.

Tot slot is afgesproken dat als er, ondanks de versoepelde criteria, geen geschikte kandidaat wordt gevonden uit de Molukse gemeenschap, Woonpunt eerst met de VMGM gaat overleggen voordat de woning wordt aangeboden aan niet-Molukkers. De VMGM en Woonpunt gaan elk kwartaal met elkaar om tafel om de werkwijze te evalueren en lopende zaken in de wijk te bespreken. Woonpunt is blij dat de buurt weer een vertegenwoordiging heeft en dat het contact duurzaam is hersteld.