6 Molukse wijk.jpg

Woonpunt en wijkbewoners maken afspraken over toekomst Molukse wijk

Maandagavond presenteerden Woonpunt en de Vertegenwoordigers Molukse Gemeenschap Maastricht (VMGM) de afspraken over het toewijzen van woningen die ze maakten aan de buurt. VMGM is een groep jongere Molukse wijkbewoners die zich heeft verenigd. Zij hebben de afgelopen weken handtekeningen opgehaald in de wijk, om er zeker van te zijn dat zij ook het draagvlak in de buurt hebben. Daarna hebben zij afspraken gemaakt met Woonpunt over de manier waarop leeggekomen woningen worden toegewezen.

Het contact tussen Woonpunt en de buurt is hersteld sinds Woonpunt begin april een woning in de Molukse wijk zonder overleg wilde toewijzen aan een niet-Moluks gezin. De onrust die dat veroorzaakte, was voor Woonpunt en een groep jonge wijkbewoners aanleiding om een goed gesprek te voeren over de toekomst van de wijk. VMGM-woordvoerder Djehoshua Sahetapy: ‘Waar we tegenover elkaar begonnen hebben we sinds het eerste gesprek de handen ineen geslagen om alles op een goede manier op te lossen. Voor ons is het simpel: de Molukse wijken zijn een stukje cultureel erfgoed, opgebouwd door onze eerste generatie. Wij zijn het aan hen verplicht om deze te behouden en te beschermen. Door het hernieuwde contact met Woonpunt hebben we nieuwe afspraken kunnen maken om de Molukse wijk in Heer Moluks te houden binnen de uitgangspunten van Woonpunt.’

 

Cultuurgoed

‘Door de commotie die ontstond, hebben we ons gerealiseerd hoe groot de afstand tussen ons en de buurt was geworden’, zegt Marie-Thérèse Dubbeldam, bestuurder bij Woonpunt. ‘En we hebben nu meer begrip voor hoe de wijk wordt beleefd. Dit gaat om meer dan een woning. Dit gaat om beloftes uit het verleden. Dit gaat over cultuurgoed.’

De afspraken die de wijkbewoners nu met Woonpunt hebben gemaakt, hebben als doel de slaagkans voor Molukse woningzoekenden te vergroten. Eén van de afspraken gaat over gezinssamenstelling. Voorheen was het zo dat Molukse kandidaten konden worden afgewezen als ze niet voldeden aan de criteria voor gezinssamenstelling. Dubbeldam: ‘De Molukse wijk bestaat grotendeels uit grote gezinswoningen. Daar is ooit voor gekozen om grote gezinnen te kunnen huisvesten. Maar tijden veranderen en de nieuwe generatie Molukkers kan daar niet de dupe van worden.’ De afspraak is nu dat Molukse alleenstaanden of koppels niet worden afgewezen, maar dat Molukse gezinnen met kinderen wel voorrang krijgen.

 

Rumah Tua

Een andere nieuwe afspraak betreft het Rumah Tua-principe. Hierbij kunnen huurwoningen onder voorwaarden worden doorgegeven van generatie op generatie. Woonpunt en de VMGM gaan samen bekijken of dit wenselijk is in de Molukse buurt.

Tot slot is afgesproken dat als er, ondanks de versoepelde criteria, geen geschikte kandidaat wordt gevonden uit de Molukse gemeenschap, Woonpunt eerst met de VMGM gaat overleggen voordat de woning wordt aangeboden aan niet-Molukkers.

De VMGM en Woonpunt gaan elk kwartaal met elkaar om tafel om de werkwijze te evalueren en lopende zaken in de wijk te bespreken. Woonpunt is blij dat de buurt weer een vertegenwoordiging heeft en dat het contact duurzaam is hersteld. Dat is de grote winst die deze kwestie heeft opgeleverd.