consulent en huurder_uitsnede.jpg

Woonpunt neemt deel aan project aanpak huiselijk geweld

Woonpunt is één van de vijftien Nederlandse corporaties die deelneemt aan het internationale project ‘Safe at Home’. Het project heeft als doel de deskundigheid van woningcorporaties te bevorderen bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nog eerder hulp bieden

Voorzitter Raad van Bestuur Mirjam Depondt: “Jaarlijks zijn er in Nederland honderdduizenden volwassenen en kinderen slachtoffer van huiselijk geweld. Als woningcorporatie kunnen we een belangrijke rol spelen in het herkennen van dit soort situaties en het melden ervan. Wij staan dicht bij onze huurders en hebben veel contacten in de wijken. Onze monteurs zijn bijvoorbeeld bij uitstek personen die achter de voordeur komen bij mensen. Dit biedt hen de mogelijkheid om huiselijk geweld te voorkomen of vroegtijdig te signaleren. Door deelname aan het project ‘Safe at Home’ verwacht ik dat we in de toekomst nog alerter worden en nog eerder vermoedens bij onze ketenpartners melden.”


Beleidsontwikkeling en training medewerkers

Circa 80 medewerkers van Woonpunt die regelmatig contact hebben met klanten krijgen een training in het herkennen van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat zijn bijvoorbeeld servicemonteurs, wijkbeheerders, opzichters en consulenten incasso. Daarnaast werkt Woonpunt mee aan het ontwikkelen van een beleid op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit traject wordt ondersteund door Kadera, een organisatie die zich inzet om huiselijk geweld te voorkomen door deskundigheidsbevordering en projecten.


Europees project

‘Safe at Home’ loopt de komende twee jaar in zowel Nederland als Engeland. De Europese Commissie financiert het project. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Aedes ondersteunen het project.