1632_asielzoekers voetballende kinderen.jpg

Woonpunt stelt 63 woningen ter beschikking aan COA

Woonpunt stelt 63 voormalige aanleunwoningen in Malberg beschikbaar aan het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) voor de tijdelijke huisvesting van statushouders. Waarom doen we dat?

Iedereen kent de beelden van de mensen die de oversteek naar Europa wagen in de hoop op een betere en veilige toekomst. Die keuze maak je niet gemakkelijk. Woningcorporaties zijn er altijd geweest om kwetsbare groepen een plek te bieden om aan hun toekomst te werken: arbeidersgezinnen, vluchtelingen en mijnwerkers. Het huisvesten van mensen met een verblijfsvergunning behoort ook al jaren tot onze kerntaak.

Het huidige aantal vluchtelingen vraagt echter om meer dan de reguliere verhuur van woningen aan mensen die hier mogen blijven. De opvanglocaties van het COA zitten vol mensen die hun verblijfsvergunning al hebben gekregen, die al bezig zijn met inburgeren, maar voor wie nog geen definitieve woonruimte is gevonden. Daardoor moeten nieuwe vluchtelingen soms worden opgevangen in noodlocaties: overnachtingen in bijvoorbeeld gymzalen.

Dat kan beter, vinden de Gemeente Maastricht, het COA en Woonpunt. De 63 voormalige aanleunwoningen in Malberg staan sinds januari 2016 leeg en zijn in afwachting van herbestemming of sloop. Woningen leeg laten liggen behoort niet tot onze kerntaak, het huisvesten van kwetsbare groepen wel. Daarom stelt Woonpunt de woningen voor twee jaar beschikbaar aan het COA.

Veelgestelde vragen

Hoeveel mensen wil het COA in Malberg gaan huisvesten?
Circa 190.

Welke mensen gaat het COA huisvesten in Malberg?
Veelal mensen die hun verblijfsvergunning al hebben en die al bezig zijn met integreren en het volgen van Nederlandse les. Deels gaat het om gezinnen met kleine kinderen, deels om alleenstaanden. Ze zijn klaar om het asielzoekerscentrum in Maastricht of Gulpen te verlaten. Daar hebben ze, met hun verblijfsvergunning, ook recht op. Het gaat om mensen die vanuit hun tijdelijke woning in Malberg een definitieve woning krijgen. Dat kan overal in Nederland zijn.

Waarom is het nodig om 190 mensen te huisvesten in Malberg?
In het asielzoekerscentrum verblijven veel mensen die al een verblijfsvergunning hebben en die wachten op een reguliere woning. Omdat die woningen er niet zijn, kiest COA ervoor om deze mensen tijdelijk op andere locaties te huisvesten. De voormalige aanleunwoningen in Malberg is één van die locaties. Daarmee wordt het asielzoekerscentrum ontlast en wordt voorkomen dat nieuwe asielzoekers in gymzalen of andere noodvoorzieningen moeten worden ondergebracht.

Hoe lang blijven de mensen op deze locatie?
Uiterlijk t/m mei 2018.

Hoe wordt de leefbaarheid in de wijk gegarandeerd?
Het COA is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer. Daarnaast zal het COA nauw samenwerken met de gemeente, politie, Woonpunt en buurtbewoners om de leefbaarheid in de wijk te garanderen. De gemeente heeft de komende tijd sowieso extra aandacht voor Malberg. Ook de wijkbeerders en participatiemedewerkers van Woonpunt houden de vinger aan de pols.

Wat betekent dit voor de wachtlijstenvoor sociale huurwoningen in Maastricht?
Niets. De 63 aanleunwoningen waren sowieso niet beschikbaar voor de reguliere sociale verhuur.

Waar gaan de mensen over twee jaar heen, als het contract tussen Woonpunt en het COA afloopt?
De mensen die in de woningen verblijven, worden binnen nu en twee jaar definitief gehuisvest, elders in Nederland.

Wat betekent dit voor de nieuwbouwplannen die Woonpunt op deze locatie heeft?
Niets. Woonpunt heeft nog geen concrete nieuwbouwplannen voor deze locatie.

Ik woon in de directe omgeving van de woningen. Bij wie kan ik terecht met vragen?
De communicatie met de buurt verloopt primair via de gemeente. Op www.gemeentemaastricht.nl/vluchtelingen vindt u daar meer informatie over. De direct omwonenden worden op donderdag 24 maart uitgenodigd voor een informatieavond. Deze is alleen op uitnodiging (bewoners dienen zich te legitimeren). Heeft u een vraag die specifiek voor Woonpunt is, dan kunt u altijd terecht bij Kjel Hurkens, via k.hurkens@woonpunt.nl of 088 050 60 70, op kijken op www.woonpunt.nl/coa-malberg. Het aanspreekpunt van het COA is te bereiken via malberg@coa.nl of 06 31657881.


In de video hieronder legt burgemeester Annemarie Penn-te Strake uit waarom het nodig is om vluchtelingen op te vangen in twee extra locaties.