mirjam-guido-nr7.jpg

Woonpunt zoekt een lid raad van commissarissen

Woonpunt zoekt iemand met kennis en werkervaring op het gebied van volkshuisvesting, iemand die de ontwikkelingen in de sector volgt en die in staat is de vertaalslag te maken naar strategische en organisatorische consequenties voor Woonpunt.

De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur. De werkwijze van en regels voor de raad zijn vastgelegd in een reglement. De Governance Code Woningbouwcorporaties vormt daarvoor de basis. De raad fungeert als strategisch klankbord voor de raad van bestuur, denkt mee en vormt meningen op het terrein van beleid, investeringen, bedrijfsvoering, risicomanagement en samenwerking met andere organisaties.

Binnen de raad van commissarissen behoren de volgende disciplines en deskundigheden aanwezig te zijn:

  • bestuurlijk / maatschappelijk
  • bedrijfskunde / organisatiekunde
  • financieel-economisch
  • volkshuisvestelijk / ruimtelijke ordening
  • vastgoedbeheer- en ontwikkeling
  • zorg en welzijn
  • juridisch
  • klantenperspectief.

Van ieder lid van de raad van commissarissen wordt verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn of haar kennisgebied weet te vertalen naar de volkshuisvesting en het beleid van Woonpunt. Uiteraard kan één lid meerdere kennisgebieden kan hebben. Bij de samenstelling van de raad wordt dan ook vooral gekeken of de voltallige raad op bovengenoemde kennisgebieden voldoende knowhow heeft. In het belang van de financiële continuïteit dient de bedrijfseconomische kennis binnen meerdere leden aanwezig te zijn.

De raad van commissarissen heeft een duidelijke binding met de regio.

De werving en selectie is uitbesteed aan Rieken & Oomen. Reageren kan op hun website. Daar vindt u ook het volledige profiel.