iStock-19889891632.jpg

Aanpak onkruid in Parkstad 

Door het heftige weer van de afgelopen tijd krijgt onkruid volop de ruimte. Dat merk je misschien in je eigen tuin, maar ook in het openbare groen. Door het broeierige weer groeit onkruid flink, maar door de hevige regen kon het onderhoudsteam van Vebego niet altijd zijn werk doen. In dit artikel lees je hier meer over.  

Hevige regen 

Door de vele regenval in de afgelopen weken is de grond erg drassig geworden. Deze kan daardoor niet bewerkt worden. Als het onderhoudsteam dit wel zou doen, ontstaat er schade aan de bodem. Dan zijn we verder van huis. Het onderhoud dat stond gepland is daardoor dus uitgesteld. De natuur laat zich echter niet stoppen en groeide dus fanatiek verder.  

Branden in plaats van schoffelen 

Als het langer droog blijft, kan het onderhoudsteam weer aan de slag. Ze doen natuurlijk ontzettend hun best om de achterstand in te halen. Als ze aan het werk zijn, gaan ze het onkruid wegbranden. Dit is namelijk beter dan schoffelen. Het zorgt ervoor dat het onkruid niet meer of minder snel terug komt.  

Hoe werkt dat? 

Bij branden wordt de plant heel even met de vlam aangeraakt. Hierdoor verschrompelt de plant en rot weg. Dit zorgt weer voor extra voeding van de grond. Het bodemleven wordt zo niet verstoord. Als we zouden schoffelen – zoals dat vroeger veel gebeurde – verstoren we dat bodemleven juist. Dit is een proef. We gaan over een tijdje kijken wat de resultaten zijn en onderzoeken of we dit op meer plaatsen kunnen doen.   

Tot slot 

We doen er – samen met het onderhoudsteam van Vebego – alles aan om uw woonomgeving groen en gezond te houden. Door het veranderende klimaat moeten we ook onze manier van werken aanpassen. Daardoor is het onderhoud op sommige plekken (nog) niet wat u van ons gewend bent. We hopen dat je nog even geduld hebt en straks weer kunt genieten van het groen om je woning.