PDF-WP-JV-Malika-Nazareth-20240417-005.jpg

Jaarverslag 2023 online

Ons jaarverslag staat online! Daarin laten we zien dat we koersvast vooruit gaan. Woonpunt heeft in 2023 hard doorgebouwd aan zowel de volkshuisvestelijke opgave ‘buiten’ als de interne organisatie. We boekten mooie resultaten met onder meer nieuwbouwprojecten, de renovatie van voormalige mijnkoloniën in Parkstad en het bevorderen van de betaalbaarheid door het voortouw te nemen bij de inzet van de Voorzieningenwijzer. De onafhankelijke visitatie in het voorjaar leerde ons dat we op de goede weg zijn en dat de buitenwereld herkent dat Woonpunt weer groeit en bloeit. We kijken in ons jaarverslag met trots terug op een intensief jaar. 

En die terugblik doen we niet alleen. Dat doen we samen met onze partners. Daarmee bouwen we immers samen onze buurten. In ons jaarverslag staan duo interviews met: 

  • An Andel (bewonerskracht) en Malika Charrak (teamleider Wonen & Leven Woonpunt);
  • Ron Meyer (directeur Nationaal Programma Heerlen-Noord) en Wim Hazeu (bestuurder Woonpunt);
  • Maikel Willems (architect) en Jimmy Loontjens (projectontwikkelaar Woonpunt);
  • Petra Lamberts (directeur Besturing en Strategie Envida) en Jenny Zeguers (adviseur Strategie en Beleid Woonpunt);
  • Roel Romeijn (operationeel manager Botterweck BV) en Gerard Berndsen (opzichter planmatig onderhoud Woonpunt);
  • Nadine Huids (voorzitter OR) en Jacques Thielen (voorzitter van de RvC).
Bekijk hier ons interactieve jaarverslag.
‘Efficiënter proces en minder overlast voor huurders door ketensamenwerking
gevelonderhoud’
#