PDF-WP-Pottenberg-start-bouw-20240709-0082.jpg

Kinderen uit de wijk geven kleur aan Pottenberg

Eind juni is aannemer Van Wijnen Sittard begonnen met de nieuwbouw van de Mammoetflat in Pottenberg. In het bijzijn van Frans Bastiaens (wethouder stedelijke ontwikkeling), Patrick Ubags (directeur Van Wijnen), Wim Hazeu (bestuurder Woonpunt), buurtkinderen en omwonenden werd er op dinsdag 9 juli stilgestaan bij dit bijzondere moment. 

Betrokkenheid van buurtkinderen 
Buurtkinderen die deelnemen aan het zomerprogramma van Trajekt gaven samen met wethouder Frans Bastians en Wim Hazeu het officiële startsein voor de nieuwbouw. Samen kleurden zij grote bouwdoeken, in de vorm van kleurplaten, in. Wim Hazeu sprak zijn trots uit over de betrokkenheid van de kinderen en de buurt bij dit project: "Het is mooi om te zien hoe de jeugd van Pottenberg op deze manier betrokken wordt bij de vernieuwing van hun omgeving. Samen geven we letterlijk kleur aan de wijk." 
 
Wensboom voor de toekomst 
Namens de gemeente Maastricht werd er een wensboom geplaatst in de tijdelijke unit van de Buurtbrök. Hierin kunnen oud-bewoners en omwonenden hun wensen en ideeën voor de toekomst van de wijk delen. Zo kunnen zij actief bijdragen aan de ontwikkeling en toekomst van Pottenberg. Wethouder Bastiaens benadrukte het belang van bewonersparticipatie: "De wensboom is een symbool van hoop en betrokkenheid. We nodigen iedereen uit om zijn of haar toekomstvisie of droom voor Pottenberg te delen." 
 
Transformatie van de wijk 
De sloop van de Mammoetflat startte begin dit jaar. De machinale sloop is inmiddels volledig afgerond en aannemer Van Wijnen Sittard is eind juni gestart met de nieuwbouw van de Mammoetflat. Naar verwachting zal eind 2024 ook de nieuwbouw van het Poortgebouw starten. De oplevering van de appartementen van de Mammoetflat staat gepland voor eind 2025. 

De feestelijke start van de nieuwbouw en de actieve deelname van de kinderen symboliseren een nieuw hoofdstuk voor Pottenberg, waarbij gemeenschap, vernieuwing en samenwerking centraal staan.